1. Hjem Brother
  2. Om Brother
  3. Miljø, resirkulering og bærekraftig utvikling
  4. Verdier og filosofi
Ichiro Sasaki

En melding fra Brother sin president om våre verdier og vår filosofi

Oppnå et bærekraftig samfunn


Brother gruppen har introdusert på markedet en rekke produkter i løpet av sin mer enn 100 år lange historie, som svar på kundenes og samfunnets endrede behov. Vårt oppdrag er å kontinuerlig gi "overlegen verdi" for å møte våre kunders og samfunnets krav.

Det globale samfunnet har endret seg mot et karbonfritt samfunn gjennom ulike tiltak for minimal innvirkning på klimaet. Det arbeides for å oppnå et bærekraftig samfunn ved å minimere virkningen på det globale miljøet og samtidig opprettholde den økonomiske veksten. Internasjonale avtaler som Sustainable Development Goals (SDGs) og Paris-avtalen (en internasjonal avtale for å dempe klimaendringene) er blitt etablert, og Osaka Blue Ocean Vision* ble også delt.
 
Brother-gruppen erkjenner at det haster med slike tiltak for internasjonale miljøspørsmål, samt betydningen av å adressere ESG (miljø, sosial og styring) for dens bærekraftige vekst.

Styrkede aktiviteter basert på “Brother Group Environmental Vision 2050”

Miljø-, sosiale- og økonomiske systemer har gjennomgått omfattende endringer. Det sosiale miljøet har også endret seg betydelig. På bakgrunn av dette ble Brother Group Environmental Vision 2050 utformet i mars 2018, å bidra til å løse samfunnsrelaterte problemer, for eksempel klimaendringer, og skape et bærekraftig samfunn i tråd med Brother Group Environmental Policy.

Basert på denne visjonen, vil Brother-gruppen styrke sine aktiviteter relatert til "reduksjon av CO2-utslipp", "gjenbruk av ressurser" og "bevaring av et biologisk mangfold". Når det gjelder reduksjon av CO2-utslipp i hele Brother-gruppen (særlig Scope 1 & 2), har videreføring av energisparende aktiviteter og endrede materialer som brukes i produksjonsanlegg utenfor Japan, gitt synlig resultat . En reduksjon på 28 % ble oppnådd mot FY2050-målet om 30 % kutt fra FY2015. Brother gruppen vil ta nye initiativer som resirkulering av ressurser i verdikjeden ved å forbedre systemer og kontinuerlig markedsføre aktiviteter.


Lover aktiv og kontinuerlig innsats for å få fart på miljøaktivitetene 

Brother Group Global Charter som gir grunnlaget for alle Brother-gruppens aktiviteter, lover de å bidra til å hjelpe samfunnet til å oppnå bærekraftig utvikling ved aktivt og kontinuerlig å vurdere miljøbelastningen av alle aspekter av driften. Under slagordet “Brother Earth” har Brother -gruppen akselerert miljøaktiviteter med interessenter basert på et samlet budskap om “Sammen for et bedre miljø”.

 

Å gjøre seg tilliten verdig

Brother-gruppen vurderer at kundenes ønsker kan løses ved å oppfylle kravene og standardene som er satt av miljømerker i respektive land. For dette formål har Brother-gruppen jobbet hardt for å utvikle miljøvennlige produkter, som gjør det mulig for oss å løse samfunnsrelaterte problemer samt gjøre seg fortjent til tillit fra kundene. Jeg mener at hver ansatt i Brother-gruppen bør anerkjenne at det samfunnet etterspør reflekterer kundenes behov, og vi må skape produkter og tjenester gjennom selskapet, som fungerer som ‘forsterkere’. Jeg som leder vil gjøre mitt ytterste for å få det til og få langsiktig tillit fra samfunnet.

Ichiro Sasaki
Representative Director & President
Brother Industries, Ltd.
September 2019

 

*Denne visjonen ble delt på G20-toppmøtet i Osaka, med sikte på global økonomisk stabilitet og vekst, for å redusere ytterligere forurensning av marin plast forsøpling til null innen 2050.

Skoleelever i hvite skjorter står utenfor en skole

Sosiale og etiske retningslinjer

Brother er stolt av sin rettferdige og respekterte arbeidspraksis som er bygget på fundamenter som tillit og integritet. Vår etiske policy og Brother-konsernets Global Charter viser vei når det gjelder relasjoner med interessegrupper og forsikrer at vi er konsekvente i våre avgjørelser, handlinger og oppførsel. Noe som hjelper oss å etterleve vår "At your side" filosofi i alt vi gjør.

Les våre sosiale og etiske retningslinjer

Fargerike båter som ligger i en elv

Retningslinjer for miljøet

Brother arbeider kontinuerlig med å redusere belastningen på miljøet og å øke bærekraften i vår virksomhet. Miljøet er tenkt på i alle trinn av produktets livssyklus - fra design, utvikling, og produksjon til bruk hos kunde, avfallshåndtering og gjenvinning.

Les vår miljøpolicy