1. Hjem Brother
  2. Anti-slaveri erklæring

Anti-slaveri og menneskerettighetserklæring

Brother er forpliktet til å opprettholde og forbedre praksis for å bekjempe slaveri og menneskehandel.

Selskapsoversikt

Brother Norge, filial av Brother Nordic A/S er en del av Brother International Ltd. og hører til under morselskapet Brother Industries, Ltd. Vi selger kontormaskiner og forretningsløsninger til hjemme- og kontor bruk. Brother Industries, Ltd. er en global produsent av elektronikk og elektronisk utstyr med hovedkontor i Japan.

Våre prinsipper og retningslinjer

Vi forstår at selskapenes rolle har blitt viktigere i forhold til å oppnå et bærekraftig samfunn. Derfor har Brother tatt de såkalte "Principles of Social Responsibility" til seg for å kunne fortelle omverden hvordan vi oppfyller våre sosiale og etiske oppgaver. Prinsippene omfatter våre forpliktelser til å respektere de grunnleggende menneskerettighetene ved å gi rettferdige arbeidsvilkår og forbyr tvangsarbeid, barnearbeid og annen ulovlig arbeidspraksis. For å sikre en streng implementering, er hvert selskap i Brother gruppen pålagt å etablere et varslingssystem og oppfordre sine ansatte til å rapportere eventuelle brudd på prinsippene, eller andre lokale lover eller forskrifter. For å finne ut mer om Brother sine  prinsipper og retningslinjer, se:

Kontrollprosesser mot slaveri og menneskehandel

På nåværende tidspunkt er vi i gang med å gjennomgå våre systemer for å identifisere og vurdere potensielle risikoområder i våre forsyningskjeder. På grunnlag av vår gjennomgang vil vi klargjøre samt styrke våre systemer i forhold til å:

  • redusere risikoen for slaveri og menneskehandel som forekommer i våre forsyningskjeder;
  • overvåke potensielle risikoområder i våre forsyningskjeder; og
  • beskytte varslere.

Vi planlegger å vedta en risikobasert tilnærming til inspeksjon og prioritere vår innsats og ressurser basert på potensielle risikonivåer i våre forsyningskjeder. I vurderingen av risikonivåer vurderer vi faktorer som geografiske områder og forretningsområder. Innenfor våre forsyningskjeder fokuserer vi for tiden vårt inspeksjonsarbeid på innkjøpsaktiviteter, ettersom vi kjøper råvarer og maskindeler fra tredjepartsleverandører i ulike land. Vi vil fortsette å identifisere og vurdere andre potensielle risikoområder og ta passende tiltak for å bekjempe dem.

Leverandørens overholdelse av våre verdier

Vi har null toleranse for slaveri og menneskehandel. Vi har implementert samsvar system som fokuserer på våre leverandører av råvarer og maskindeler for å sikre at de overholder våre verdier. Systemet inneholder selvvurderingsundersøkelser og kontraktsgarantier som krever at leverandørene overholder våre prinsipper for samfunnsansvar og standarder for ansvarlig innkjøp. I tilfeller der vi ikke er fornøyd med leverandørens svar på undersøkelsen, kan vi kreve at de forklarer deres svar i detalj og / eller sender inn en handlingsplan for forbedringsarbeid.

Opplæring

For å sikre et høyt nivå av forståelse for risikoen for slaveri og menneskehandel i våre forsyningskjeder og vår virksomhet, gir vi opplæring til våre ansatte.

Vår effekt i kampen mot slaveri og menneskehandel

Vi forsøker å sikre at vi ikke bidrar til slaveri og menneskehandel eller andre negative menneskerettighetspåvirkninger gjennom våre forsyningskjeder. Vi har til hensikt å bare engasjere de leverandørene som overholder våre verdier og prinsipper for samfunnsansvar. I tilfelle leverandørene ikke gir forsikring om å opphøre eller forhindre slaveri og menneskehandel eller andre negative konsekvenser for menneskerettighetene, vil vi vurdere å avslutte våre forretningsforhold med disse leverandørene.

Ytterligere tiltak

Vi planlegger å gjennomføre følgende tiltak for å bekjempe slaveri og menneskehandel:

  • Oppfordre våre leverandørledere om å fullføre en undersøkelse om slaveri for å hjelpe oss med å vurdere risikoene i hver del av vår virksomhet.
  • Legg til kontraktsbestemmelser i våre kjøpsavtaler og serviceavtaler som krever at leverandører garanterer at det ikke brukes slaveri hvor som helst i leverandørens virksomhet, og at alle nødvendige tiltak er tatt for å sikre at dette ikke endres.

Denne erklæringen er gjort i henhold til § 54 (1) i Modern Slavery Act 2015 (en britisk parlamentarisk lov) og utgjør vår uttalelse mot slaveri og menneskehandel for regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2016.

 

Yuichi Tada, Managing Director
Brother International Europe Ltd
5 September 2016