1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Innovasjon
  6. 2020
  7. Sikkerhet – en stadig mer sammensatt utfordring
Turvallisuuden tulevaisuus

Sikkerhet – en stadig mer sammensatt utfordring

I 2025 antar man at 80 milliarder IoT-enheter vil generere data og gi oss enorme mengder innsikt. Siden alle disse dataene krever behandling, lagring og beskyttelse, blir sikkerhet en stadig mer sammensatt utfordring.

Men det er ikke bare datavolumene bedriftene bør tenke på. Det er også andre nye utfordringer man må ta høyde for når man jobber med systemdesign:

 

Den menneskelige risikoen

Mennesker er ofte det svake leddet i sikkerhetskjeden. Biometri vil redusere den menneskelige risikoen som oppstår f.eks. når folk glemmer fysiske dokumenter på offentlig transport, mister enheter eller glemmer passord.

Beskyttelse av IoT

I en verden der alt er tilkoblet, øker risikoen for datakriminalitet eksponentielt. Bedrifter må sørge for at edge-enheter, f.eks. kroppsnær kontorteknologi og kjøleskap, ikke gir uvedkommende adgang til systemene. 

Smidig arbeid

I en verden der arbeidstakerne vil jobbe fleksibelt, uavhengig og i samarbeid med andre, må nettverkssikkerheten være høy, diskré og sømløs. Arbeidstakere opplever at pålogging i flere trinn hemmer produktiviteten, og forventer at alt er umiddelbart tilgjengelig. Igjen vil biometri bidra til medarbeidernes sikkerhet.

Personopplysninger og samsvar

Over hele Europa blir innbyggerne stadig mer opptatt av å beskytte personopplysningene sine og mer bevisste på «retten til å bli glemt». Derfor vil ikke GDPR bli den siste loven med strenge krav til samsvar. Bedrifter vil måtte tilpasse systemer og prosesser til myndighetenes krav. Ellers venter heftige bøter.

Fremtidsperspektivet – kritiske utviklingstrekk innen Internett-sikkerhet

I årene fremover vil flere faktorer i utviklingen få stor betydning for sikkerheten.  

Migrering til skyen

Skyteknologi, som tidligere ble ansett som en tjeneste for sikkerhetskopiering av dokumenter, er i ferd med å bli en sentral drivkraft for forretningsutvikling. Sikkerheten som tilbys i skyen, utformes av ledende eksperter på sikkerhet. Både fysiske skiller, redusert sårbarhet, økt robusthet og konstante oppdateringer vil bidra til å styrke serversikkerheten.

Kontinuerlig overvåking av sikkerheten

Offensive sikkerhetsløsninger vil bli tatt i bruk for å gjennomsøke systemer på jakt etter trusler. Denne nye teknologien vil gjøre det mulig for organisasjoner å ligge i forkant av Internett-truslene. I tillegg vil den gi innsyn i enhetsbruk i sanntid.

Blokkjede

Enkelt forklart er en blokkjede uhyre detaljert listeinformasjon, men denne teknologien har stort potensial for å gjøre verden til et bedre sted. Ved å gi et svært detaljert bilde av leveringskjeder vil den kunne identifisere suspekt og kriminell aktivitet overalt, ja til og med bryte ned beskyttelsen av korrupte regimer. Bruk i finansteknologi vil også muliggjøre økonomisk sporbarhet – og dermed hindre tvilsomme transaksjoner. Med andre ord vil blokkjedeteknologi kunne forvandle datasikkerhet og bankprosedyrer.

Kognitiv Internett-sikkerhet 

En potensiell ulempe ved stordata er at de tiltrekker seg Internett-kriminelle. Samtidig hjelper de oss også med å bekjempe dem. Stordata etterlater seg nemlig spor. Det gjør det langt enklere for sikkerhetsanalytikere og -arkitekter – samt programmer for gjennomgripende læring – å forutsi angrep og identifisere lovbrytere før de slår til.


Mer fra Innovasjon

Les om fremtidens arbeidsplass

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen