1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Innovasjon
  6. 2019
  7. Fremtidens kontor - en arbeidsstyrke i endring
Nainen istuu tuolissaan toimistossa ja pohtii digitaalisuutta

Fremtidens kontor: en arbeidsstyrke i endring

Frem til nå har praksis i arbeidslivet vært bestemt av dypt forankrede mønstre nedarvet fra tidligere generasjoner, men et demografisk skifte og kulturelle pådrivere skaper en smeltedigel av nye behov.

 

Generasjonsoverføringen fra babyboomerne til millenniumsgenerasjonen og generasjon Z, i kombinasjon med et økende antall frilansere, kjønnslikestilling og tiltak som felles foreldrepermisjon, kommer for alltid til å endre ikke bare selve arbeidsplassen, men også måten vi arbeider på.   

 

Skape forbedring – ønsket om frihet

Millenniumsgenerasjonen, som er født mellom 1980 og 2000, står rede til å utgjøre en enorm forskjell i måten vi arbeider på, og innen 2025 kommer de til å utgjøre over 75 % av arbeidsstyrken1. Etter hvert som flere og flere babyboomere går av med pensjon, tar millenniumsgenerasjonen over stillingene på ledernivå og i styrerommet, samtidig som generasjon Z, født mellom 2000 og 2009, også inntar sin andel av arbeidsstyrken.

Disse unge arbeidstakerne, som er oppvokst med Internett, nettbrett og smarttelefoner, har digitale forventninger og lever i en kultur der ting skjer raskt. Men det er ikke bare de digitale vanene deres som kommer til å endre arbeidsplassen. Disse yngre arbeidstakerne er preget av gründerånd, risikovilje og et ønske om frihet fra begrensninger, de foretrekker å arbeide på en nomadeaktig måte. Deres fryktløshet overfor utfordrende, gammeldagse prosesser gjør dem til viktige formere av fremtidens kontor.

Den yngre generasjonens arbeidsmåter påvirkes av kulturell endring. Friere tider, lovbestemte rettigheter, økning i alternative livsstiler, ønsket om fleksibilitet – og ikke minst bedre teknologi – fører til økning i frilansing, som igjen skaper et behov for løsninger for eksternt arbeid.

 

Håndtere behov med teknologi

Det demografiske skiftet og kulturell endring gir oss ikke bare et sterkere ønske om å tilpasse oss, koble oss til og ta teknologi med oss der vi ferdes, det forsterker også vårt ønske om å utvikle den.

Vi ser allerede at mer fastlåste arbeidsstrukturer løses opp. Utviklingen leder oss i retningen av et virtuelt tilkoblet økosystem som drives av smarte enheter, sikker skytilgang og mobilitet. IT-systemer er koblet til intelligent kontorutstyr, som multifunksjonsskrivere, og enheter kan styres fra apper, som iPrint&Scan.

 

Den nye arbeidstakertypen – hva arbeidsgivere trenger å vite

Arbeidstakere som feiltolker skiftet og holder fast ved de foreldede, lavteknologiske prosessene, kommer gradvis til å miste sin kommersielle gjennomslagskraft.

Yngre og mer fleksible arbeidstakere har ofte ikke bare mindre respekt for dagens hierarkiske system2. Tanken om at én arbeidsgiver skal gi deg en karriere for livet, er absolutt parkert hos personer som bytter jobb stadig oftere. I tillegg skaper yngre arbeidstakere, og ikke minst frilansere, gjerne sine egne arbeidsplasser.

Arbeidsgivere bør derfor utforme stillinger og rekrutteringsprosesser med omhu. De bør tilby gunstige forutsetninger, fleksibilitet, en teknologistyrt opplevelse, mulighet til å samarbeide og til å komme videre.

Den nye typen arbeidstakere er miljøbevisste og opptatt av positiv endring, som betyr at selskaper må være sitt samfunnsansvar bevisst og ha gode retningslinjer på plass for at disse arbeidstakerne skal være fornøyde.

Å forme stillingene ut fra disse nye demografiske trendene trenger imidlertid ikke å være nok. Det er også viktig å optimalisere arbeidsplassen. Fremtidens jobber kommer til å bli mye mer attraktive hvis arbeidsplassene har moderne fasiliteter, gode bærekraftige løsninger og familievennlige omgivelser.

Hvis arbeidsgiverne former stillinger og miljøer for millenniumsgenerasjonen og generasjon Z, kan potensialet de skaper for virksomheten din være uendelig.

 

1 Quocirca Print 2025: Millennial’s Matter report (www.print2025.com) 
2 https://www.ft.com/content/c93ed9b6-87b2-11e5-90de-f44762bf9896

Mer fra Innovasjon

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen