1. Hjem Brother
  2. Om Brother
  3. Nyheter og pressemeldinger
  4. 2020
  5. Brother tatt opp i ESG investeringsindeks

Brother tatt opp i ESG investeringsindeks

Brother Industries, Ltd. (President: Ichiro Sasaki) kunngjorde i dag at selskapet for første gang er inkludert i den globalt anerkjente aksjeindeksen FTSE4Good Index Series for ESG-investeringer *1. FTSE4Good Index Series er en indeksserie opprettet av FTSE Russell, et heleid datterselskap av London Stock Exchange Group. Den består av bedrifter som oppfyller standarder for vurdering av miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG).


Brother har samtidig blitt inkludert i FTSE Blossom Japan Index, en annen ESG-indeks, innført av Japans statlige pensjonsinvesteringsfond (GPIF), som er verdens største pensjonsfond. Som resultat av dette har Brother også blitt inkludert i tre ESG-indekser innført av Japans statlige pensjonsfond (GPIF): FTSE Blossom Japan Index, MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index, og S&P/JPX Carbon Efficient Index.


Brother-gruppen engasjerer seg sterkt i ESG-aktiviteter som en måte å opprettholde tilliten fra sine interessenter på. På området miljøaktiviteter utformet bedriften i mars 2018 sin visjon, Brother Group Environmental Vision 2050, og jobber for å redusere CO2-utslipp i hele verdikjeden. Når det gjelder samfunnsmessige aktiviteter identifiserer Brother prioriterte forbedringsområder for å nå bærekraftsmålene *2 (SDG-er) og skape samfunnsmessig verdi gjennom sin virksomhet. I tillegg skrev Brother i regnskapsåret 2019 under på FNs Global Compact *3 og kunngjorde at de vil bidra ytterligere til en bærekraftig utvikling av samfunnet. I forhold til styringsaktiviteter har bedriften jobbet for å styrke sin styringsstruktur i samsvar med “Brother Group Basic Policies on Corporate Governance" som ble utarbeidet i 2015..


Brother Group vil fortsatt forplikte seg til å bygge langsiktige tillitsforhold med alle interessentene ved å utvikle virksomheten, oppfylle sitt samfunnsansvar og bli “At your side”.


*1. ESG-investering er en investering som prioriterer og velger bedrifter ut fra miljø-, samfunns- og styringsmessige praksiser. 
*2. Bærekraftsmålene er et sett felles mål for det internasjonale samfunnet. De består av 17 overordnede mål og 169 delmål, som ble vedtatt av verdens ledere på FN-toppmøtet i september 2015.
*3. FNs Global Compact er et frivillig initiativ der deltakende bedrifter og organisasjoner gjennom ansvarlig og kreativt lederskap, opptrer som gode samfunnsaktører i utviklingen av globale rammer for å oppnå bærekraftig vekst.

 

FTSE4Good logo grønn jordkule