1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Innovasjon
  6. 2020
  7. Slik vil både bybildet og arbeidsplassen bli grønnere
Människor pratar på kontor

Slik vil både bybildet og arbeidsplassen bli grønnere

Hvis du jobber midt i en bykjerne, ser du sannsynligvis ut på betong, mur og urban infrastruktur. Morgendagens arbeidstakere vil kunne nyte en langt grønnere utsikt.

Det er primært to faktorer som vil sørge for det. For det første er det et presserende behov for å bekjempe klimaendringer på de stedene som er mest i utakt med naturlige sykluser: de store byene. For det andre er det naturens enorme og undervurderte effekt på menneskers trivsel.

 

Klimakampen inntar arbeidsplassen

Kampen mot klimaendringene vil bli intensivert de neste årene og tiårene. Storbyer og bykjerner er utsatt på mange måter: Ikke bare er de travle arenaer for arbeid og fritid. På grunn av energibruk og oppmagasinering av varme er de også temperaturmessig utsatt.

Vi må derfor tenke nytt og skape endring – og storbyer og bynære områder vil være det mest produktive stedet å begynne hvis vi vil komme i takt med naturen igjen.

 

Levende bygninger – planter og natur som en del av kontoret

Når vi i dag snakker om grønne bygninger, mener vi f.eks. isolasjon, energiproduksjon og redusert miljøavtrykk. I fremtiden vil målet bli å skape bygninger som fungerer som skoger, ved at de produserer energi og forbruker klimagasser.  

Levende bygninger, som kjennetegnes av enorme mengder planter både på innsiden og på utsiden, kan hjelpe oss med å realisere denne ambisjonen. Integrering av slike bygninger vil forbedre byenes utseende, luftkvalitet og ytelse i generasjoner fremover.

Nye byggeprosjekter vil bare være en del av denne omstillingen. Store endringsprosjekter vil resultere i kontorbygninger med levende eksteriør, grønne innvendige vegger og takhager som tiltrekker seg naturen og produserer mat. Dette vil bokstavelig talt puste nytt liv i arbeidsplassen og føre oss nærmere naturen igjen. Det vil gjøre den urbane arbeidsplassen uhyre attraktiv.

Natur og arbeidstakernes trivsel

 
På samme måte som forskerne er enige om at jevnlig mosjon er bra for oss, er de samstemte om at naturen gir oss en rekke fordeler.  

Naturen gir mulighet til restitusjon og ettertanke. Det er dokumentert at når vi eksponeres for naturlige innslag – f.eks. trær, planter, blomster, naturlig lys og vann – fører det til lavere puls og blodtrykk, redusert produksjon av stresshormoner, styrket immunforsvar og økt følelse av trivsel1.På en arbeidsplass kan det bidra til bedre stemning, styrket moral og økt produktivitet blant medarbeiderne.

Dette underbygges av en studie fra University of Queensland i Australia, som viste at produktiviteten var 15 % høyere på kontorer med planter2.

Positive tiltak trenger ikke å koste all verden – men de kan faktisk redde verden! Prøv derfor å gjøre arbeidsplassen til en grønn kraft for endring.  

 

Kilder:
1 Science Daily (www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190404074915.htm)
2 The University of Queensland Australia (www.uq.edu.au/news/article/2014/09/leafy-green-better-lean)

Mer fra Innovasjon

Les om fremtidens arbeidsplass

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen