1. Hjem Brother
 2. Business Solutions
 3. Ressurssenter
 4. Blogg
 5. Innovasjon
 6. 2022
 7. Oppgradering til termiske skrivere gir en mer effektiv varelevering via omnikanal
A male delivery driver is holding a cardboard box

Oppgradering til termiske skrivere gir en mer effektiv varelevering via omnikanal

I løpet av pandemien har omnikanalstrategier i detaljhandelen akselerert og gitt forbrukerne større fleksibilitet når de skal gjøre innkjøp, men hvilke viktige utviklingstrekk må du være oppmerksom på?

 

Det økte behovet for en kontaktløs handleopplevelse har for alvor fått fart i tjenester som utlevering-på-parkeringsplass, kjøp-på-nett, hent-i-butikk, send-fra-butikk og levering-helt-hjem, i takt med et voksende forbrukerbehov.

Pandemien har akselerert integrering av kontaktløse løsninger for ordreoppfyllelse, som utlevering-på-parkeringsplass eller klikk-og-hent, der forbrukerne bestiller på nett og henter bestillingen sin på angitte hentesteder, som parkeringsplasser. I henhold til VDC Research Group, som er en ledende aktør innen teknologi for automatisk identifisering og datafangst (AIDC), har over 75 % av 100+ deltakere fra detaljhandelen innført tjenester som utlevering-på-parkeringsplass, e-handelsløsninger og hent-i-butikk.

 

A graph chart displays data collected from VDC research agency for Brother regarding the state of the transport and logistics industry

Fysiske butikker tetter omnikanalhullet med merking

Detaljhandlere oppgraderer i stadig større grad fysiske butikker for å håndtere leveranser og dermed styrke omnikanalstrategier. VDCs detaljhandelundersøkelse viser at over 50 % av deltakerne innførte omnikanaloperasjoner for å styrke forretningskontinuiteten under pandemien, mens 48,7 % sa at de tilbød fleksible innkjøpsmuligheter som en viktig pådriver for omnikanaltiltak.

Hvis disse omnikanalstrategiene skal kunne oppfylle krav til lagerstyring, ressurssporing og produktmerking, kommer de til å kreve ekstra infrastruktur knyttet til merking. For å få til en vellykket omnikanalimplementering er nemlig en nøyaktig lagerbeholdning, tilgjengelige varer og raskere oppfyllelse en nødvendighet.

 

Termiske utskriftsløsninger bidrar til fremskritt på omnikanalfronten

Med det økende antallet nettordrer og SKU-er som krever håndtering, er en synlig forsyningskjede og sporbare produkter avgjørende for å lykkes med omnikanal.

Strekkodeetiketten blir stående som et vesentlig element for omnikanal-oppfyllelsen, og er det mest prisgunstige middelet for lager- og ressurssporing. Detaljhandlere krever mobil maskinvare for å kunne støtte utlevering-på-parkeringsplass og betaling med mobil i butikk, samt produktmerking på forespørsel i lagerlokaler.

Stasjonære skrivere befester grepet i lagerlokaler, der de brukes til merking av lagerbeholdningen og send-fra-butikk-applikasjoner. Industrielle skrivere har også opplevd større etterspørsel i lager- og produksjonslokalene, i forbindelse med krav til forsendelse og mottak, merking av ferdige varer og emballasje og pakkeetiketter.

Integrert verifiseringsfunksjonalitet har vist seg å være avgjørende for å hindre tilbakebetalingskrav grunnet feil merking.  Termiske skrivere blir smartere sammenkoblede enheter som forbedrer lagringsfasiliteter, uavhengig av virksomhetens størrelse. 

 

A graph chart displays data collected from VDC research agency for Brother regarding the state of the transport and logistics industry

Med innføring av omnikanal trenger detaljhandlere dynamiske teknologiløsninger som kan bygge opp under løsninger for oppfyllelse på flere kanaler. 

 • Innføring av programvareverktøy for kunstig intelligens (AI) har blitt viktig for prediktiv analyse, varepåfyllingsanalyse og optimering av lagerbeholdningen.
 • Innføring av robotikk på lageret kan bidra til mer effektiv plukking og pakking samt enklere arbeidsflyter knyttet til transport, fordi det bidrar til mindre gåing for medarbeiderne og forbedrer plukke- og sorteringshastigheten på produksjonslinjene. 
 • Skytilkobling på tvers av teknologier er også avgjørende for effektiviteten på lageret, fordi digital datalagring og integrering med programvareverktøy (WMS, WES og TMS) for lager kan bidra til å eliminere overflødigheter ved å optimalisere arbeidsflyter. 
 • Flerenhets-styringsverktøy for fjerninnstillingskontroller, maskinvareytelses-diagnostikk og dashbord-analyse har også ført til bedre omnikanaloperasjoner. Automatisering av arbeidsflyter har dermed blitt et integrert ledd i lønnsomme omnikanalstrategier.

