En kvinnelig lagerarbeider iført en synlig vest som setter en strekkodeetikett på en krympepakket pall med brune pappesker

Alt du trenger å vite om integrering av etikettskrivere i lagerlokalet

Selv den beste teknologien kan slå feil på grunn av dårlig integrering med eksisterende systemer og prosesser. Derfor er vi opptatt av å gjøre integreringen enklest mulig

I denne guiden går vi trinnvis gjennom alt du trenger å vite om integrering av etikettskrivere i lagerlokalet – du kan gå direkte til det avsnittet som er mest relevant for deg, ved hjelp av lenkene nedenfor.

Hva betyr integrering av etikettskrivere?

A male warehouse worker wearing a high visibility vest using a desktop computer to print barcode labels on a Brother industrial label printer

Når du velger å investere i oppgradert teknologi for utskrift av etiketter, omfatter integreringen prosessen der denne teknologien implementeres i virksomheten din. Det vil si å

  • koble den nye teknologien til wifi- og Bluetooth-forbindelsen i virksomheten
  • integrere med og forbedre arbeidsflyten din
  • integrere med lagerstyringssystemet (WMS)
  • sikre at all relevant programvare er synkronisert og oppdatert

Ekte integrering er altså når den nye teknologien for utskrift av etiketter er innlemmet i alle aspekter av virksomheten din og fungerer slik den skal.

Du vet nok like godt som oss at en lager- og logistikkvirksomhet med høy aktivitet kan trenge å ha en partner som kan hjelpe til med å avinstallere teknologien som er brukt tidligere, og installere den nye løsningen slik at den fungerer feilfritt fra starten av.

Og dette er både nødvendig og viktig. Integrering av ny teknologi gir deg uansett en fantastisk mulighet til å gå gjennom de eksisterende prosessene og arbeidsflytene dine og innføre nye som er designet ut fra behovene til virksomheten din.

En nøye gjennomtenkt implementeringsprosess som fungerer for virksomheten din, kan faktisk gi store fordeler, som:

Illustration highlighting the four key benefits of label printer integration

Betydningen av å ha en partner med fokus på integrering

Du vet hva virksomheten din trenger, men en god utskriftspartner kan anbefale de riktige løsningene for å få deg dit. Det gjør de ved å gå nøye gjennom de eksisterende systemene dine for å finne ut hvilken type løsning for merking du trenger for å oppnå økt effektivitet i hele virksomheten.

Men ikke bare det – en lagervirksomhet som opplever økt belastning, må få på plass prosesser som øker både produktiviteten og effektiviteten. Og faktum er at teknologi som ikke er integrert, kan hindre begge deler, samtidig som velintegrert teknologi kan bidra til store forbedringer.

Hvorfor? Fordi dårlig integrert teknologi kan være vanskelig å navigere i, skape flaskehalser og ta unødvendig lang tid å håndtere. Velintegrert teknologi skal derimot fungere på en smidig måte, slik at behovet for bemanning reduseres og medarbeiderne får mer tid til å konsentrere seg om de viktige oppgavene.

Hvilken type etikettskrivere bør lagervirksomheter i vekst vurdere?

Etikettskrivere med termisk overføring gir en høy slitestyrke som egner seg perfekt for tøffe lager- og logistikkmiljøer. Uansett om etikettene dine blir utsatt for varme, kulde eller UV-lys, holder de seg tydelige nok til å sikre at pakkene og pallene dine alltid ender opp på riktig sted.

Etiketter skrevet ut med direkte termisk utskrift er av høy kvalitet, kostnadseffektive og egnet for mer kortvarig merking, fordi de kan skrives ut uten behov for å ha bånd i skriveren.

Kompakte og lette bærbare skrivere som skriver ut etiketter og kvitteringer hvor og når som helst. De hjelper deg med å oppfylle utskriftsbehovene på lageret ditt fordi medarbeiderne kan skrive ut fra der de befinner seg – uten stadig å måtte bruke tid på å gå til en sentralt plassert stasjonær skriver. Dette gir flere og mer fleksible utskriftspunkt og bidrar til færre feil.
Industrielle etikettskrivere er utviklet spesielt for store volumer og er bygd med tanke på integrering, hurtighet og slitestyrke. Disse robuste skriverne med høy kapasitet er designet for maksimal effektivitet og produktivitet i krevende lagermiljøer.
Med disse Bluetooth- og wifi-tilkoblede etikettskriverne er et trykk på PC-en eller mobilappen alt som trengs for å lage og skrive ut etiketter – når og hvor som helst.

Kraften i teknologiske løsninger som “snakker med hverandre”

Male and female warehouse workers printing documents while sat at a desk

I en allsidig virksomhet der tid teller, er kommunikasjon av stor betydning for å opprettholde smidig drift. Med dette mener vi ikke bare kommunikasjon mennesker imellom, selv om også det er viktig. Nei, vi snakker om teknologien din.

Teknologiske løsninger som “snakker med hverandre” er det samme som teknologi som automatiserer bakgrunnsprosesser, og som dermed reduserer manuelle datainnlegginger og -oppdateringer betydelig. Det betyr at data du legger inn på én maskin, blir lagt inn på alle maskiner, eller at data du legger inn i ett format, gir informasjon i riktig format på en annen maskin – dette er integrering på ekte.

Med teknologiske løsninger som “snakker med hverandre” fungerer maskinvaren og programvaren sammen i skjønn forening.

 

Ved automatisk identifisering av logistikk- og lagervarer brukes en rekke teknologier, for eksempel identifisering ved hjelp av radiobølger, magnetkort/-lesere, strekkodeetiketter/-lesere og optiske minnekort. Ulike typer teknologi kan dermed registrere, dele og behandle uten menneskelig innblanding.

Når denne typen automatisering er fullt integrert og fungerer helt fra starten av, kan medarbeiderne bruke betydelig mindre tid på å oppdatere og legge inn informasjon i etikettskriveren samt feilsøke feil formaterte etiketter, og mye mer tid på å gjøre det de er best på.

Men for å sikre riktig integrering av utstyret, trenger virksomheten en erfaren og støttende partner som kan gjøre overgangen enklere.


Betydningen av ekte etikettintegrering

A warehouse worker lifting a brown cardboard box with a black and white caution label off a shelf

Er du redd for at integrering av ny teknologi for merkeutskrift fører til nedetid eller kanskje ikke fungerer sammen med det eksisterende lagerstyringssystemet ditt? Du er ikke alene.

I studier vi har utført viser det seg at IT-sjefer gjennomgående oppgir smidig integrering som en av de viktigste prioriteringene ved valget av en ny enhet.

Men hvilke andre grunner er det til at riktig integrering med forbedret teknologi er så gunstig for lager- og logistikkvirksomheter?

 

Tenk på all tiden du kunne brukt til andre oppgaver hvis du ikke måtte håndtere utstyr som fungerer dårlig eller etiketter som har blitt feil på grunn av manglende integrering. Inkludert produktivitetstap, forsinkede eller manglende leveranser, frustrerte medarbeidere og misfornøyde kunder.

Disse feilene påvirker ikke bare kundeopplevelsen og fører til merarbeid når kunder føler behov for å klage, det koster også tiden det tar å reparere ødelagt utstyr, merke på nytt og rette opp feil.

På samme måte gir en stasjonær skriver som krever at brukerne går frem og tilbake for å hente etikettene sine, dårligere arbeidsflyt. En integrert, trådløs og mobil etikettskriver kan gi både raskere prosesser og synkroniseringsfordeler, fordi medarbeiderne kan skrive ut fra der de måtte befinne seg.

Det er mange grunner til at gammelt utstyr kan gjøre virksomheten mindre effektiv, blant annet å ikke kunne bruke de riktige mediene (for eksempel etikettruller) – fordi mer moderne medier ikke alltid fungerer effektivt med gamle maskiner – og at maskinvare og programvare ikke alltid er integrert med hverandre.

Velintegrert, oppdatert teknologi skal oppfylle kravene i virksomheten din, og samtidig bidra til bedre arbeidsflyt. Og med de riktige mediene er utskriftskvaliteten sikret gjennom hele levetiden til maskinen.

 

En god partner for utskrift av etiketter skal ikke bare tilby en løsning som fungerer for virksomheten din. De skal også være eksperter i å vurdere og optimalisere arbeidsflytene dine og levere sømløs integrering med de eksisterende systemene dine.

En god partner, som Brother, skal ikke bare hjelpe deg med å håndtere utfordringene i forbindelse med integreringen, men skal også gi løpende eksperthjelp, slik at du kan være sikker på at du tar den beslutningen som passer best for nettopp din virksomhet.

 

Integrering for lagerlokaler i vekst

A warehouse worker applying a barcode label to a white cardboard box which is on a roller conveyer

Behovene i et lager er kanskje ikke de samme nå som de var for fem eller ti år siden. Teknologien har forandret seg, og det samme har forventningene fra kundene.

Alle som jobber med lager og logistikk vet for eksempel at mengden pakker som skal håndteres, har økt, av den grunn at kundene foretrekker å handle på nett. I tillegg har kravet om levering samme eller neste dag akselerert denne effekten, slik at presset på lagrene har økt i en mye raskere takt enn mange klarer å holde tritt med.

Den tradisjonelle arbeidsformen der medarbeiderne måtte gå frem og tilbake mellom en stasjonær skriver og ulike steder i lagerlokalene for å få utført oppgavene sine, er derfor både utdatert og upraktisk.

Selv om lagersjefer er klar over at de nåværende prosessene deres ikke fungerer så godt lengre, betyr ikke det at de automatisk vet hva de skal erstatte dem med.

 

Hvordan oppnå integrering av etikettskrivere

Male and female warehouse workers wearing high visibility vests are looking at a clipboard, a forklift vehicle with a pallet of brown cardboard boxes is in the foreground

Det finnes ingen faste regler for hvor lenge integreringsprosessen tar (dette kan avhenge av aspekter som konseptutprøving, pilottester og godkjenninger), men som regel er en ny etikettskriver integrert i løpet av en time. Mer avanserte integreringer kan ta opptil fire uker.

Fordi denne prosessen er unik for hver virksomhet, kan leverandøren din gi deg et mer nøyaktig estimat. Det er vanligvis nå, etter den innledende kontakten, at leverandøren din spør deg om hvilke ønsker og behov du har for det nye systemet ditt, slik at de kan hjelpe deg på best mulig måte.

For eksempel:

A multicoloured tiled illustration highlighting the steps to label printer integration
De fleste leverandører koordinerer denne prosessen under et planleggingsbesøk, for så å foreslå et system som kan optimalisere merkingsprosessen din slik at du sparer tid og penger. I neste kapittel får du mer informasjon om hvordan Brother sin integreringsprosess sikrer at du får den optimale utskriftsløsningen for lageret ditt.

Brother sin integreringsprosess

Male and female warehouse workers wearing high visibility vests carrying out stock checks

Vi i Brother kan tilby en kostnadsfri gjennomgang av virksomheten din før implementeringen igangsettes. Med dette sikrer vi at du får den optimale løsningen for behovene i virksomheten din, samtidig som


de nåværende prosessene og rutinene dine
hvilke krav du har for fremtiden
hvilke typer etiketter du skriver ut
hvilke anbefalinger vi har for den nye løsningen din
hvordan den nye løsningen din fungerer i det nåværende systemet ditt

I det videre arbeidet med den nye integreringsprosessen tilbyr vi løpende støtte for å sikre at løsningen din fungerer som den skal, og håndtere eventuelle utfordringer. Dette omfatter

en konseptutprøving der vi henter inn og kobler til en skriver i lokalene dine
en prøveskriver for å kontrollere at alt fungerer som det skal
support på stedet med feilsøking
ett enkelt kontaktpunkt
konfigurering av de nye enhetsinnstillingene
videre støtte fra det lokale kundeserviceteamet vårt

 

Når de nye skriverne dine er konfigurert, jobber vi videre med å forbedre programvaren og maskinvaren din og sender ut oppdateringer i sanntid, slik at systemet ditt alltid fungerer optimalt. Dette skjer i form av


fortsatt personlig støtte
tilgang til avansert utviklerstøtte
bransjeledende garanti på tre år
mulighet til å oppgradere til en garanti på fem år
løpende produktutvikling

 

“At your side”-støtte fra Brother betyr at vi ikke bare hjelper før og under integreringen, men at vi er på plass også etter at integreringen er gjennomført. Hvis det skulle oppstå problemer, hjelper vi deg med å løse dem så raskt som mulig.

