1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Innovasjon
  6. 2019
  7. Milleniumsgenerasjonen overrasker med tro på en papirredusert, ikke papirløs fremtid
Keskustelua pöydän ympärillä

Milleniumsgenerasjonen overrasker med tro på en papirredusert, ikke papirløs fremtid

Milleniumsgenerasjonen, de som er født mellom 1980 og 2000, blir ofte kalt den digitale generasjonen.

Uventet resultat i Quocircas «Print 2025: Millennials Matter»-rapport, utfordrer oppfatningen om papirets betydning og signaliserer at trykte media er kommet for å bli.

Milleniumsgenerasjonen, de som er født mellom 1980 og 2000, blir ofte kalt den digitale generasjonen. Mange har gått ut fra at vår tids digitale vaner ville bidra til papirets undergang. Overraskende nok viser forskningen at det godt kan være stikk motsatt, siden milleniumsgenerasjonen faktisk forventer at trykte media vil bli stadig viktigere.  

Hele 74 prosent av unge mellom 18–34 år mener at trykksaker er viktig i dag. Samtidig forventer 77 prosent av beslutningstakere innen IT i samme aldersgruppe at trykksaker vil være viktig i deres bransje i 2025. Dette står i sterk kontrast til respondentene i aldersgruppen 45–54 år, der man ser en nedgang fra henholdsvis 82 prosent til 54 prosent.

Resultatet er stikk i strid med det man skulle forvente. Kan det være at eldre mennesker forventer at utstyret og prosessene de bruker blir utdatert, mens milleniumsrepresentantene tenker nøyere over hva de vil trenge for å utføre fremtidige arbeidsoppgaver? Det vil tiden vise.
Dette er et spesielt viktig poeng siden milleniumsgenerasjonen innen 2025 vil utgjøre mer enn 75 prosent av arbeidsstyrken. Ikke bare vil de dominere arbeidslivet, de vil også strømme inn i styrerommene.

Denne trenden ser man ikke bare Europa. Den er også fremtredende i USA, og den går direkte imot oppfatningen om at trykksaker vil spille en mindre rolle i de stadig smartere, mer virtuelle, tilkoblede økosystemene på fremtidens arbeidsplasser.

 

Teknologiens fremgang gjør kontoret mindre viktig

Papiret har overlevd dagens digitale kommunikasjon, internett og en stadig mer mobil arbeidsplass, og hvis man skal tro meningene fra milleniumsgenerasjonen, slik de kommer frem i Quocircas undersøkelse, kan papiret også overleve i en tid med stadig mer virtuelle arbeidsmiljø.

Kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) kombinert med et forventet antall IoT-enheter, vil innen 2025 ha skapt et landskap som er mer tilkoblet enn noen gang.

Produsenter av trykksaker har spilt en viktig rolle i denne endringen, med tilkoblede MFP-er, integrasjon med apper og overgangen til mobil utskrift, som Quocirca har pekt spesielt på som en stor mulighet.  

Hele 54 prosent av virksomhetene forventer at mobil utskrift vil øke innen 2025 og ser dette som en betydelig vekstmulighet. Dette er et område der Brother allerede har vært innovative med sin iPrint&Scan-app, som har skrevet ut mer enn 1 milliard sider.

 

Ingen utsikt til papirløse kontorer i 2025

Mens behovet for utskrift av visse typer dokumenter unektelig vil avta innen 2025, forventer man ikke at det papirløse kontoret vil ta helt over, men at papir vil bli brukt i mindre grad.

Milleniumsgenerasjonen forventer fortsatt å være avhengige av trykksaker, men regner også med at digitalisering og mobilitet vil bli viktigere. Derfor trenger de verktøy som gjør det mulig å arbeide produktivt i både papirbaserte og digitale miljøer.

Etter hvert som MFP-ene blir stadig viktigere i digitaliseringen, vil tilkoblede skrivere med en rekke funksjoner utgjøre en sentral del av det smarte, tilkoblede økosystemet i 2025 og senere.

 

Av Ian Metcalfe, Executive Director, Business & Strategic Planning, Brother International Europe.

Mer fra Innovasjon

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen