1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Kunnskapssenter
  5. Skanning
  6. Hvordan dokumentskannere bidrar til enda bedre pleie i helsevesenet
Lääkäri pukeutuneena valkotakkiin, vieressä on Brotherin monitoimitulostin.

Hvordan dokumentskannere bidrar til enda bedre pleie i helsevesenet

I Europa er helsevesenet under press på flere fronter. En aldrende befolkning og en økende klinisk belastning har økt arbeidsmengden i helsevesenet.

 

Stadig strengere krav knyttet til administrasjon og budsjett tvinger helsepersonell til å arbeide mer effektivt1. Endringene i kjølvannet av covid-19-pandemien har krevd rask tilpasning for folk flest. Dette har drevet frem nye måter å jobbe på samt fremskyndet den digitale transformasjonen i helsevesenet.

Det kan synes åpenbart: Jo lengre tid legene bruker på pasientene sine, jo bedre blir kvaliteten på omsorgen.2 Men administrasjonsbyrden i helsevesenet er enorm. På et legekontor behandles i gjennomsnitt hele 120 administrasjonsoppgaver hver dag. Men flere av disse sendes tilbake til legene på grunn av manglende informasjon3 – og dyrebar tid kastes bort.

Hvert minutt som brukes på å håndtere informasjonsmengden i fysiske dokumenter – inkludert tilgang til medisinske journaler, resepter, medisinske rapporter og brev – øker administrasjonsbyrden enda mer.

 

Digital transformasjon i helsevesenet


70 % av alle som arbeider i helsevesenet sier at dobbeltarbeid og langsomme manuelle prosesser hindrer at de oppnår de daglige prioriteringene sine, og virker inn på pasientopplevelsen.4

Dette har drevet mange helseforetak til å se seg om etter bedre måter å håndtere informasjon på. Når de tar teknologi i bruk for å gjøre jobbene sine enklere og mer effektive, er digitalisering av pasientopplysninger en viktig faktor i denne transformasjonen.

I vår rapport Teknologi i helsevesenet undersøker vi den endrede måten medisinsk informasjon lagres og deles på. Rapporten viser at to tredjedeler av dem som arbeider i helsesektoren allerede mener at digitaliserte arbeidsflyter er mer effektive enn papirbaserte systemer.4

Den enkleste fremgangsmåten for å opprette elektroniske pasientjournaler er å konvertere papirjournaler til digitale dokumenter, slik at alle som trenger informasjonen kan dele og få tilgang til den. Dette gjør dokumentskannere til en stadig viktigere del av utstyret på legekontoret.

 

Hvorfor trenger du en dokumentskanner?


Å konvertere papirjournaler til et digitalt format som kan leses, lagres, søkes i og deles på en rask og sikker måte, er enklere enn du kanskje tror.

Med en dokumentskanner kan papirdokumenter gjøres om til søkbare PDF-filer som kan lenkes til elektroniske pasientjournaler. Slik blir det raskere og enklere å få tilgang til medisinske journaler via søk på nøkkelord. Bruken av dokumentskannere gjør at informasjonen i disse journalene også kan leses og importeres direkte inn i systemer for pasientopplysning og pasientbehandling.

Bruk av en dokumentskanner til å digitalisere informasjonen din gjør det mindre sannsynlig at journaler blir borte, forlagt eller utsatt for skade eller sikkerhetsrisiko. Hvis brevene eller reseptene du skanner inneholder strekkoder, kan du også forbedre digitaliseringen av papirjournaler ved å velge en skrivebordsskanner som støtter programvare for strekkodeskanning. Denne leser automatisk de vanligste strekkodeformatene etter hvert som du skanner, og lagrer automatisk dokumentene til forhåndsdefinerte mapper, med spart tid og færre feil som resultat.

 

Enklere tilgang til medisinske journaler


Når klinisk og administrativt personell har mulighet til å dele riktig informasjon med riktig person til riktig tid, kan de også raskt og enkelt ta mer velinformerte beslutninger. Og 77 % av alle som jobber i helsevesenet, mener allerede at de digitale arbeidsflytene kommer til å får mer betydning i fremtiden4

Og enda viktigere; denne informasjonen er det enkelt å få tilgang til ved de ulike pasientkontaktpunktene, noe som også gir et mye mer sammenkoblet pleie- og omsorgssystem4.

På et fransk sykehus innlemmet de for eksempel 10 års pasientnotater i ett enkelt datasett. De kunne dermed for første gang se holistiske trender i dataene sine og få et mer strategisk syn på helsetilbudet sitt. Ved å analysere sammenhengen mellom de forskjellige variablene – dvs. identifisere felles faktorer hos pasienter med spesifikke tilstander – kunne de spore effekten av ulike legemidler som hadde blitt forskrevet.4 Dette gir teknologi som virkelig gjør en forskjell.

For å finne ut hvordan Brother kan hjelpe deg med å redusere administrasjon, forbedre personellets ytelse og gi pasientene enda bedre omsorg, kan du se våre profesjonelle dokumentskannere for helsevesenet og laste ned vår rapport Teknologi i helsevesenet.

 

 

Kilder:

1. https://osha.europa.eu/en/publications/reports/current-and-emerging-occupational-safety-and-health-osh-issues-in-the-healthcare-sector-including-home-and-community-care

2. https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/ “A pilot study of the duration of GP consultations in Ireland” -  01 December 2019

3. https://www.england.nhs.uk/gp/case-studies/tackling-a-backlog-of-admin-tasks-north-brink-practice-midlands-and-east/

4. Savanta: "Technology in healthcare" - January 2021Mer fra Skanning

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen