1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Effektivitet
  6. 2023
  7. Vekst, trender og prognoser for industrielle skrivere
En mannlig fabrikkarbeider kjører en gaffeltruck på et lager

Vekst, trender og prognoser for industrielle skrivere: Hva styrer etterspørselen?

I de seneste årene har strekkodemerking økt betydelig i volum, ikke minst fordi forbrukerne i stadig større grad har blitt avhengige av og foretrekker e-handelskanaler, og fordi serialiseringsprogrammer innen legemiddel-, kjøretøy- og næringsmiddelbransjen fortsetter å ekspandere.

 

Serialiserte produkter bidrar til en mer konsekvent og gjennomsiktig forsyningskjede, med mulighet for sporing ved hjelp av serienumre. Samtidig er e-handelsvolumene høyere enn noensinne.

Dagens forbrukere forventer den perfekte ordren med raskest mulig levering 100 % av tiden, noe som legger et enormt press på bedrifter i den industrielle forsyningskjeden om å sørge for nøyaktig merking og lesbarhet, samtidig som stadig økende merkevolumer skal håndteres effektivt. Strategiske teknologiinvesteringer kommer til å være avgjørende for å forbedre den generelle effektiviteten i arbeidsflyter og ordreoppfyllelse. 

Behovet for unik (og nøyaktig) produktidentifisering, og dermed serialisering, er større enn noensinne, på grunn av de økte leveransevolumene. Det skaper et oppsving i investeringene i pålitelige industrielle etikettskrivere for bruk med store volumer.

VDC Research, en ledende aktør på det globale markedet for teknologi for automatisk identifisering og datafangst (AIDC), har nylig estimert at leverandører av maskinvare for industrielle etikettskrivere genererte mer enn 670 millioner euro (tilsvarende 6,6 milliarder norske kroner) i 2020, noe som forventes å øke til 840 millioner euro (8,2 milliarder kroner) innen 2025. 

En betydelig økning i strekkodevolumene vil bidra til investeringer i industrielle skrivere, noe som skal lette merking i travle miljøer med store volumer. VDC sin forskning viser at etterspørselen er særlig stor hos bedrifter innen sektorene industri/produksjon og transport/logistikk for denne spesifikke formfaktoren.

 

Hva er pådriveren for investeringer i industrielle etikettskrivere?

De fem viktigste pådriverne som bidrar til økt etterspørsel etter industrielle etikettskrivere er:

1.   Økt behov for strekkodemerking etter pandemien 

– Covid-19-pandemien gav et oppsving i netthandelen for alle typer produkter, selv om de globale forsyningskjedene opplevde store forstyrrelser. Bedrifter satset på nettbaserte leveranser under pandemien i 2020, noe som gjorde dem mer avhengige av industrielle skrivere til formål som levering, varemottak, lager- og ressurshåndtering samt plukking og pakking på lageret. Bedriftene har det nå like travelt som, om ikke enda travlere enn, det som historisk har vært regnet for topper innen lager- og distribusjonssentre. Dette gjør det avgjørende for bedrifter å ha oversikt på lageret, spore produktenes bevegelser gjennom forsyningskjeden og sikre sporbarheten også på den siste etappen. 

Bedrifter som deltok i en nylig gjennomført VDC-undersøkelse oppgav at følgende etikettyper bidrar til maksimale merkevolumer innen en rekke forskjellige områder:

  • Produksjon – etiketter til ferdigvarer (28 %), fraktetiketter (28 %), artikkel-/produktetiketter (12 %)
  • Detaljhandel – artikkel-/produktetiketter (40 %), fraktetiketter (16 %), plukklister (12 %), billetter/tagger (12 %)
  • Transport og logistikk – fraktetiketter (56 %), plukklister (16 %), artikkel/-produktetiketter (8 %)
 
Et søylediagram satt sammen fra VDC-forskning tilbyr statistisk analyse av transport- og logistikksektoren i forhold til industrielle printerinvesteringer

2.    Industrielle etikettskrivere beholder posisjonen som den foretrukne løsningen innen den industrielle forsyningskjeden

– Aktører med høye volumer innen produksjon og distribusjon er så å si helt avhengige av industrielle skrivere med robuste metallkabinetter og lang levetid for å lage varige og slitesterke etiketter. VDC sine samtaler med bedrifter som allerede bruker eksisterende industrielle skrivere, viser at denne typen skrivere har minimal risiko for driftsstopp, overlegen utskriftskvalitet (uavhengig av hvor mange etiketter som skrives ut på en gang, eller hvor krevende forhold som gjelder), og den sterkeste ytelsen totalt sett. Som forklart nedenfor er utskriftsytelse viktige pådrivere for investeringen, særlig i tøffe miljøer:

a. Utskriftskvalitet – etikettkvaliteten har avgjørende betydning, særlig med tanke på de høye kostnadene ved bøter og andre konsekvenser som skyldes vansker med lesing av strekkodeetiketter og tilknyttede feil. Med serialisering, innføring av datarike strekkoder (som GS1 DataMatrix) og utskrift av tilpasset informasjon etter behov, øker kravene til utskriftskvalitet enda mer. 
b. Robuste skrivere – med tanke på de røffe forholdene disse skriverne utsettes for, er det svært viktig at skriveren har et solid kabinett som tåler mye – særlig støv, smuss, skitt og hardhendt håndtering. 

 

3.    Bruk av og investeringer i industrielle skrivere er ikke begrenset til røffe miljøer

– Detaljhandlere har opplevd betydelige endringer i merkeprosessene sine, med omnikanalstrategier som har medført helt nye driftsmessige og teknologiske behov. Merking av pakker og paller samt muligheter, som levering-direkte-til-butikk (DSD), opprettelse av mikro-distribusjonssentre og kjøp-på-nett-hent-i-butikk (BOPIS), øker etterspørselen etter industrielle etikettskrivere for virksomheter innen denne bransjen. Merkebehovene og -volumene i lagerlokalene er høyere enn noensinne, noe som får aktørene innen denne bransjen til å gjøre strategiske investeringer i industrielle utskriftsløsninger – både i butikkene og i lagerlokalene.

 

4.    Krav om samsvar gjør innføring nødvendig

– Bedriftenes felles innsats for å skape bedre sporbarhet og samtidig opprettholde samsvar med stadig nye kunde-, myndighets- og lovkrav, som innen biovitenskap og næringsmidler, vil bidra til innføring av og økning i industrielle etikettskrivere. I kombinasjon med relevant programvare kan slike investeringer hjelpe dem med å automatisere merkeprosessene sine, slik at feil og regelbrudd minimaliseres.

 

5.    Gunstige priser åpner markedet for flere

– Leverandørene har i de seneste utgivelsene utvidet produktporteføljen sin av industrielle skrivere, slik at de også kan tilby bedrifter alternativer i mellomsjiktet, noe som åpner opp investeringsmuligheter for et større segment. Når det er sagt, forstår brukerne prisgevinsten som er knyttet til å investere i denne klassen av skrivere, som er svært robust og slitesterk og designet for å håndtere utskrift av store volumer av etiketter.

 

Industrielle etikettskrivere er en del av det store bildet

Ingen maskinvaredel er en komplett løsning i seg selv. Statiske dataetiketter skaper økt forvirring og flere feil i dagens svært dynamiske produksjons-/forsyningskjedemiljøer. Faren for feilmerking øker med bruk av statiske databaser og/eller etikettmaler, særlig fordi det blir en utfordring å skulle redigere, håndtere og oppdatere ulike versjoner, noe som til syvende og sist medfører merkefeil.

Merking er nå en avgjørende faktor for at bedriftene skal kunne oppnå en effektiv håndtering og sporbarhet i forsyningskjeden, noe som gjør det enda viktigere å automatisere merkingen med sertifisert integrering av korrekte datakilder – for eksempel forskjellige bedriftssystemer.

Bedriftene er opptatt av å fjerne hindringer for synlighet – fra anskaffelse av råvarer til produksjon og global distribusjon – og gjør mye for å skaffe seg bedre innsikt i produktflyten gjennom forsyningskjeden. Etter hvert som standardene for sporbarhet blir strengere på tvers av bransjer, stiller bedriftene større krav til dynamiske løsninger som kan integreres med forskjellige systemer og dermed bidra til samarbeid og konsekvens mellom globalt spredte plasseringer.

Når innføringen og bruken av industrielle skrivere når nye høyder, forventer VDC at bedrifter i stadig større grad vil vurdere måter å sikre at investeringene deres er skalerbare på, og at de kan integreres sømløst i bedriftens øvrige systemer. Fordi industrielle etikettskrivere ofte har en levetid på over seks år, er behovet for support gjennom hele livssyklusen – inkludert verktøy for ekstern administrasjon og overvåking – avgjørende faktorer ved produktvalget og -investeringen.

Globalisering endrer bedriftenes syn på teknologiinvesteringer. Bedriftene krever nå robust, stasjonær skrivermaskinvare som tåler utfordringene i industrielle miljøer (over hele verden). De vurderer derfor ulike alternativer ut fra hvilken evne de har til å skrive ut tusenvis av etiketter per dag i miljøer der det stilles krav til store volumer. Forbrukernes forventninger til raskere levering øker også behovet for å investere i løsninger for dynamisk etikettutskrift i store volumer, for å oppnå ressurssporing og ende-til-ende-synlighet helt til siste etappe er gjennomført.

Finn ut mer om Brother sitt sortiment av industrielle etikettskrivere.

 

 

Mer fra Effektivitet

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen