1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Innovasjon
  6. 2021
  7. Vil covid-19 endre helsevesenet for alltid? Teknologien bak en bedre fremtid for helsevesenet
sjukhusläkare som bär en ansiktsmask håller en spruta som innehåller ett läkemedel eller vaccin

Vil covid-19 endre helsevesenet for alltid? Teknologien bak en bedre fremtid for helsevesenet

Effekten av covid-19-pandemien har fått frem nesten overmenneskelige kvaliteter hos helsepersonell over hele verden.

 

Alle har dratt lasset sammen for å holde helsevesenet i gang under et nådeløst press, fra sykepleiere til kontorpersonell, og fra leger til IT-avdelingen.

Tempoet som nye rutiner – og til og med helt nye sykehus – har blitt etablert i, er ikke annet enn fenomenalt. Men hvordan går veien videre for helsevesenet herfra?

 

«Det er et skrikende behov for ikke bare å tiltrekke seg, lære opp og beholde flere medarbeidere i helsevesenet, men også for å sikre at tiden deres blir brukt der den trengs mest – i pasientomsorgen.»

European Institute of Technology Health

 

En av de største effektene av covid-19 er endringen i måten helsevesenet samhandler med mennesker på. Av hensyn til sikkerheten for personell og pasienter har mange helseforetak redusert kontakten ansikt til ansikt og erstattet venterom med konsultasjoner via nett eller telefon.

Sett i lys av at innføringen av fjerntjenester har lettet trykket på helsepersonell, gir det mening å ta disse alternativene med i beregningen når man vurderer hvilke former helsetilbud skal gis i når vi vender tilbake til det normale.

Covid-19 har i høy grad fremskyndet den digitale transformasjonen i helsevesenet – og mange som før var skeptiske til digitalisering, fikk med egne øyne se fordelene den gir for både pasienter og behandlere. 

Hvordan måtene å arbeide på har blitt endret

Covid-19-pandemien har nødvendiggjort et skifte til å arbeid hjemmefra for mange i helsevesenet, og bruk av papirjournaler har dermed blitt ekstra vanskelig. Men fordi mange av de digitale løsningene på disse utfordringene allerede er tilgjengelige – som dokumentskanning og mulighet til å opprette elektroniske journaler – har arbeidsflyten kunnet fortsette uforstyrret.

Helseleverandører med solide, etablerte systemer for håndtering av data og dokumenter står bedre rustet til å tilpasse seg. Det gjelder særlig systemene der spesialister kan hente frem pasientjournaler på skjermene sine, dele informasjon raskt og umiddelbart diskutere behandlinger med teamet sitt via videosamtaler. 

Digitalisering av pasientopplysninger betyr mindre tid brukt på å streve med flere systemer eller vente på papirer, og mer tid brukt ansikt til ansikt med pasienter. Men dette er bare toppen av isfjellet.

Aktiviteter som nå opptar opptil 80 % av tiden til helsepersonell, kan strømlinjeformes eller til og med utelukkes ved bruk av teknologi.1

Dette støttes av data fra en 2020-rapport fra European Institute of Technology og McKinsey. I rapporten slås det fast at teknologi ikke bare kan redusere tiden som brukes på administrative oppgaver, men også lette mangelen på arbeidskraft og fremskynde forskning på og utvikling av livreddende behandlinger.

En leges røde stetoskop og pasientfiler vises ovenfra og ned i denne sykehusscenen

Det langsiktige synet på endring

Under pandemien skjedde den kortsiktige reaktive tilpasningen av teknologi side om side med et mer langsiktig skifte i en prosess som allerede var i gang i helsevesenet. Helt tilbake i pandemiens spede begynnelse sa 77 % av legene innen EU at foretaket deres allerede var nokså godt forberedt eller svært godt forberedt for innføring av digitale teknologier.2

I lys av denne fremskyndede digitale utviklingen sier 74,7 % av allmennlegene, 60,2 % av spesialister og sykehusleger og 56,8 % av sykepleierne i EU at covid-19 økte innføringen av digitale teknologier og forvandlet måten de arbeider på.2

I løpet av pandemien har arbeidet som IT-avdelingene har gjort for å modernisere og styrke teknologien i helsevesenet gitt tydelige resultater. Under et utrolig press har de fleste klart seg utmerket, noe som har gitt rom for større samarbeid mellom ulike leger, fagområder og til og med land.

Cristian Bușoi, rumensk lege og medlem av Europaparlamentet (MEP), anerkjente dette fremstøtet mot mer samarbeid når han sa: «Jeg er sikker på at dette samarbeidet, denne dialogen, denne solidariteten vil fortsette. Kanskje blir det vanskeligere å ha det samme engasjementet når vi ikke er i en krise, men besluttsomheten kommer til å være der, alle forstod at vi kunne gjøre mer på EU-nivå.»3

 

«Utfordringen ved pandemien har utvilsomt bidratt til å fremskynde vekst. Interessenter har kjempet for å levere omsorg både raskt og eksternt. Dette trykket må imidlertid opprettholdes for å sikre at fordelene for helsesystemene innlemmes i et langsiktig perspektiv og hjelper dem med å forberede seg for fremtiden – noe som vil komme oss alle til gode.»

Jan-Philipp Beck, CEO European Institute of Technology Health

 

Unngå utelukkelse

Til tross for alle disse løftene, er det viktig å huske at den digitale transformasjonen i helsevesenet ikke bare handler om data eller arbeidsflyt; den handler om mennesker. Men vi må gå videre med varsomhet. 

En overgang til 100 % digital ytelse av helsetjenester kan utelukke nettopp dem som har størst behov. Digital tilgang kan være vanskelig for flere i dagens samfunn. Forskning viser at 80 millioner europeere aldri bruker Internett, enten fordi de ikke har en datamaskin, eller fordi det er for dyrt – og 28,9 % av alle europeere mangler grunnleggende digitale ferdigheter, noe som øker faren for utelukkelse fra helsevesenet.2

Det er også viktig å være klar over at menneskenaturen spiller en rolle. Selv om mange har teknologien tilgjengelig, kan det finnes dem som enda ikke er komfortable med tanken på videokonsultasjoner. Særlig i en tid der personvern og sikkerhet sjelden er utelatt fra agendaen.

 

«Selv om covid-19-pandemien har grepet inn i helsevesenet og forårsaket et stort skifte i leveringsmodeller, har den også fremskyndet digitaliseringstakten med minst et tiår. Denne digitale transformasjonen kommer til å bli sentral i fremtidens helsevesen.»

Deloitte: Digital transformasjon

 

Forme et nytt IT-landskap i helsevesenet

Den sanne effekten av covid-19 viser seg kanskje ikke på mange år. Hvis helsesektoren skal bygge videre på fremdriften som er gjort i løpet av de siste månedene, må den imidlertid opprettholde trykket. Selv om mange leverandører av helsetjenester har vist hvordan digitalisering og den riktige IT-infrastrukturen kan gagne pasienter og lette trykket ved frontlinjen, er det viktig å huske hvor raskt denne transformasjonen skjedde. 

Helsevesenet er vanligvis beryktet for sitt byråkrati og langsomme endringstempo, men denne pandemien har vist at det er i stand til å tilpasse seg raskt når nødvendigheten av en endring er klar og tydelig til stede. Det er nå avgjørende å lære av disse erfaringene og tilpasse dem i det nye landskapet etter pandemien.


«Noe av det som kommer til å bli stående etter pandemien, er nye relasjonsparadigmer basert på samarbeid, ‘goodwill’ og styrkede tillitsnivåer. Holdninger til omsorg har endret seg og grenser som har eksistert i lang tid, har blitt fjernet.»

Deloitte: Digital transformasjon

 

IT-avdelinger kommer til å ha en sentral rolle her. Mange har allerede skaffet seg erfaring med å implementere helseteknologi, enten det har skjedd gjennom bedre skanning og dokumentdeling eller bedre fjernarbeid. Utfordringen blir å sikre at dette kan skje i stor skala.

Og selv om hendelsene har vært katastrofale, har de belyst to viktige egenskaper ved helsetilbudet i Europa: utholdenhet og innovasjon.

Det er en spennende mulighet, en mulighet der IT-lederne kan spille en rolle i arbeidet med å forvandle arbeidsflyt, samarbeid og pasientopplevelsen i helsevesenet over hele Europa.

Brother har en lang historie og omfattende erfaring med å levere teknologiløsninger til helsevesenet. Våre produkter og løsninger bidrar til å gjøre personellets daglige arbeid enklere, i så vel apoteker som allmennlegekontorer, sykehus og klinikker. 

Du kan få mer informasjon ved å ta kontakt med vårt ekspertteam i dag.Kilder:

1. sciencebusiness.net: “EIT Health urges European healthcare providers to embrace AI and technology after the pandemic highlights fragility of healthcare systems” – April 2021

2. Deloitte: "Digital transformation: Shaping the future of European healthcare September 2020"

3. sciencebusiness.net: “ Pandemic could prompt healthcare overhaul” - 18 May 2021


Mer fra Innovasjon

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen