1. Hjem
  2. Om Brother
  3. Resirkuleringsprogrammer
  4. Produktetslivsyklus og overholdelse

Produktets livssyklus

 

Brother-maskiner er utviklet i Japan ved bruk av energibesparende teknologi og forsikrer at de er i samsvar med europeiske lover og forskrifter.
Produksjonen foregår ved våre produksjonsanlegg i Asia, hvor det å redusere strømforbruket, CO2-utslipp og avfall er i hjerte av prosessen.
Våre produkter er pakket trygt og vi bruker resirkulert materiale for å redusere avfall. 
Ulike produktkategorier som eksempelvis skrivere, skannere og etikettskrivere distribueres sammen for å fylle opp forsendelser og redusere CO2 - utslipp fra transport.
Energi-, papir-, toner- og blekk besparende funksjoner er inkludert i våre maskiner. Alt fra automatisk tosidig utskrift til dvalemodus.
Brother-maskiner, blekk/toner og emballasje er samlet og resirkulert via et kostnadsfritt resirkuleringsprogram for å støtte Cool Earth - en veldedighetsorganisasjon som jobber for å bevare regnskogen.

Sertifikater, erklæringer og direktiver

ISO 14064

Angir prinsipper og krav for kvantifisering og utslipp av klimagasser. Brother sine salgskontor i Europa har samlet inn og beregnet klimagassutslipp i perioden 1. april 2016 til 30. mars 2017 og har oppnådd sertifisering.

ISO, eller International Organization for Standardization, er verdens største utvikler av standarder for å gjøre industri mer effektivt.

Det finnes ingen lovgivning for bedrifter om å følge ISO-standarder, de gjør det på frivillig basis. Som et miljøbevisst selskap mener vi i Brother å følge ISO standard 14001, som handler om miljøstyringssytemer, er viktig.

ISO 14001 sertifisering   

Den seneste versjonen spesifiserer kravene til et miljøstyringssytem en organisasjon kan bruke for å forbedre sin miljøinnsats. Alle Brother salgskontor vil oppgradere sin nåværende sertifisering, ISO 14001, til den nye standarden innen september 2018.

REACH er er EU forskrift som omhandler Registration, Evaluation, Authorisation og Restriction of Chemicals. Formålet er å øke beskyttelsen av menneskers helse og miljø ved å implementere reguleringer for alle europeiske selskap.

Som et ansvarlig og miljøbevisst selskap oppfyller Brother REACH forskriften ved å samle informasjon om egenskapene til kjemiske stoffer benyttet i våre produkter i henhold til REACH tidsfrister.

REACH

Hvert Brother produkt er utstedt med en samsvarerklæring, som beviser at de relevante kravene i alle relevante direktiver er oppfylt. Erklæringen skal være utstedt av produsent. 

Vennligst bemerk: RoHS-erklæringen er nå inkludert i samsvarserklæringen.

Som et miljøbevisst selskap etterlver vi europeisk avfallslovgivning: Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktivet, batteridirektivet, dirketivet for emallasje og emballasjeavfall. 

For å samsvare med WEEE dirketivet er Brother-maskiner designet og utviklet med resirkulering og gjenvinning av materiale i tankene. Vi har etablert systemer for innsamling av avfall ved slutten av maskinens levetid.

Batteridirektivet har som mål å redusere miljøtrusselen fra batterier og å øke resirkuleringsgraden. Derfor er alle våre salgskontor i Europa medlem av en organisajon for batterigjenvinning og resirkulering.

Direktivet for emballasje og emballasjeavfall fokuserer på fire områder av avfallsadministrering: forbygging, gjenbruk resirkulering og gjenvinning. Gjennom dette direktivet påser vi at vår emballasje er så effektiv og så miljøvennlig som mulig.

Direktivet Ecodesign of Energy Related Products er en europeisk lovgivning som skisserer økologiske krav til energirelaterte produkter. Målet er å forbedre energieffektiviteten og å redusere de negative miljøkonsekvensene av et produkt under design og utvikling. Samtidig som at våre produkter er i samsvar med lovgivningen, er også Brother medlem av EuroVAprint, en sammenslutning for produsenter av bildeutstyr som har undertegnet en frivillig industriavtale om å kontinuerlig forbedre energibruken i industrien.

Miljøsertifiseringer

Vi er stolte av å ha mottatt en rekke miljøsertifiseringer. Lær mer her.

Informasjonsark om sikkerhet

Forespør informasjonsark om sikkerhet via vår dedikerte webside.


Se alle