1. Hjem Brother
 2. Business Solutions
 3. Ressurssenter
 4. Kunnskapssenter
 5. Auto ID
 6. Strategiske hensyn ved kjøp og bruk av industrielle etikettskrivere
Du darbuotojai stovi gamykloje ir žiūri į dokumentą.

Strategiske hensyn ved kjøp og bruk av industrielle etikettskrivere

Med kabinett i metall og robust design er industrielle etikettskrivere lagerets arbeidshester som sikrer at strekkodeetiketter skrives ut raskt og nøyaktig både for innkommende og utgående ordrer.

 

Uansett om det handler om frakt, mottak eller kryssdokking av produkter på tvers av forsyningskjeden, er industrielle etikettskrivere avgjørende for sporbarheten, og strekkoden er fortsatt den mest lønnsomme løsningen når det gjelder å oppnå synlighet på artikkelnivå.

Fordi forbrukere i stadig større grad foretrekker å handle på nett, har bedriftene måttet vurdere om infrastrukturen for merking er rustet til å håndtere økte pakkevolumer. Den økte e-handelen har derfor gjort det nødvendig å øke investeringene i industrielle etikettskrivere. 

I denne bloggen ser vi nærmere på strategiske hensyn og beste praksis for beslutningstakere som vurderer å investere i nye industrielle etikettskrivere.

 
Et diagram som bruker innsikt samlet av VDC-undersøkelser viser data knyttet til industrielle skriverkjøpsbeslutninger

Det finnes flere viktige faktorer som påvirker en bedrifts beslutning om å investere i industrielle etikettskrivere: 

 • Livsløpskostnaden (TCO, total cost of ownership) for en industriell etikettskriver er et viktig ledd i vurderingen, fra prisen på utskriftsmedier og forbruksvarer til innkjøpsprisen på selve maskinvaren, tilknyttede lisenskostnader og løpende service og vedlikehold.
 • Riktig balanse mellom investeringskostnad og skriverytelse i form av utskriftshastighet, oppløsning, holdbarhet, ergonomi og automatiserte funksjoner (automatisk kutter, etikettavtaker, spolefunksjon osv.).
 • Valg av en teknologi for termisk utskrift som passer med de aktuelle behovene, samt de beste utskriftsmediene og forbruksvarene for merkingen.
 • Kompatibilitet med eksisterende programvare, inkludert integrering med ERP, WMS og andre MDM-plattformer (Mobile Device Management) samt mulighet for skalerbarhet.
 • En brukervennlig plug-and-play-løsning

 

Riktig balanse mellom ytelse og kostnad er avgjørende ved valget av den mest egnede industrielle etikettskriveren

 

VDC sin studie av 200 beslutningstakere innen lagerbransjen viste at livsløpskostnaden (prisen på maskinvare og forbruksvarer) var det hensynet som var viktigst ved kjøp og bruk av industrielle etikettskrivere. Industrielle etikettskrivere kan koste fra 14 900,- kroner inkl. mva. for inngangsmodeller og opptil 21 100 kroner inkl. mva. eller mer for modeller med høy ytelse. I tillegg medfører utskriftsmedier og forbruksvarer samt løpende service og vedlikehold også betydelige kostnader gjennom produktets livssyklus. 

Avhengig av etikettskriverens oppløsning koster skrivehoder i gjennomsnitt mellom kr. 4500,- kroner og 8500,- og krever hyppig utskifting i miljøer med høye utskriftsvolumer. Valget mellom teknologi for termisk overføring og direkte termisk utskrift påvirker også kostnadene for etiketter og bånd, samt hvor ofte skrivehodet må byttes ut. For å kunne avgjøre hvilken utskriftsteknologi og skrivertype som passer best, er det derfor viktig å vurdere bedriftens behov.  

Ytelsen og funksjonen til den industrielle etikettskriveren er også et svært viktig kriterium for å investere i og innføre den mest optimale løsningen. Det er stor variasjon i spesifikasjonene for de ulike modellene av industrielle skrivere, innen alt fra utskriftshastighet og oppløsning til kompatibilitet med eksisterende programvare og mellomvare for merking. Produktdemonstrasjoner er derfor viktige for å kunne teste merkekapasiteten og finne den optimale løsningen. 

