1. Hjem Brother
  2. Kundestøtte
  3. Garanti-informasjon
  4. Vilkår og betingelser for SWAPplus servicepakke
SWAP Plus logo

SWAPplus

Vilkår og betingelser for Brother Service Pack:

SWAPplus


Takk for at du har kjøpt et Brother-produkt. Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal bli fornøyd med din nye Brother-enhet. Nedenfor kan du lese vilkårene for Brother servicepakken SWAPplus.

 Generelle vilkår og betingelser for Brother Service Packs: SWAPplus

• Brother sin standard produktgaranti utvides til 3/4/5 år avhengig av kjøpte Service Pack. Se separate vilkår og betingelser for Brother standard produktgaranti.
• Svartiden fra Brother er maksimalt 8 arbeidstimer, mandag til fredag fra 9:00 til 16:00.
• Etter å ha mottatt en henvendelse fra kunden eller forhandleren, vil Brother starte SWAPplus innen svartiden. 
• Konfigurasjoner av maskinvare er ikke inkludert i Service Pack
• Service Pack må registreres i Brother Online sammen med enheten innen 60 dager etter at maskinvaren ble kjøpt.
• Alle vilkår gjelder for én skriver eller multifunksjonsenhet, på en lokasjon.
• Hvis et Brother-produkt som dekkes av en Service Pack flyttes til en annen lokasjon eller en Service Pack-supporttjeneste overføres ved salg av en brukt enhet, må en registrering (eller passende justering av eksisterende registrering) foretas av den forrige eieren, innen ti dager etter kjøpet. Brother er ikke forpliktet til å tilby support service hvis kunden ikke registrerer enheten som angitt her.
• Brother Service Pack må gjelde fra startdatoen til standardgarantien, og det kan ikke være "et opphold" i tjenesten.
• En Service Pack garantikode på et Brother-produkt kan bare brukes én gang.
• Kjøpsbevis må leveres når du kjøper en Service Pack.
• For å kunne kreve utvidet garanti og Service Pack, må produktet tas vare på og holdes i god stand. Også originale forbruksvarer fra Brother må benyttes, hvis du ikke bruker dette vil garantien automatisk opphøre.
• Programvare som ble levert med maskinvaren på kjøpsdatoen, er inkludert i denne tjenesten.
• Kunden forplikter seg til å gjøre alle rimelige anstrengelser for å støtte og samarbeide med Brother for å løse problemer som krever ekstern support, for eksempel å starte enheten og kjøre selvtester eller testprogram, og gi all nødvendig informasjon eller utføre grunnleggende korrigerende aktiviteter på forespørsel fra Brother.
• Kunden skal forhåndsbetale for Service Pack på kjøpsdatoen, men har rett til å kansellere Service Pack innen 30 dager etter kjøpsdato, og motta full refusjon.
• Alle vedlikeholds-deler, som fusere, ruller og laserenheter etc. er inkludert i Service Packs.
• Ingen utskriftsbegrensninger gjelder.
• Brother sender en enhet for utskifting av kundens maskin innen 4 virkedager.
• Enheten for utskifting kan være oppgradert eller en kompatibel maskin.
• Den ødelagte enheten skal returneres til Brother.
• Alle fraktkostnader er inkludert i tjenesten.
• Brother Service Packs er bare tilgjengelig i de nordiske landene.
• Noen tjenestetyper er kanskje ikke tilgjengelig i alle land.

 

Brother Service Pack-tjenester dekker ikke skader eller mangler forårsaket av:


• Bruk av ikke originale forbruksvarer eller rekvisita fra Brother.
• Feil eller funksjonsbegrensninger i programvare som ikke er dekket av Service Pack.
• Feil eller utilstrekkelig bruk, forberedelse eller plassering eller miljøforhold eller annen manglende overholdelse av bruken, som følge av gjeldende støttemateriell.
• Endringer eller ikke korrekt systemvedlikehold eller kalibrering ikke utført av Brother eller autorisert av Brother.
• Misbruk, forsømmelse, ulykke, brann eller vannskader, elektrisk forstyrrelser, transport av andre enn Brother eller andre årsaker utenfor Brother sin kontroll; eller skadelig programvare (som virus osv.) ikke installert av Brother.
• Tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal være underlagt lovene i landet der kjøpet er gjort. Svensk / norsk / dansk / finsk domstol har jurisdiksjon.