1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Effektivitet
  6. 2023
  7. Desentralisering av kontoret: Den globale trenden enhver IT-leder må kjenne til
En mann som smiler og sitter ved kjøkkenbordet og jobber på en bærbar datamaskin

Desentralisering av kontoret: Den globale trenden enhver IT-leder må kjenne til

Dynamikken i arbeidslivet har endret seg. Flere enn noensinne jobber hjemmefra, kontorene er mindre, møter holdes digitalt, og investeringene i cybersikkerhet øker etter hvert som teknologien legger til rette for nye måter å jobbe på. Utfordringen for IT-ledere nå er hvordan de kan tilpasse seg, og utvikles, i denne nye desentraliserte tilværelsen.

 

Vi har vært gjennom mange endringer i løpet av arbeidslivet, men neppe noen som er like store som dem vi ser nå.

Desentralisering har blitt en global trend, der makten beveger seg bort fra sentrale kontorer, enkeltpersoner og infrastruktur.

Dette viser seg i form av økt popularitet for kontorfellesskap, migrering til skytjenester, forbedret kontorteknologi og muligheten til å jobbe effektivt atskilt fra kollegaene.

Arman Eshraghi, som er konsernsjef for analyseplattformen Qrvey, skriver for eksempel følgende i Forbes1: “Langsiktig desentralisering er avgjørende for skalering og stabilitet. Det er kanskje vanskelig å forestille seg, men verden har gjort større steg mot desentralisering i dette tiåret enn i de siste 10 000 årene.”

Hva er det som har ført til denne desentraliseringen?

Den mest åpenbare årsaken er måten virksomhetene har håndtert covid-19-pandemien på.

Ifølge Eurostat2 steg antallet arbeidstakere i EU som ‘normalt jobber hjemmefra’ med 8 % mellom 2019 og 2021.

Samtidig slår Square talk3 fast at 90 % av medarbeiderne føler seg ‘like produktive’ når de jobber hjemmefra. 84 % mener at fjernarbeid etter pandemien gjør dem mer fornøyde, og mange er villige til å gå ned i lønn.

Fjernarbeid er rett og slett det medarbeiderne ønsker og har begynt å forvente – og virksomhetene må derfor tilpasse seg.

Det gjør de også, men kanskje ikke i samme takt. Mange arbeidsgivere forventer minst fire dager på kontoret, mens arbeidstakerne tenker seg tre eller mindre.

Fordi markedet for tiden er i arbeidstakerens favør, er det sannsynlig at virksomhetene må tilpasse seg for å beholde medarbeiderne.

Pandemien er imidlertid ikke den eneste drivkraften bak desentralisering.

En yngre, mer teknologismart arbeidsstyrke har tøyd grensene på dette området i de siste ti årene.

For eksempel åpnet kontorfellesskapsgiganten WeWork for gründere i New York i 2011, før de ekspanderte til populære teknologibyer i Frankrike, Tyskland, Spania, Italia og Storbritannia.

Mange større virksomheter bruker også lokalene sine på en annen måte, slik at medarbeiderne får en mer samarbeidsbasert arbeidsplass, et bedre kantinetilbud og den nyeste teknologien – og beveger seg bort fra det tradisjonelle cellekontoret. 

Hvordan håndterer virksomheter desentralisering?

Virksomhetene må tilpasse seg fjernarbeid med de endringene det medfører, blant annet reduserte kontorarealer fordi medarbeiderne bruker dem mindre.

Trenden er også at voksende og mellomstore virksomheter leier kontorplass i stedet for å investere i næringseiendom.

Dette viser at virksomhetsledere har desentraliseringen i tankene og forstår hvor viktig det er å være fleksibel og tilpasse seg nye måter å arbeide på uten å være bunden av langsiktige investeringer i eiendom.

Jim Coleman, økonomisjef ved WSP i Storbritannia sier: “Jeg tror ingen virksomhet ønsker å gå tilbake til slik det var før, så dette får en umiddelbar betydning for kontorarealene.”

Etter hvert som flere og flere jobber hjemmefra, blir sikkerhetsrisikoen knyttet til desentralisering tydeligere. Risikoen øker i takt med at flere og flere medarbeidere jobber utenfor kontoret. Virksomhetene prioriterer derfor nettsikkerhet høyere enn før og er særlig opptatt av å forbedre nettverks- og enhetssikkerheten for medarbeidere som jobber hjemmefra.

Ifølge Red Hats Tech Outlook-rapport for 20234 kommer IT-ledere til å investere mer i cybersikkerhet enn i innovasjon i 2023.

1703 IT-ledere deltok i undersøkelsen, som viste at IT-sikkerhet lå absolutt høyest på prioriteringslisten i de neste 12 månedene. 44 % hadde dette som en av sine tre høyest rangerte prioriteringer, sammen med skyinfrastruktur (36 %) og IT-/skyadministrasjon (35 %).

Tiltak som iverksettes for å forbedre nettverkssikkerheten omfatter bruk av virtuelle private nettverk (VPN), innføring av tofaktorautentisering (2FA) og MAC-adresser (MAC).

Enhetssikkerheten håndteres nå ved hjelp av enkeltpålogging (SSO) og biometrisk verifisering, for eksempel ansiktsgjenkjenning.

I 2024 kommer faktisk 30 % av de globale organisasjonene5 til å velge enheter med færre funksjoner, fordi de blir mer selektive når det gjelder spesifikasjoner.

Fysisk infrastruktur er imidlertid fortsatt like viktig.

 

Two colleagues sitting in a co-working space talking to each other, holding a laptop and files

Skiftet mot mindre og smartere teknologi

En gjennomgang av virksomhetens teknologibehov er en rask og enkel måte å redusere kontorarealet på.
 
Når det gjelder utskrift, finnes det for eksempel små multifunksjonsenheter som kan skrive ut i både A3 og A4 og dermed integrere virksomhetens behov i en enkelt, mindre og mer effektiv enhet. Det betyr at mange virksomheter går helt bort fra store og plasskrevende A3-kopimaskiner og velger en mer strømlinjeformet tilnærming.
 
Dette sparer ikke bare plass og penger. Færre og mer effektive enheter er også positivt når miljøregnskapet skal gjøres opp – et annet viktig hensyn for fremtidsrettede virksomheter i 2023.
 
Den beste tilnærmingen her er å slå fast om virksomheten din trenger store, sentraliserte enheter og å gå gjennom infrastrukturen eller oppsøke spesialisthjelp for å revurdere behovene brukerne har i denne nye, desentraliserte virkeligheten.
 
Det er viktig at riktig utstyr er tilgjengelig for riktig bruker, uavhengig av om vedkommende jobber hjemmefra eller ikke.

 

Hvordan kan desentralisering være til nytte for min virksomhet?

Desentralisering har åpenbart kommet for å bli, så det beste er å ta godt imot den for å beholde både konkurransekraften og medarbeiderne.

Det er faktisk mange fordeler ved desentralisering for virksomhetene.

Bedre teknologi betyr mer effektive prosesser, reduserte kostnader og mer tilfredse medarbeidere, noe som i sin tur gir sluttkundene en bedre opplevelse.

Intelligent automatisering av IT-driften fremmer for eksempel fjernarbeid – fordi medarbeiderne ikke lenger trenger å logge seg inn på de gamle systemene på kontoret.

Skybaserte programvareløsninger reduserer også tiden medarbeiderne bruker på gjentakende, manuelle dataoppgaver, slik at de i stedet får mer tid til å fokusere på kundetilfredshet.

Funksjoner som robotisert prosessautomatisering (RPA) kan også gi store kostnadsbesparelser, og mange finansinstitusjoner har derfor vært raske med å innføre dette.

“I kjølvannet av finanskrisen og covid-19 fortsetter virksomhetene arbeidet med å oppnå økt effektivitet og produktivitet” forklarer Steve Perkins, som er global teknologisjef ved Grant Thornton6.

“I vår digitale tidsalder ser virksomheter i stigende grad mot teknologien for å finne svar.” 

Desentralisering bidrar også til å gjøre medarbeiderne mer fokuserte og tilfredse. 

De slipper kostbar pendling til og fra hovedkontoret og får trygg tilgang til systemer fra hvor som helst i verden, så sant de riktige sikkerhetstiltakene er på plass.

Dette skaper i sin tur en mer positiv forretningskultur som bygger på tillit og frihet fremfor oppmøte på kontoret.

Henning Elkjærhos Brother Norge sier: “Vi har sett et markant skifte i måten virksomheter opererer på som følge av desentralisering.
Seniorledere trenger ikke lenger å være til stede på hovedkontoret fem dager i uken og lede teamene sine fysisk.

Nå kan de heller støtte en mangfoldig arbeidsstyrke ved å investere i riktig teknologi, sikker fjerntilgang og bedre balanse mellom jobb og fritid.

IT-ledere går ofte i bresjen for denne desentraliseringen, ved å optimalisere virksomhetens maskinvare og sikre investering i de riktige skytjenestene og sikkerhetstiltakene.

Fra et driftsmessig synspunkt er det nå IT-ledernes ansvar å sikre at produktiviteten fortsetter å være høy og kostnadseffektiv, uansett om medarbeiderne jobber fra hovedkontoret eller hjemmefra – en oppgave som kan virke avskrekkende.

Hvis dette gjøres på riktig måte, ser vi det som en positiv mulighet for alle virksomheter. Ved å omfavne desentralisering kan virksomhetene prioritere medarbeiderne ved å investere i riktig teknologi og velge den arbeidspraksisen som passer best for dem.”
 
Les mer om hvordan Brother kan hjelpe virksomheten din med desentraliseringen her.
 
 

 

Mer fra Effektivitet

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen