1. Hjem Brother
  2. Om Brother
  3. Miljø, resirkulering og bærekraftig utvikling
  4. Partnerskap med Cool Earth
  5. Vi støtter Cool Earth sine miljøinitiativer
RWSSP-ansatte under et forskningsbesøk i landsbyer i Milne Bay assisterte prosjekter drevet av Cool Earth som Brother har støttet.

Vi må ta initiativ for å beskytte planeten vår, mens vi fortsatt kan

Planeten vår er i fare hver eneste dag grunnet klimaendringer, og hos Brother mener vi at det er viktig å beskytte de siste gjenværende regnskogene våre for å stoppe og snu noen av skaden som er gjort. Derfor samarbeider vi med Cool Earth og er stolte av å være den kommersielle partneren de har samarbeidet lengst med. 

Regnskoger reduserer på naturlig vis karbon – de absorberer karbondioksid, og bidrar til å forhindre stigende temperaturer på jorden, slik at de beskyttes i vital form, og som støtter menneskene som lever i dem. Vi må sørge for at lokalsamfunnene som bor i disse viktige økosystemene har den kunnskapen, støtten og utstyret som trengs for å beskytte, trives og til slutt redde regnskogene vi fortsatt har igjen.

Det er viktig at vi støtter denne klimahandlingen. Siden samarbeidet med Cool Earth begynte, har Brother bidratt til å beskytte over 70.000 hektar regnskog og rundt 27 millioner trær med kapasitet til å lagre over 37 millioner tonn karbon. Dette beskytter et vell av biologisk mangfold og holder verdens karbonutslipp intakt.


Regnskogene våre må få muligheten til å trives hvis de skal spille en viktig rolle i å absorbere CO2 og holde planeten sunn.

Du kan støtte Cool Earth og deres initiativer ved å resirkulere brukt rekvisita

Cool Earth initiativ Brother sine kunder nylig har støttet 

Etter skogbranner i samfunnet Potsoteni, Peru.

Forebygging av branner i Amazonas

Gjennom et nytt samarbeid med Central Asháninka del Río Ene (CARE), gir Cool Earth støtte for å påvirke lokale myndigheter til å sikre viktig finansiering av brannforebyggende tiltak. Dette dekker fire viktige programmer: Forebygging (juridisk, fysisk), forberedelse og kontroll, informasjonsformidling og beslutningspåvirkning og økonomi.

Det langsiktige målet er å gi folk den opplæringen de trenger for å identifisere og overvåke skiftende skogforhold for å kunne bekjempe branner før de i det hele tatt starter.

Asháninka har en lang historie med å bruke kontrollert brenning for å bekjempe skogbranner. Tilpasning til klimaendringer ved å gjenskape Asháninka-enes tradisjonelle praksis for landforvaltning, vil skape nye måter å forvalte regnskogen på. Dette beskytter hjemmene og levebrødet samt helsen til planeten vår.

 

Et fugleperspektiv av kantene av en Asháninka-landsby på kanten av Rio Ene, Peru.
Mariá høster kakaobelger, råingrediensene til sjokolade i Papua Ny-Guinea.
En stasjon for håndvask som Brother-kunder har bidratt til, som nå aktivt bidrar til å redusere sykdom i Papua Ny-Guinea

Hvordan rene hender beskytter regnskogen i Ny-Guinea

Du tror kanskje ikke at vanlig håndvask bidrar til å bekjempe avskoging, men det gjør virkelig.

I Papua Ny-Guinea støtter Brother Cool Earth ved å tilby 24 håndvaskestasjoner til regnskogssamfunn. Men hvordan redder det trær? Håndvask er det første trinnet i en domino-effekt av positive handlinger som sikrer at skogen og dens samfunn holder seg frisk. Den støtter en kultur for helse og hygiene. 

Rene hender betyr mindre sykdom. Mindre sykdom sikrer at det er mer motstandsdyktige mennesker som bor i regnskogen, og som kan beskytte den. Flere friske mennesker betyr færre turer og utgifter til dyre besøk på helsestasjoner. Mindre utgifter til medisinsk behandling betyr mer kontantsikkerhet. Og mer kontantsikkerhet betyr mindre økonomisk press for å felle og selge regnskogtømmer.

Håndvaskestasjonene er bygget av lokale folk på skoler, markeder og helsesentre, og har i stor grad forbedret livene til over 2500 personer. I tillegg er ytterligere sanitæropplæring blitt gitt til 33 frivillige fra åtte landsbyer.

 

 

Finn ut i dag hva annet du kan gjøre for å hjelpe og støtte Cool Earth