Det betyr at vi samler alt integreringsprosessen har lært oss, og deler det internt. Hvis du skulle støte på problemer senere, er all informasjon om konfigurasjonen din tilgjengelig for teamet vårt, slik at du alltid får personlig tilpasset hjelp.

Vi kan dermed bruke lærdommen til å gjennomføre relevante programvareoppdateringer og fortsette å forbedre løsningene våre slik at de passer inn i den fremtidige arbeidsflyten din.

I Brother anbefaler vi at du bruker en integrert programvareløsning for etikettdesign som kommuniserer med ERP- eller WMS-systemet ditt, slik at etikettene dine inneholder all nødvendig informasjon, med minimal innsats fra din side.
Ved å integrere etikettdesignprogramvare som BarTender, Nicelabel eller Teklynx med WMS-systemer som Korber, SAP og Blue Yonder, reduserer du behovet for å legge inn informasjon manuelt. Det betyr færre feil og tid spart på å måtte gjøre oppgaver om igjen. Med SOTI-integrering kan du også enkelt styre flere etikettskrivere eksternt.
Som godkjent partner for alle de største programvareløsningene for etikettbehandling (og et stadig økende antall uavhengige programvareleverandører), forplikter Brother seg til å sikre at skriverne våre kan kommunisere med all programvare og alle systemer i virksomheten din.
Med programvare for etikettbehandling har du følgende fordeler:


Rask og enkel konfigurering:
Enkel integrering og utskriftskontinuitet i ERP-miljøet, uansett om du allerede bruker et Brother-produkt eller planlegger å bytte til et.
Ledende løsninger og support: Innovasjonssamarbeid gir den beste kombinasjonen av skriverfunksjoner og programvare, sammen med “At your side”-støtte fra Brother.
Sømløs drift: Lag strekkodeetiketter for en rekke bruksområder med automatiserte prosesser for å sikre smidig forretningsdrift.

 

Vi elsker etiketter, så du kan slappe av

A male warehouse worker wearing a high visibility vest placing brown cardboard boxes on shelves with a Brother industrial label printer in the foreground

Vi vet at det kan være overveldende for en virksomhet å innføre ny teknologi. Derfor samarbeider vi med partnerne og forhandlerne våre for å sikre at du blir helt fornøyd med de nye enhetene dine.

Årsaken til at vi tar slike hensyn tidlig i integreringen, er at vi ønsker å få et mest mulig komplett bilde av det nåværende systemet ditt. Dermed kan vi ikke bare sikre en sømløs implementering, men også anbefale områder der du kan effektivisere utskriftene dine – og potensielt spare både tid og penger.

Vi tilbyr den samme støtten, uansett størrelse på og utskriftsbehov i virksomheten. Vi er stolte over å være så opptatt av detaljer. Det betyr at du kan drive virksomheten din i trygg forvissning om at vi tar hånd om alle behovene dine for merking.

 

Vi elsker etiketter slik at du kantenke på andre ting

 

 

Kontakt en ekspert

Hvis du vil snakke med en av utskriftsekspertene våre og komme i gang med integreringen, når du oss her.

Last ned guiden vår

Hvis du vil ha nærmere informasjon om integrering med Brother, kan du laste ned den brukervennlige guiden vår om integrering av nye etikettskrivere i lagervirksomheten din, her.

Be om en kostnadsfri demo

Vil du vite mer om Brother sine løsninge for etikettering og merking, les mer her

Mer fra Auto ID

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen