1. Hjem Brother
 2. Om Brother
 3. Miljø, resirkulering og bærekraftig utvikling
 4. Produktets livssyklus og overholdelse

Produktets livssyklus

 

Brother-maskiner er utviklet i Japan ved bruk av energibesparende teknologi og forsikrer at de er i samsvar med europeiske lover og forskrifter.
Produksjonen foregår ved våre produksjonsanlegg i Asia, hvor det å redusere strømforbruket, CO2-utslipp og avfall er i hjerte av prosessen.
Våre produkter er pakket trygt og vi bruker resirkulert materiale for å redusere avfall. 
Ulike produktkategorier som eksempelvis skrivere, skannere og etikettskrivere distribueres sammen for å fylle opp forsendelser og redusere CO2 - utslipp fra transport.
Energi-, papir-, toner- og blekk besparende funksjoner er inkludert i våre maskiner. Alt fra automatisk tosidig utskrift til dvalemodus.
Brother-maskiner, blekk/toner og emballasje er samlet og resirkulert via et kostnadsfritt resirkuleringsprogram for å støtte Cool Earth - en veldedighetsorganisasjon som jobber for å bevare regnskogen.

Sertifikater, erklæringer og direktiver

ISO 14064

Brother sitt hovedkontor i Japan har akkreditering for ISO 14064 som spesifiserer prinsipper og krav for kvantifisering og rapportering av drivhusgassutslipp (GHG). Detaljer om utslippene våre finnes på Brother sin globale nettside.

ISO er en forkortelse for International Organisation for Standardisation. ISO ble grunnlagt i 1947 og er verdens største utvikler av internasjonale standarder og har som formål å gjøre industrien mere effektiv.

Det er ingen lovkrav til virksomheter om at de skal ha ISO-, da det er frivillig å søke om disse. Som en miljøbevisst virksomhet mener vi, at det er viktig at ha ISO 14001-sertifisering, da denne standarden handler om miljøstyringssystemer.


Hva betyr ISO 14001 i praksis?

Dette betyr at vi har etablert systemer og prosesser som sikrer at våre aktiviteter er i tråd med beste miljøpraksis. Systemet er verifisert av en uavhengig ekstern revisor for å sikre at vi oppfyller standardkravene.

 • Bestemme mål for miljøforbedringer, f.eks. prosesser som reduserer energiforbruket.
 • Prosesser som måler og kontrollerer aktiviteter som er viktige for miljøpåvirkningen.
 • Prosedyrer som sikrer overholdelse av EU’s lovgivning, for eksempel REACH (registrering, evaluering og godkjennelse av samt begrensninger av kjemikalier), ROHS (begrensnig av farlige stoffer) og avfallslovgivning, f.eks. WEEE-direktivet (avfall av elektrisk og elektronisk utstyr) og ErP-direktivet (miljøvennlig design av energirelaterte produkter).
 • Interne revisjoner og systemer for å kontrollere om prosessene er effektive og i samsvar med de etablerte prosedyrene for å gjennomføre korrigerende tiltak, hvis de ikke er det.
 • Systemer som sammen sikrer vår kontinuerlige miljøvennlige utvikling.

Hva viser ISO 14001?

 • Vi har en internasjonalt anerkjent tilnærming til beste praksis innen miljøstyring.
 • Vi forplikter oss til kontinuerlige forbedringer. - Vi har robuste systemer og prosesser klar for dette.
 • Vår forpliktelse til å identifisere og kontrollere vår miljøpåvirkning og kontinuerlig forbedre vår miljøprestasjon.

Våre ISO 14001-resultater

Vi er stolte over at alle våre produksjonsanlegg er sertifisert i henhold til ISO 14001. I april 2013 var alle våre salgskontorer i Europa ISO 14001-sertifiserte, noe som er en stor prestasjon som fokuserer på vår miljøforpliktelse.

 

ISO 14001:2015

Standarden ble oppdatert i 2015 for å sikre at miljøkravene er gjennomtenkte innen alle områder av et selskap. Alle Brother sine salgskontorer har hatt ISO 14001: 2015 standard siden september 2018.

 

ISO 14001 sertifisering   

REACH er er EU forskrift som omhandler Registration, Evaluation, Authorisation og Restriction of Chemicals. Formålet er å øke beskyttelsen av menneskers helse og miljø ved å implementere reguleringer for alle europeiske selskap.

Som et ansvarlig og miljøbevisst selskap oppfyller Brother REACH forskriften ved å samle informasjon om egenskapene til kjemiske stoffer benyttet i våre produkter i henhold til REACH tidsfrister.

 

REACH

Hvert Brother produkt er utstedt med en samsvarerklæring, som beviser at de relevante kravene i alle relevante direktiver er oppfylt. Erklæringen skal være utstedt av produsent. 

Vennligst bemerk: RoHS-erklæringen er nå inkludert i samsvarserklæringen.

Som et miljøbevisst selskap etterlver vi europeisk avfallslovgivning: Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktivet, batteridirektivet, dirketivet for emallasje og emballasjeavfall. 

For å samsvare med WEEE dirketivet er Brother-maskiner designet og utviklet med resirkulering og gjenvinning av materiale i tankene. Vi har etablert systemer for innsamling av avfall ved slutten av maskinens levetid.

Batteridirektivet har som mål å redusere miljøtrusselen fra batterier og å øke resirkuleringsgraden. Derfor er alle våre salgskontor i Europa medlem av en organisajon for batterigjenvinning og resirkulering.

Direktivet for emballasje og emballasjeavfall fokuserer på fire områder av avfallsadministrering: forbygging, gjenbruk resirkulering og gjenvinning. Gjennom dette direktivet påser vi at vår emballasje er så effektiv og så miljøvennlig som mulig.

Direktivet Ecodesign of Energy Related Products er en europeisk lovgivning som skisserer økologiske krav til energirelaterte produkter. Målet er å forbedre energieffektiviteten og å redusere de negative miljøkonsekvensene av et produkt under design og utvikling. Samtidig som at våre produkter er i samsvar med lovgivningen, er også Brother medlem av EuroVAprint, en sammenslutning for produsenter av bildeutstyr som har undertegnet en frivillig industriavtale om å kontinuerlig forbedre energibruken i industrien.
Nærbilde av et grønt blad

Miljøsertifiseringer

Vi er stolte av å ha mottatt en rekke miljøsertifiseringer. Les mer om Blue Angel og Nordiske Svanemerket.

Informasjonsark om sikkerhet

Forespør informasjonsark om sikkerhet via vår dedikerte webside.


Se alle