1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Sikkerhet
  6. 2024
  7. Hvorfor IT er det best utstyrte teamet for hybridarbeid
En mørkeblå banner med illustrasjon av en ansatt i et hybridkontor/ hjemmekontor arbeidsmiljø

Hvorfor IT er det best utstyrte teamet for hybridarbeid

Hybridarbeid har blitt normal praksis i hele Europa, så hvorfor strever noen virksomheter fortsatt med å få det til? Vi ser på hvordan IT-bransjen og de som jobber innen IT, var bedre forberedt for denne dramatiske endringen i arbeidspraksis, og hva vi kan lære av dette. 

Mange IT-ledere har kommet i en situasjon der de leder hybride team, men har denne overgangen vært enklere enn forventet? Og hvorfor har hybridarbeid blitt så populært i Europa?

“Våre undersøkelser viser at kontorbelegget når en topp dette året. Ved fornyelse av leieavtaler ser vi at mange selskaper reduserer kontorarealet.  I tiden fremover vil hybridarbeid – som er særlig populært i Spania, Storbritannia og Italia – bli normalen for de fleste selskaper”, sier Mick Heys, VP, Future of WorkSpace & Imaging ved IDC.
 
Etter den store omstillingen (The Great Reshuffle) kommer hybridarbeid til å bli mer populært enn noensinne. Det har allerede blitt normalen for millioner av arbeidstakere og er en akseptert (og noen ganger forventet) måte å arbeide på. Muligheten til å jobbe eksternt og samtidig være knyttet til en fysisk kontorplass ser ut til å være den foretrukne arbeidsmåten for mange, særlig for personer i IT-stillinger eller med jobb i en IT-virksomhet. 

IT først ute med å omfavne hybridarbeid

IT-medarbeidere finner seg godt til rette i den nye hybride arbeidshverdagen, først og fremst fordi overgangen har vært så enkel. 

Brother sin undersøkelse om hybridarbeid i 2023, som omfattet 1 385 personer, viser at 59 % av deltakerne innen IT og kommunikasjon nå bytter mellom å jobbe på kontoret og hjemme. Dette var det nest høyeste tallet blant alle bransjene som deltok i undersøkelsen, bak finans og profesjonelle tjenester på 62 %. Da de ble spurt om hvor sannsynlig det var at dette ville endre seg fremover, svarte 68 % fra IT-bransjen “ikke i det hele tatt”. For IT-teamene er dermed fremtiden for hybridarbeid positiv, fordi de innser fordelene og ikke ser seg tilbake. 

Deltakerne innen IT var også mer positive til hvordan arbeidsgiveren deres hadde tilpasset virksomheten til hybridarbeid sammenlignet med andre bransjer. Her svarte 45 % “bra” og 25 % “utmerket”. 

Selv om det er åpenbare fordeler ved hybridarbeid, som bedre balanse mellom arbeid og fritid, følger det også med utfordringer, som å ha det som skal til for å kunne jobbe effektivt hjemmefra.  

Ifølge Microsoft handler det om at medarbeiderne vurderer hva det hele er verdt, og bytter arbeidsgiver hvis de ikke er fornøyde. 

 
An IT professional working from a hybrid work from home set up

Hvorfor IT er positive til hybridarbeid?

Ifølge undersøkelsen svarte 64 % av IT-medarbeiderne at hybrid- eller eksternt arbeid nå inngår i selskapets policy. Dette viser at bransjen har håndtert endringen i arbeidspraksis godt, og går inn for å sørge for fleksibilitet også fremover. Det viser også at IT-bransjen står godt rustet til å håndtere hybridarbeid, i og med at tidligere utfordringer, som håndtering av systemer spredt på forskjellige steder, har spisset ekspertisen deres og gjort overgangen enklere. 

I tillegg var IT-lederne allerede komfortable med en mer desentralisert måte å arbeide på.  For IT-team var det for eksempel vanlig praksis å hjelpe kollegaer spredt på flere steder, også før covid. De har for eksempel brukt skjermdeling for å håndtere PC-problemer og fjerntilgang i forbindelse med administratorrettigheter. Dette har sannsynligvis hatt stor betydning, i og med at IT-medarbeidere var mer komfortable med en desentralisert arbeidsform og det å koble seg til kollegaene via systemer for fjerntilgang. 

Delte tjenester er et godt eksempel på dette. Det vil si at IT-team jobber fra ett geografisk sted, samtidig som de hjelper kollegaer og kunder på andre steder. Selv om dette ikke er en direkte forløper for hybridarbeid, kan det ha ført til at IT-teamene var bedre rustet enn andre til å finne seg til rette i det nye desentraliserte miljøet. Sentre for delte tjenester gav IT-lederne oversikt over det tekniske innen hele virksomheten, samt mulighet til å utføre vedlikehold og feilsøking eksternt. Ofte tok de også ledelsen innen cybersikkerhet i et distribuert nettverk. Alt dette er ferdigheter som kreves for å lykkes med hybridarbeid, og en viktig grunn til at de tilpasser seg så godt nå.     

Det er også naturlig at mange IT-medarbeidere var mer fortrolige med samarbeidsverktøy som skjermdeling og videokonferanser, rett og slett på grunn av innholdet i jobben deres. Fjerntilgang til maskiner og sporingsprogrammer har også lenge vært mye brukt innen programvareutvikling og IT-support.  
 

Hva andre IT-ledere tenker om hybridarbeid

Erfaring med et distribuert nettverk er imidlertid ikke det eneste svaret. IT-ledere utmerker seg innen hybridarbeid også fordi suksessen deres er basert på resultater fremfor timer. 

Neha Naik, adm. dir. ved RecruitGyan forklarer: “Så lenge medarbeiderne når målene sine og leverer prosjekter av høy kvalitet til tiden, skal det ikke spille noen rolle om det har tatt dem 40 timer å få det til.” 

Alvaro Sanchez Galvin, sjef for Software Engineering ved BIP Solutions, er enig. Han sier: “Jeg tror hybridarbeid har gitt IT-teamene en bedre balanse mellom arbeid og fritid, uten at de trenger å kompromisse med produktivitet eller fokus. 

Dette er den viktigste grunnen til at IT-team har tilpasset seg så godt, fordi de tidlig så fordelene for dem selv. Typen arbeid er også en medvirkende årsak. For å gjøre jobben vår er datamaskin og bredbånd alt vi trenger. Dette gjorde overgangen til den nye virkeligheten enklere for oss.”

Vellykket hybridarbeid er avhengig av at man har riktig utstyr både hjemme og på kontoret. Som vi har sett er arbeidsplassen i endring. Se hvordan Brother sine løsninger for arbeidsplassen hjelper IT-eksperter med å levere sømløse arbeidserfaringer til kollegaer, uansett hvilket miljø de jobber i. 

 

Mer fra Sikkerhet

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen