1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Innovasjon
  6. 2022
  7. Slik kan e-handelsvirksomheter utnytte lagerautomatisering for å lykkes
Kvinna i bygghjälm på ett lager

Slik kan e-handelsvirksomheter utnytte lagerautomatisering for å lykkes

I løpet av de siste årene har e-handelens omnikanalstrategier fortsatt å akselerere i retning netthandel, samtidig med krav til kontaktløse ordninger og skiftende forbrukervaner.

 

Ifølge FN-konferansen om handel og utvikling steg e-handelens globale omsetning til 26,7 billioner dollar, en økning fra 16 % til 19 % av all omsetning innen detaljhandelen i 2020. Pandemien har ført til at forbrukerne i stadig større grad ønsker å handle online og få levert varene hjem, noe som har forsterket viktigheten av å innføre automatiske løsninger for å håndtere de økte volumkravene. 

Et aspekt ved e-handel som kundene har begynt å ta for gitt, er omnikanalfleksibiliteten.

 

Omnikanalfleksibilitet krever automatisert lagerlogistikk

Detaljvirksomheter og logistikksystemer krever dynamiske teknologiske løsninger for å kunne sikre full synlighet for leveringskjeden fra produksjon til kjøp. Strategiske teknologiinvesteringer i lagerautomatisering gjør det enklere for virksomheter å håndtere alle de kompliserte aspektene ved omnikanalleveranser.

Økningen i antallet nettordrer i kombinasjon med underbemannede lagre har gjort det vanskelig for e-handelen å levere til riktig tid, og her kan automatisering være til stor hjelp. Med kunder som nå forventer levering neste dag eller til og med samme dag, kan automatiseringsløsninger som drives med robotteknologi og kunstig intelligens (AI) bidra til økt produktivitet og effektivitet på lageret.

Når det blir stadig vanskeligere for lagrene å beholde medarbeiderne, blir behovet for optimalisert arbeidsflyt ved hjelp av automatisering enda tydeligere. Automatisering kan dessuten forbedre lønnsomheten, ved å redusere antallet feil leveranser og skape større tilfredshet og produktivitet for medarbeiderne.

 
Et søylediagram viser resultatene av en VDC-forskningsstudie: Pådrivere for de vanligste tiltakene innen lagerautomatisering

Hvorfor trenger detaljvirksomheter å evaluere automatiseringsløsningene sine?

Virksomhetene står overfor store driftsutfordringer knyttet til lagernøyaktighet, varetilgang, lagerhåndtering, plassutnyttelse og optimalisert ordreplukking, med ineffektivitet og forlengede leveransetider som resultat. 

VDC Research Group, en ledende autoritet innen automatisk identifisering og datafangst (AIDC) samt mobilitetsløsninger, gjennomførte nylig en studie av over 240 lagerselskaper for å vise de vanligste tiltakene for å øke lagereffektiviteten: 

Forbedret lagringskapasitet (44,4 %), 
Forbedret leveransepresisjon (41,9 %),
Forbedret POR (Perfect Order Rate) (41,5 %) 

VDC sin studie av lagertrender viser også at økt bemanningsoptimalisering, bedre håndtering av returer og reduserte kostnader knyttet til feil er viktige faktorer for å oppnå en bedre lagerfunksjon. Å redusere antallet merkefeil, som feilmerkede produkter, strekkoder med dårlig oppløsning og skadede etiketter, er fortsatt avgjørende for å forbedre leveranseeffektiviteten og øke resultatmarginene. Tilbakebetalingskrav og bøter som følge av mangelfulle strekkoder har nemlig en pris på fra 10 000 til 20 000 dollar per overtredelse, i og med at detaljhandelen må legge inn riktig palleinformasjon manuelt.  

VDC sin studie viser i tillegg at virksomhetene forventer en fortsatt økning i leveransevolumene, men bare 55 % av deltakerne i studien regnet med at antallet medarbeidere kom til å øke. Et økt antall lagerbeholdningsenheter kombinert med økt lageromsetningshastighet i samme periode, innebærer at virksomhetene må gjøre mer for å maksimalisere produktiviteten ved hjelp av automatisering. 

Automatisering er avgjørende for å kunne håndtere den forventede økningen i ordrevolum, med alt fra robotteknologi som kan øke produktiviteten til programvare som kan optimalisere transportveiene. 

Skytilkobling er også av avgjørende betydning, fordi skrivere og skannere må fungere sammen med lagerstyringssystemer (WMS) og analyseplattformer for sømløs dataintegrering. 

 

Termoteknologi som lagerselskapene bør satse på 

Et søylediagram viser resultatene av en VDC-forskningsstudie i transport- og logistikksektoren

Løsninger innen automatisk identifisering, som termiske skrivere og strekkodeskannere, har vist seg å være viktige elementer for å oppnå gode lagerprosesser og økt produktivitet for medarbeiderne. Stekkodeetiketten er fortsatt viktig for å ha oversikt over lagerprosesser og forsyningskjede, som den mest kostnadseffektive metoden for lagerhåndtering. 

Innføringen av mobilitetsløsninger som bærbare skannere og skrivere, nettbrett og skrivere montert på gaffeltrucker, talestyrte plukkesystemer og mobile datamaskiner øker effektiviteten ved at medarbeiderne får hendene frie, og skaper mer fleksible arbeidsflyter i stedet for faste arbeidsstasjoner. 

Robuste skrivere og skannere er avgjørende for å oppnå utvidede omnikanalprosesser. De største lagrene sender ut tusenvis av lagerbeholdningsenheter hver dag, og virksomhetene krever derfor sømløs integrering av supplerende skrivermaskinvare for å holde tritt med de økte volumene – «plug and play»-funksjon er en forutsetning for en effektiv e-handels- og omnikanalstrategi. Lagrene må i tillegg kunne stole på etikettskriverne sine, fordi selv den minste driftsstopp kan føre til forsinkelser i leveransene. For å oppnå optimale merkingsprosesser trenger virksomhetene høy kvalitet, service og forebyggende vedlikehold i tråd med mottoet «At your side», uansett om de arbeider direkte med produsenten eller via en partner.

 

Slik kan termisk utskrift forenkle lagerautomatiseringen

Lagerselskapene har tilgang til integrerte automatiseringsløsninger for å håndtere hindringer i arbeidsflyten, som feil ved plukking, lagerbeholdning og lagerhåndtering. Løsninger som robotteknologi, kunstig intelligens, blokkjede og RFID brukes for å oppnå en maksimalt smidig leveranseffektivitet og optimalisert bemanning. 
I VDC sin studie oppgav 44,5 % en forbedring av lagereffektiviteten som den viktigste katalysatoren for å investere i automatisering, mens 36,4 % oppgav et behov for mer strategisk bemanningsplanlegging som den viktigste pådriveren for automatisering. Den sterkeste drivkraften for automatisering er imidlertid behovet for å kunne håndtere det økende volumet av nettordrer, med krav til raskere levering, plukking og påfylling. Strategiske teknologiinvesteringer for å skape bedre synlighet for viktige ytelsestall kommer derfor til å bli stadig viktigere for å kunne håndtere utfordringene ved lagerhåndteringen.

Strekkodeetiketten er fortsatt et avgjørende element i lagerprosessene, uansett om det handler om å innføre robotteknologi eller ta i bruk kunstig intelligens på lageret. Dynamiske utskriftsløsninger er avgjørende for å unngå merkefeil og sikre høy leveransepresisjon. Det gjelder i alt fra å sørge for korrekt skanning ved ordreplukking til å generere stedsetiketter for lagerstyring. Robuste mobile, stasjonære og industrielle skrivere som integreres innen alle deler av lageret, bidrar til mer effektive automatiseringsstrategier, forbedret produktivitet og til syvende og sist høyere resultatmarginer. 

Lagrene krever i tillegg skalerbarhet og enkel integrering med eksisterende termiske skrivere for å holde tritt med voksende pakkevolumer og krav til merking. For å oppnå større effektivitet på lageret trenger virksomhetene oppgraderte utskrifts- og skannesystemer med skytilkobling til selskapets programvare. 

Ønsker du å vite hvordan du ligger an i forhold til konkurrentene? Les mer om den viktigste teknologien som detaljhandelen bør investere i, i vår seneste rapport som du finner her

Hvis du vil vite mer om hvordan du kan installere eller optimalisere utskriftsløsninger på lageret ditt, hjelper vi deg gjerne. Vårt ekspertteam er her for deg, så kontakt oss i dag.

 

 

Mer fra Innovasjon

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen