1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Din guide til GDPR samsvar

Er din virksomhet klar for GDPR?

GDPR trer i kraft for å gjenspeile behovet og kravet dagens samfunn har til data. Fra 25. mai 2018 må virksomheter være seg bevisst på hvordan de administrerer sine personopplysninger.

Det mange virksomheter kanskje ikke er klar over, er at dette nye direktivet også omhandler hvordan de håndterer utskrifter og skannede dokumenter. Det er spesifikke endringer som bedrifter må overholde for å unngå betydelige bøter.

Dette nye Europeiske personverndirektivet påvirker virksomheter i alle størrelser og endrer hvordan de kan motta, brukerog levere informasjon.

Brother har samarbeidet med industrianalytikere hos IDC og lage et whitpaper som beskriver hva virksomheter må gjøre for at utskrift og dokumentbehandling skal samsvare med det nye direktivet.

"51 % av de som kjøper skrivere og som har kjennskap til GDPR, var ukjent med at direktivet har signifikant innvirkning på utskriftshåndtering."

IDC Executive Brief

EU flagg med  gule stjerner i en sirkel

GDPR er det første direktivet på en liste over ytterligere europeisk lovgivning relatert til personvern innen EU.

Med en kombinasjon av både bransjespesifikk og generell databeskyttelse, vil alt påvirke hvordan virksomheter håndterer trykte dokumenter og dokumenters arbeidsflyt.