 

Hva er de viktigste kravene for å oppnå beste omnikanalpraksis?

Innføring av omnikanal gir forbrukeren større fleksibilitet ved innkjøp og dermed en bedre handleopplevelse. 

Oppfyllelsesløsninger på flere nivåer gir kundene mulighet til å velge sin foretrukne innkjøpskanal og optimaliserer trafikken i den fysiske butikken. Mange av dagens forbrukere forventer nemlig enkle og kontaktløse handleopplevelser, enten det er på nett eller i butikk. Omnikanalstrategier styrker dermed kundeengasjementet og skaper vekst i topplinjen, fordi produktene får større rekkevidde.

 

A graph chart displays data collected from VDC research agency for Brother regarding the state of the transport and logistics industry

En vellykket omnikanalintegrering krever imidlertid at utfordringer knyttet til lagersynlighet og integrering av programvare, løses.

VDC sin detaljhandelundersøkelse viser at nesten 33 % av deltakerne oppgav lagersynlighet og prognoser som viktige krav for omnikanalintegrering, mens 36,6 % pekte på sømløs integrering med forretningssystemer (ERP, WMS og e-handelsplattformer) som en sterk katalysator for å lykkes med omnikanal. 

For å oppnå lønnsomhet med omnikanal er det avgjørende å ha full kontroll på lagertilgjengeligheten. Mange detaljhandlere har nemlig problemer med å ha et lagernivå som er presist nok til å oppfylle etterspørselen. I tillegg krever omnikanal-oppfyllelse at man klarer å unngå høyere fraktkostnader, i og med at den siste leveringsetappen spiser av resultatmarginene. Detaljhandlerne må derfor ha dynamiske lagerstyringsverktøy som supplerer maskinvaren for termisk utskrift, for å sikre nøyaktige bestillinger og levering i tide.

 

Hvordan kan jeg forbedre beste omnikanalpraksis i virksomheten min?

 • Ved å inngå partnerskap med den riktige kanalleverandøren, fra nettverkskonfigurasjon til løpende vedlikeholdskrav, for å skape de beste, spesialtilpassede løsningene. 
 • Ved å optimalisere omnikanal-arbeidsflyter gjennom automatiserings- og mobilitetsløsninger.     
 • Ved å ha samkjørte handleplattformer som muliggjør en smidig oppfyllelse og fleksibilitet ved innkjøp.
 • Ved å bruke strekkodemerkings- og RFID-teknologi til å optimalisere lagerstyring og synlighet for forsyningskjeden, for dermed å oppnå maksimal effektivitet i siste etappe av leveransen.
   

I tillegg er optimalisering av lagerstyringen på tvers av butikker og lagre, i kombinasjon med robuste leveringsnettverk, avgjørende for å lykkes med omnikanal-oppfyllelsen. Strekkodeetiketter og RFID-tagger fortsetter å ha grunnleggende betydning for nøyaktig ressurssporing på tvers av forsyningskjeden, der virksomheter må ha en dynamisk utskriftsløsning for å kunne spore produktene fra produksjon til salgspunktet.

Uansett om det er hent-i-butikk, send-fra-butikk eller henting-fra-parkeringsplass som tilbys, er en digital synergi mellom lagerets programvareverktøy, POS-systemer og maskinvare for termisk utskrift og strekkodeskanning avgjørende for å oppnå en optimal lagerbeholdning og lønnsom omnikanaldrift. Kunder er til syvende og sist ute etter en sømløs handleopplevelse, enten den oppfylles i butikk eller på nett, og virksomheter må derfor ha de beste teknologiløsningene for oppfyllelsesstrategiene sine. Bruk av utdaterte utskrifts- og programvaresystemer er derfor til hinder for omnikanal-oppfyllelse, og virksomheter bør vurdere å oppgradere løsningen sin for å optimalisere omnikanal-arbeidsflyter.

Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvordan merke- og utskriftsløsninger kan muliggjøre din oppfyllelsesstrategi, står vårt ekspertteam parat til å bistå, så kontakt oss allerede i dag.

 

Forskning utført av VDC.
 

Mer fra Innovasjon

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen