lagerarbetare kör truck på lager

Kommer helautomatiske systemer for ordreplukking til å erstatte lagerarbeidere?

Ordreplukkerne har en av de mest aktive jobbene i forsyningskjeden og logistikkbransjen – de setter sammen og merker utallige forsendelser fra lageret til utleveringsstedet. Hvor passer disse inn, i en tid med automatisering?

 

Det er dette viktige personellet som står i frontlinjen for å opprettholde standardene for sikkerhet og produktivitet innen vareplukking. De er kort sagt helt avgjørende for å oppnå smidig drift av virksomheten og syvende og sist for om kunden får riktig pakke til riktig tid eller ikke. 

Transport- og logistikkbransjen er imidlertid i stadig utvikling. Nye løsninger for økt produktivitet betyr at ordreplukkerne ikke alltid trenger å bære pakker hele tiden. Ergonomiske transportbånd, radioteknologi og utvidet virkelighet har for lengst funnet veien inn i lagersystemene.

Lagerlogistikken har derfor kommet til et veiskille for automatisering. Selskaper som er opptatt av å bygge smart logistikk 4.0, står nå overfor dilemmaet om hvilke tilgjengelige teknologier de skal velge.

Hva er industri 4.0? 

Enkelt sagt er industri 4.0 den fjerde industrielle revolusjonen. Industri 4.0 er knyttet til IIoT (Industrial Internet of Things) eller smart produksjon og representerer neste generasjon for bransjen. 

Den forener eksisterende fysisk produksjon og operasjoner med smart, ny digital teknologi, inkludert stordata og maskinlæring. Når alt dette settes sammen, kan den bidra til at fagpersoner innen produksjons- og forsyningskjedestyring går over til et helhetlig og tilkoblet økosystem. Den tidligere nevnte smarte logistikken 4.0 er en avlegger av dette konseptet.

Utviklingen av plukkeprosessen

Plukkesystemer kan teknisk sett implementeres på mange forskjellige måter. Hvis du ønsker å se nærmere på hvilke plukkesystemer som er tilgjengelige, kan du lese vårt tidligere blogginnlegg
 
Den tradisjonelle måten går ut på at en medarbeider sendes for å hente varene fra hyllen. Det er årsaken til at systemet også kalles «person-til-varer». Dette systemet kjennetegnes ved det faktum at varene er gjort statisk tilgjengelige. Ordreplukkeren går derfor til en hylle med en beholder og henter varene.
 
Ordreplukkeren må vite hvilke artikler, i hvilke mengder, som skal hentes fra hvilken pakkeenhet og settes sammen i vareforsendelsen. Plukkeren må også bekrefte uttaket av varer.
 
Det meste av informasjonen behandles elektronisk. Denne en gang så tradisjonelle fremgangsmåten formes nå av moderne teknologi. Det er mulig å oppnå store effektivitetsforbedringer på lageret, for eksempel med plukketeknikker som pick-by-RFID (radiofrekvensidentifikasjon) eller pick-by-light. Stadig oftere bidrar også såkalte AR-briller (utvidet virkelighet) til lagerlogistikken, og dette kalles pick-by-vision.
 
Det tradisjonelle «person-til-varer»-plukkesystemet forutsetter kort sagt at en medarbeider henter de statisk tilgjengelige varene fra hyllen.
 
To transport- og logistikkarbeidere flytter en pall med detaljvarer på et lager for lagerbeholdning eller levering

Hva er forskjellen mellom person-til-varer- og varer-til-person-plukking?Sammenlignet med «person-til-varer»-systemet gir det mer moderne «varer-til-person»-systemet et større sprang fremover med tanke på økt effektivitet. Her er det ordreplukkeren som er på et fast sted. Varene leveres dynamisk, som vil si at de flyttes til ordreplukkeren via et transportsystem. Den reduserte transportveien gir et åpenbart potensial for optimalisering. I tillegg er det mulig å designe ergonomiske arbeidsplasser med autonome transportsystemer og mobile hyller.

En tredje løsning er robotassistert ordreplukking. Variantene spenner fra halvautomatiske løsninger der plukkeroboter håndterer enkeltkasser eller lag av kasser, til helautomatiske systemer. De helautomatiske systemene er spesielt imponerende, med sin høye ytelse og lave feilrate. 

Og utviklingen av systemene fortsetter. I Tyskland rapporterte for eksempel Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology nettopp at instituttet hadde utviklet en helautomatisert robotcelle som forhåndssorterer bildeler.

Spørsmålet bransjen stiller seg er om disse automatiske systemene for ordreplukking kommer til å erstatte lagerarbeidere eller ikke.

 

Er helautomatisk ordreplukking fremtiden?I den siste tiden har robotteknologi vokst så raskt at den har utviklet seg til et eget marked.

Varene som postordreselskaper og leverandører av pakketjenester håndterer, består imidlertid av artikler som skiller seg fra hverandre i form, størrelse og vekt. Og det er nettopp dette mangfoldet som tøyer grensene for robotene. 

Selv om forskningsspørsmål som automatisert transport av varer eller robotens navigering gjennom lageret regnes for å være løst, er situasjonen annerledes innen områdene for deteksjons- og gripeoppgaver. 

Roboter har så langt ikke klart å konkurrere med menneskelig fleksibilitet når det gjelder gjenkjennelse og griping. Innen dette området er det rett og slett ikke implementert robotkontroller som er i stand til å lære.

Automatiserte plukkesystemer som for eksempel akselordreplukkere, krever at artiklene er sortert etter type. De kommer til sin rett først når varene er enhetlige og har lik vekt. De brukes derfor bare i svært avanserte produksjonssystemer med et spesifikt definert produktområde.

 

Hvorfor bruker ikke alle helautomatisert ordreplukking?

Innen lagerlogistikk og -distribusjon går imidlertid trenden i motsatt retning. Det blir stadig flere blandede forsendelser av varer i små pakkemengder og artikler som i stor grad skiller seg fra hverandre. 

Distribusjonssystemer for dagligdagse varer som postordreselskaper og leverandører av pakketjenester håndterer, benytter helautomatisert plukking bare i enkelttilfeller, for eksempel i form av et sorterings- og distribusjonssystem for transport til en manuell plukkestasjon.

Det mer moderne «varer-til-person»-plukkesystemet gjør et hopp fremover med tanke på økt effektivitet, ved å frakte varene dynamisk via et transportsystem.

 

Nøyaktig merking er nøkkelen

Nøyaktig merking er vesentlig for å redusere kostnaden feilplukking påfører lagrene, uavhengig av manuelle eller automatiske plukkesystemer. 

Effektive systemer krever lesbare strekkoder for å kunne identifisere produkter som skal plukkes, og stedene der disse produktene oppbevares. Hvis disse etikettene lett blir ødelagte eller ikke er skrevet ut med høy kvalitet fra starten av, kan det skape kaos i lagerplukkingen, føre til at produkter legges på feil sted, og strekke de allerede stramme tidsfristene for ordreplukking.

 

Vil du lære mer? Les del to av denne bloggserien for å finne ut hva fordelene og ulempene med manuell plukking er og hva fremtiden bringer for lagerarbeideren.

 

Mer fra Effektivitet

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen