Brother konsernets miljøstrategi

Gjennomføring av aktiviteter for å oppnå et bærekraftig samfunn.

I samsvar med Brother konsernets Brother Group Global Charter som var etablert i 1999, har Brother konsernet gitt sin lovnad om å hjelpe samfunnet å oppnå bærekraftig utvikling. Ved aktivt og kontinuerlig vurdere påvirkningen på miljøet i alle aspekter av vår virksomhet og oppnå vekst for konsernet. Brother konsernet har også introdusert "Brother Group Environmental Policy" (Miljøpolitikk) for å være et selskap som leverer miljøvennlige produkter, hvor påvirkning på miljøet er vurdert gjennom hele produktets livssyklus og oppmuntrer alle ansatte verden over i å involvere seg for å bevare det globale miljøet.

I Brother har vi økt fokus på miljøvennlige tiltak i alle våre forretningsaktiviteter, for å bidra til å bygge et bærekraftig samfunn.

Brother-konsernets miljøpolicy og dens anvendelse i miljøaktiviteter

Brother-konsernets miljøpolicy er basert på Brother-konsernets Brother Group Global Charter og oppsummerer de spesifikke begrepene for miljøaktiviteter. Da det utgjør én samlet miljøpolicy for hele konsernet, utvikler Brother globalt aktiviteter for å beskytte miljøet og tar sikte på å levere ny verdi, ikke bare via produktets ytelse og kvalitet, men også miljøhensyn.

Grunnleggende filosofi

Brother gruppen skal positivt og kontinuerlig bidra til å redusere miljøbelastninger fra alle aspekter av vår virksomhet, slik at samfunnet kan oppnå en bærekraftig utvikling.


Grunnleggende miljøpolicy

Hensynet til miljøet skal være hjørnesteinen i all vår virksomhet. Sikkerhet og miljøbelastning skal være hovedhensyn på hvert trinn i et produkts livssyklus, fra design, utvikling, produksjon, kundens bruk og avhending til gjenbruk og resirkulering.

Brother sin miljøpolitikk