1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Miljø
  6. 2021
  7. Fem måter å oppnå mer bærekraftige forretningsutskrifter
En kvinne i hjemmekontormiljø holder en bunke papirdokumenter som er skrevet ut

Fem måter å oppnå mer bærekraftige forretningsutskrifter

Bærekraft er ikke lenger bare en forretningsvisjon. Studier har slått fast at bærekraft nå bør regnes som et vesentlig konkurransefortrinn på linje med kvalitet, kostnad, pålitelighet, punktlighet, fleksibilitet og innovasjon.


I tillegg til de nevnte studiene1 sier nå 85 % av forbrukere over hele verden at de foretrekker å handle av et selskap som er kjent for å satse på bærekraft2. De som ikke ransaker hver krik og krok av virksomheten sin for å finne miljøforbedringer, risikerer å bli forbigått av kunder og partnere som regner bærekraft som en vesentlig del av det å drive virksomhet.

Det du imidlertid kanskje ikke har tenkt på, er hvordan noe så grunnleggende som selskapets utskriftsprosesser kan påvirke det økologiske fotavtrykket ditt. Du kan vise at du er opptatt av å skrive ut på en miljøvennlig måte, ved å ta miljøhensyn i kjøpsbeslutningen. Men du lurer kanskje på hvordan du kan gjøre forretningsutskriftene dine mer miljøvennlige. Her er vår sjekkliste med fem punkter for hvordan du kan oppnå mer bærekraftige forretningsutskrifter.
 

 

1.  Sjekk forsyningskjeden

Erfaringen sier oss at virksomheter vanligvis vurderer bærekraften til en skriver bare i løpet av driftstiden og ved endt driftstid. Med tanke på at 90 % av et selskaps miljøpåvirkning kommer fra forsyningskjeden3, er det imidlertid vesentlig å vurdere miljøpåvirkningen ved hvert enkelt trinn av livssyklusen for å kunne gjøre en virkelig forskjell. Dette omfatter alt fra produktutvikling, råmaterialer og produksjon, til pakking, lagring, transport og kassering. 

Å velge bærekraftige leverandører som et ledd i en etisk forsyningskjede der mennesker og miljø behandles på en rettferdig og ansvarlig måte, er et viktig ledd i enhver strategi for miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG – environmental, social, governance). En etisk forsyningskjede sikrer organisasjonsfrihet for arbeidere, trygge arbeidsforhold, at barnearbeid ikke brukes og rettferdig betaling.  Den viser også at du tar stilling mot korrupsjon.

Ansvarlige forsyningskjedepartnere bidrar også til å beskytte ryktet ditt mot skade som skyldes tilknytning til virksomheter som ikke følger de samme høye standardene for forretningsatferd.

Virksomheten din kan oppnå enda større miljøfordeler ved å samarbeide med leverandører som arbeider for å oppnå mål for bærekraftig utvikling, og som også har bevis på god ESG-praksis, som FTSE4Good-listen eller karbonrapportering via Carbon Trusts Carbon Disclosure-prosjekt.

 

2. Sjekk resirkuleringsrutinene til leverandøren din

For ytterligere å styrke de grønne verdiene dine råder vi deg til å velge en utskriftspartner som gjør det så enkelt som mulig å resirkulere de brukte forbruksvarene dine. Gir de deg for eksempel en returetikett slik at du kan returnere brukte forbruksvarer? Sørger de for at alt blir resirkulert i henhold til gjeldende forskrifter? Og om resirkuleringen er helautomatisert med tanke på maksimal effektivitet, er det selvsagt en ekstra bonus.

Du kan lese om arbeidet til Cool Earth – en veldedig organisasjon som beskytter mot avskoging og støtter urbefolkningen i skogsamfunn – på vår miljøblogg.


3. Sjekk utskriftsavtalen din

For å skrive ut på en mest mulig miljøvennlig måte bør du vurdere Managed Print Services (MPS). En MPS-avtale gir deg større synlighet og kontroll over skriverbruken og optimaliserer samtidig utskriftsflåten din for mest mulig effektiv drift, i tråd med endrede forretningsbehov.

En MPS bidrar ikke bare til bedre forbruk av strøm, papir og toner, den gir deg også mulighet til å returnere enhetene dine til produsentene etter endt brukstid, slik at de kasseres i henhold til EUs direktiv for elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). 

Bruk av modulbaserte reparasjoner ved feilretting og oppdatering bidrar til lengre levetid og maksimal bærekraft for skriverne. Det betyr at du kan bytte ut enkeltkomponenter og legge inn oppdateringer uten at hele maskinen må byttes ut.  En MPS skal tilby modulbaserte reparasjoner som en del av pakken.
 

4. Sjekk papiret ditt

Papiret du bruker kan ha positiv innvirkning på bærekraften din. Hvert år hugges det ned fire milliarder trær som skal brukes til produksjon av papir4. Tall tyder på at papir står for 14 % av den globale avskogingen. Det vil si at rundt 4,1 millioner hektar ødelegges hvert år – et område på størrelse med Nederland.5

Virksomheten kan enkelt redusere miljøpåvirkningen sin ved å gå over til resirkulert papir. Resirkulering av 1 tonn papir sparer 17 trær6, i tillegg til at det reduserer CO2-utslippet med opptil 50 % i forhold til papir produsert med nye fibre7

Papirforbruket kan også reduseres ved at skriveren stilles inn til å skrive ut på begge sider, eller til utskrift av flere sider på samme side.  Og du kan alltid legge inn en melding i selskapets e-postsignatur der du minner medarbeiderne på å skrive ut bare når det er absolutt nødvendig.

5. Sjekk skriveregenskapene

På de fleste kontorer finner du garantert en bunke med kasserte utskrifter ved hver skriver. Unødvendige utskriftsjobber er sløseri – av tid, toner, papir og strøm – uansett om jobben ble sendt til feil sted eller noen har glemt å hente dokumentene sine.

Ved å velge skrivere som tilbyr brukerautentisert Pull Printing bidrar du til å løse dette kostbare problemet. Med denne funksjonen legges alle utskriftsjobber i én kø, og brukerne kan logge seg sikkert inn på en hvilken som helst skriver i nettverket – og aktivere utskriftsjobben. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen unødvendige utskrifter medfører, det hindrer at enkeltmaskiner overbelastes, slik at det ikke oppstår frustrerende køer og lang ventetid for andre brukere. Filer som ikke blir hentet innen et angitt tidspunkt, fjernes automatisk fra skriverens minne.

Vurder også å velge skrivere med en øko-modus som gir deg mulighet til å redusere energiforbruket uten å måtte kompromisse med utskriftskvaliteten, og en hvilemodus som dimmer skjermen for å redusere strøm hvis en maskin ikke brukes over lengre tid. 


Redusert miljøpåvirkning fra virksomheten din kan til syvende og sist gi store kostnadsbesparelser og ha en svært positiv innvirkning på omdømme, partnerskap og om anbud vinnes. Du kan altså raskt få igjen for innsatsen, bare ved å redusere avfall, optimalisere forbruket av strøm, papir og toner og gjøre enhetene mer effektive. Last ned vår rapport 4 - om Bærekraft som grunnlag for beslutninger om kontorteknologi.

Se vår miljøside for å få mer informasjon om Brother sine egne bærekraftmål og hvordan vi kan hjelpe deg.

 

Kilder:


1.  futureofsourcing.com: «Sustainable Procurement: What You Need To Know in 2020» – March 2020

2.   youmatter.world: «Supply Chains Cause 90% Of Companies’ Environmental Impacts. How Can They Be Improved?» – March 2019

3.  www.mckinsey.com: «Starting at the source: Sustainability in supply chains» – November 2016

4.  environmentalprofessionalsnetwork.com: «The Environmental Impacts of Using Paper» – September 2014

5.  paperontherocks.com: «What is the environmental impact of deforestation for paper production?» – November 2018

6.  https://www.theworldcounts.com/stories/paper-waste-facts

7.  sciencedirect.com: «Recycling and De-inking of Recovered Paper» – 2014


Mer fra Miljø

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen