1. Hjem Brother
  2. Anti-slaveri erklæring

Erklæring om slaveri og menneskehandel

Brother International Europe Limited er forpliktet til å opprettholde og forbedre praksis for å bekjempe slaveri og menneskehandel.

Selskapsoversikt

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S selger kontorutstyr til hjemmebruk og virksomheter i tillegg til forretningsløsninger. Vi er en del av Brother-gruppen og vårt morselskap er Brother Industries, Ltd., en global produsent av elektronikk og elektrisk utstyr, med hovedkontoret i Japan.

Våre prinsipper og retningslinjer

Vi forstår at selskapenes rolle har blitt viktigere i forhold til å oppnå et bærekraftig samfunn. Derfor har Brother tatt de såkalte "Principles of Social Responsibility" til seg for å kunne fortelle omverden hvordan vi oppfyller våre sosiale og etiske oppgaver. Prinsippene omfatter våre forpliktelser til å respektere de grunnleggende menneskerettighetene ved å gi rettferdige arbeidsvilkår og forbyr tvangsarbeid, barnearbeid og annen ulovlig arbeidspraksis. For å sikre en streng implementering, er hvert selskap i Brother gruppen pålagt å etablere et varslingssystem og oppfordre sine ansatte til å rapportere eventuelle brudd på prinsippene, eller andre lokale lover eller forskrifter. For å finne ut mer om Brother sine  prinsipper og retningslinjer, se:

Aktsomhetsvurderinger mot slaveri og menneskehandel

På nåværende tidspunkt er vi i gang med å gjennomgå våre systemer for å identifisere og vurdere potensielle risikoområder i våre forsyningskjeder. På grunnlag av vår gjennomgang vil vi klargjøre samt styrke våre systemer i forhold til å:

  • redusere risikoen for slaveri og menneskehandel som forekommer i våre forsyningskjeder;
  • overvåke potensielle risikoområder i våre forsyningskjeder; og
  • beskytte varslere.

Vi planlegger å vedta en risikobasert tilnærming til inspeksjon og prioritere vår innsats og ressurser basert på potensielle risikonivåer i våre forsyningskjeder. I vurderingen av risikonivåer vurderer vi faktorer som geografiske områder og forretningsområder. Innenfor våre forsyningskjeder fokuserer vi for tiden vårt inspeksjonsarbeid på innkjøpsaktiviteter, ettersom vi kjøper råvarer og maskindeler fra tredjepartsleverandører i ulike land. Vi vil fortsette å identifisere og vurdere andre potensielle risikoområder og ta passende tiltak for å bekjempe dem.

Leverandørens overholdelse av våre verdier

Vi har null toleranse for slaveri og menneskehandel. Vi har implementert et samsvarsystem som fokuserer på våre leverandører for å sikre at de overholder våre verdier. Systemet inneholder selv-vurderingsundersøkelser og kontraktsgarantier som krever at leverandørene overholder våre prinsipper for samfunnsansvar og standarder for ansvarlig innkjøp. I tilfeller der vi ikke er fornøyd med leverandørens svar på undersøkelsen, kan vi kreve at de forklarer deres svar i detalj.

Opplæring

For å sikre et høyt nivå av forståelse for risikoen for slaveri og menneskehandel i våre forsyningskjeder og vår virksomhet, gir vi opplæring til våre ansatte.

Vår effekt i kampen mot slaveri og menneskehandel

Vi forsøker å sikre at vi ikke bidrar til slaveri og menneskehandel eller andre negative menneskerettighetspåvirkninger gjennom våre forsyningskjeder. Vi har til hensikt å bare engasjere de leverandørene som overholder våre verdier og prinsipper for samfunnsansvar. I tilfelle leverandørene ikke gir forsikring om å opphøre eller forhindre slaveri og menneskehandel eller andre negative konsekvenser for menneskerettighetene, vil vi vurdere å avslutte våre forretningsforhold med disse leverandørene.

For å minimere faren for moderne slaveri og menneskehandel i våre forsyningskjeder iverksetter vi ulike tiltak. Vi ber blant annet eksisterende leverandører om å svare på et spørreskjema om slaveri samt gjennomfører relevante kontroller av potensielle nye leverandører. 100 % av leverandørene våre som har svart på spørreskjemaet om slaveri, oppgir at moderne slaveri og menneskehandel ikke forekommer i forretningsaktivitetene deres nå

I tillegg har vi utarbeidet interne regler som definerer hvordan utredning og kontroll av leverandører skal gjennomføres, i den hensikt å minimere faren for moderne slaveri og menneskehandel.

Vi har kontrollert noen av leverandørene våre basert på disse reglene, og disse leverandørene iverksatte korrigerende tiltak i henhold til våre instruksjoner.

Videre tiltak

Vi vurderer å gjennomføre følgende videre tiltak for å bekjempe slaveri og menneskehandel:

  • utstede en erklæring om menneskerettigheter som dekker hele Brother-konsernet.
  • etablere en hjelpelinje for mennesker som har blitt negativt påvirket av forretningsaktiviteter i forsyningskjeden til Brother-konsernet.
  • gå gjennom rutinene våre for aktsomhetsvurdering knyttet til menneskerettigheter, og utarbeide videre tiltak for å finne ut hvordan vi kan identifisere, vurdere og redusere risikoen for moderne slaveri i virksomheten og forsyningskjeden vår.
  • gå gjennom og/eller oppdatere <1}spørreskjemaet vårt om slaveri for å få tydeligere svar, slik at vi kan forbedre risikovurderingsrutinene våre og enklere identifisere risiko.

Denne erklæringen er utformet i henhold til avsnitt 54(1) i Modern Slavery Act 2015 (en lov utstedt av Storbritannias parlament) og utgjør{1> vår<1} erklæring om slaveri og menneskehandel for regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2022.

 

Isao Noji, Managing Director

Brother International Europe Ltd
1. april 2023