1. Hjem Brother
  2. Vilkår og betingelser
En gruppe mennesker studerer utskrevne dokumenter på et kontor

Vilkår og betingelser

Les mer om våre retningslinjer nedenfor.

Vilkår for bruk

Ved å bruke nettområdet vårt samtykker du i innsamling og bruk av dine personlige data for begrensede formål, underlagt vilkårene som er angitt i denne erklæringen om datapersonvernpolicy. Alle endringer av datapolicyerklæringen vil postes på denne siden. Dette nettområdet http://www.brother.no  tilbys av Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S og kan kun brukes for informasjonsformål. Ved å bruke nettområdet eller laste ned materialer derfra, godtar du å være bundet av vilkårene og betingelsene som er beskrevet i dette dokumentet. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse vilkårene, må du ikke bruke nettområdet eller laste ned materialer derfra. Nettområdet inneholder koblinger til andre nettområder driftet av Brothers samarbeidspartnere. Bruk av slike nettområder er underlagt de spesielle vilkårene og betingelsene som gjelder for dem. Du kan også bli pålagt å godta andre vilkår og betingelser, blant annet vilkårene i en sluttbrukerlisensavtale når du laster ned visse typer innhold, som vil gjelde i tvilstilfeller og ved mulige tvister. Hvis du har kommentarer eller spørsmål om disse vilkårene eller nettområdet, kontakt nettadministrasjonsteamet ved hjelp av kontaktdetaljene nederst i dette dokumentet. 

Bruk av materialer

Brother eller tredjeparter som har gitt Brother lisens forbeholder seg alle intellektuelle eiendomsrettigheter (som kan være lovbeskyttet mht. copyright, design, varemerker eller andre immaterielle rettigheter) i forbindelse med dokumenter, programmer, filmer, animasjoner, artikler, skisser, tegninger, programvare, databaser, varemerker, logoer og andre materialer som er tilgjengelige på nettområdet (informasjonen).  Med unntak av tilrettelegging for din personlige bruk av den tilgjengelige informasjonen på nettområdet samt rettigheter du er tildelt i følge gjeldende lov, har du ikke lov til å reprodusere, distribuere, modifisere, vise, overføre offentlig eller på annen måte skape utledede produkter av noen deler av informasjonen, verken helt eller delvis, uavhengig av medium, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra eieren(e) av de intellektuelle eiendomsrettighetene.  

Fraskrivelse

Selv om Brother gjør sitt beste for å ha nøyaktig og oppdatert informasjon på nettområdet, fremsetter Brother ingen garantier eller påstander av noe slag, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til informasjonens nøyaktighet eller egnethet (herunder garantier eller påstander om at bestemte opplysninger egner seg for formålet eller at informasjonen er fri for programfeil eller datamaskinvirus).  Brother påtar seg ikke ansvar for feil eller mangler i informasjonen på nettområdet. Under ingen omstendigheter kan Brother holdes ansvarlige for krenkelser, tap eller skader av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, PC-problemer, tap av data, tap av overskudd, tap av forretningsmuligheter, avbrudd i virksomhet, eller for indirekte, spesielle, tilfeldige, straffende, eksemplariske eller følgemessige skader som oppstår som følge av din bruk av informasjonen på nettområdet, din bruk av informasjon innhentet fra nettområder som nettområdet har koblinger til, eller manglende mulighet til å bruke nettområdet eller andre nettområder som nettområdet kobler til. Merk at informasjonen på nettområdet kan endres eller slettes uten forvarsel. Denne fraskrivelsen er ikke ment å begrense Brothers ansvar i strid med eventuelle obligatoriske krav som er nedfelt i gjeldende lov. 

Koblinger til andre områder

Denne personvernerklæringen gjelder bare informasjon som samles inn av oss fra brukere av dette nettområdet, og vi er ikke ansvarlige for personvernpraksisen til andre nettområder. Eventuelle tredjepartsområder med kobling til eller fra nettområdet er utenfor Brothers kontroll, og Brother er ikke ansvarlig for innholdet på noen slike koblede områder. Brother tilbyr deg disse koblingene utelukkende av praktiske hensyn, og tilstedeværelsen av enhver kobling til et område innebærer ikke at Brother står inne for området.

Beskyttelse av personlige data

Brother respekterer ditt personvern. Du har tilgang til og kan bla gjennom mesteparten av nettområdet uten å avsløre noen personlige data og lagre informasjon som samles inn av informasjonskapsler vi bruker. Når vi samler inn eller bruker dine personlige data, vil vi beskytte og overholde loven om personvern. Ettersom nettområdet kan inneholde tredjepartskoblinger, kan ikke Brother holdes ansvarlig for hvordan din personlige informasjon måtte brukes ved tilgang eller navigering til disse koblede områdene. 

Bruk av informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en tekstfil som et nettområde overfører til datamaskinens harddisk, slik at en nettside kan fungere mer effektivt. Dette nettområdet bruker følgende to typer informasjonskapsler: Midlertidige informasjonskapsler: Dette er midlertidige informasjonskapsler som finnes på datamaskinen din inntil du forlater nettområdet. Varige informasjonskapsler: Disse blir værende datamaskinen din etter at du har forlatt nettområdet Disse informasjonskapslene brukes til å:

  • registrere innstillinger/endringer du har foretatt
  • lagre informasjon lokalt i stedet for på nettområdet for å oppnå raskere tilgang
  • lagre varig informasjon som skal overføres mellom to eller flere sider
  • registrere hvilket avsnitt/språk på nettområdet du besøker (slik at du returneres direkte ditt)
  • hjelpe oss med å se når du vender tilbake til nettområdet og la oss skreddersy innholdet i våre annonser for dine foretrukne interesser eller for å unngå å vise de samme annonsene gjentatte ganger.

Vi kan bruke tredjeparter til å bistå med slik overvåking og analysering.

Du har mulighet til å godta eller avslå informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren. Hvis du vil gjøre dette, se hjelpemenyen i nettleseren.  Det er imidlertid sannsynlig at du ikke kan bruke alle de interaktive funksjonene på nettområdet hvis informasjonskapsler er deaktivert. 

Varemerker

Varemerket Brother og Brother-logoen* er begge varemerker som tilhører Brother Industries, Ltd., registrert i Japan og visse andre land.  Alle varenavn, logoer og produktnavn på andre selskaper som vises på nettområdet, er varenavn eller varemerker som tilhører de aktuelle selskapene. 

Vilkårenes uavhengighet

Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene blir ansett å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte uten rettsvirkning på grunn av lovene i en stat eller et land der det er meningen at vilkårene skal gjelde, vil et slik ulovlig, ugyldig eller på annen måte rettsvirkningsløst vilkår skilles ut fra disse vilkårene. Eventuell rettsstridighet, ugyldighet eller rettsvirkningsløshet vil ikke påvirke de andre bestemmelsene i vilkårene, som fortsatt vil gjelde og ha full kraft. 

Gjeldende rett

Disse vilkårene og eventuelle saksforhold som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene, skal bedømmes i samsvar med norsk lov, og norske rettsinstanser vil ha eksklusiv jurisdiksjon over alle krav og forhold som oppstår pga. eller i forbindelse med disse vilkårene.

Kontaktinformasjon

Vennligst send en e-post til info@brother.no

Eller skriv til:

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S

Karvesvingen 5

0579 Oslo

Norge

Eller ring oss på: +47 22 57 75 00