 
Et transportbånd på en fabrikk er fylt med pakker mens en arbeider skanner en trykt strekkodeadresseetikett

Skreddersydd holdbarhet og reparasjonsbeskyttelse gir optimal levetid for industrielle etikettskrivere

Like viktig som det er å ha den riktige blandingen av skriverytelse for behovene dine, er det at den industrielle etikettskriveren har en pålitelighet og holdbarhet som sikrer effektiv merking i virksomhetskritiske arbeidsflyter. Driftsstopp gjør det vanskelig å levere til avtalt tid, og merkefeil gir dårligere leveranseeffektivitet. Løpende vedlikehold og forebyggende diagnostikk er derfor viktige ledd i skriverløsningen, og å samarbeide med en produsent som tilbyr formålstjenlige modeller og kan yte support og service er vesentlig for å oppnå effektiv merking.

Å beskytte investeringen din er også avgjørende for å oppnå optimal levetid for den industrielle etikettskriveren. Ved å kjøpe en industriell etikettskriver med utvidet garanti har du effektiv beskyttelse ved eventuelle driftsstopp og dyre reparasjoner. En Service Pack gjennom forhandler eller produsent gir et ekstra beskyttelsesnivå for maskinvaren.

Med tanke på det enorme utvalget av industrielle etikettskrivere på markedet, kan det føles uoverkommelig å skulle velge den optimale løsningen for alle bruksområder. Følgende kan være til hjelp for å håndtere det komplekse og oppstykkede landskapet av industrielle etikettskrivere:

 

Beste praksis ved kjøp av industrielle etikettskrivere 

 • Finn den riktige løsningspartneren som forstår de unike merkebehovene i virksomheten din. Heldekkende merverditjenester som kostnadsfri demotesting, vedlikeholdsavtaler, fremtidssikret maskinvare og programvareanbefalinger som gir etiketter med optimal nøyaktighet og jevnhet, er avgjørende for effektiv merking.
 • Finn den beste partneren for forbruksvarer. Samtidig som kostnaden for utskriftsmedier er viktig for fortjenestemarginen, er kvaliteten på etikettene avgjørende for effektiv ekspedering av ordrer og for å hindre problemer med lesing av strekkoder. 
 • Livsløpskostnader er avgjørende ved valg av industriell etikettskriver, fordi den optimale løsningen for virksomhetens behov kan bidra til økte fortjenestemarginer.
 • Kompatibilitet med programvare er en nødvendighet – fra integrering med bedriftens applikasjoner til skriverspråkemulering og verktøy for fjernstyring. Programvarefunksjonalitet øker effektiviteten til den industrielle etikettskriveren ytterligere.
 • Vurder funksjoner for strekkodeverifisering – med løsninger som hjelper deg med å oppfylle ANSIs merkekrav kan du unngå bøter og avgifter knyttet til ny merking, noe som kan koste mellom 240 og 1 000 kroner per tilfelle ved alvorlige overtredelser.
 • Ta hensyn til gjeldende regler og bestemmelser for merking og vurder å lage etiketter med mer innhold. Todimensjonale strekkoder har plass til mer informasjon, for eksempel GTIN-koder (Global Trade Item Number) og identifikatorer som kan redusere skannevolumene, få ned antallet etiketter som skrives ut i lagerets arbeidsflyter, og øke sporbarheten innen hele forsyningskjeden.

I tillegg kan industrielle etikettskrivere optimalisere driften innen en rekke ulike områder med store volumer. Når forbrukerne går over til e-handel, gir industrielle etikettskrivere den utskriftshastigheten og holdbarheten som trengs for å muliggjøre skalerbare merkeløsninger. For å oppnå maksimal produktivitet og tilpasse virksomheten til de økte etikettvolumene bør beslutningstakerne vurdere hvilke utfordringer den industrielle etikettskriveren må kunne håndtere.

Du kan lese mer om vekst og trender innen industrielle skrivere her.

 

Mer fra Auto ID

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen