1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Sikkerhet
  6. 2024
  7. Cybersikkerheten trues stadig oftere. Her er det du trenger å vite.
En mann og en kvinne snakker og ser på en bærbar datamaskin

Cybersikkerheten trues stadig oftere. Hvorfor er bevisstheten så lav?

Hvis du ikke er offer for cyberkriminalitet, er du heldig – men hellet ditt kan ta slutt. Truslene mot cybersikkerheten øker i omfang, men bevisstheten henger etter. I in[ctrl]-serien belyser vi risikoen, behovet for bedre opplæring og kravet om strengere sikkerhetstiltak.


Hvis du ikke har vært mål for et brudd på cybersikkerheten, kommer du snart til å bli det. I alle fall ifølge statistikken.

Siden 2020 har det vært et kraftig oppsving i cybertrusler* – som vil si alt fra forfalskning og databrudd til hacking og cyberangrep i stor skala. Og truslene fortsetter å øke.

Så hvis du er blant de 69 prosentene som ifølge studien vår om cybersikkerhet ikke har oppdaget noe galt, betyr det at du bare er en av de heldige? Og hva førte til økningen i første omgang?

Pandemien gav cyberkriminelle den perfekte muligheten til å slå til mot virksomheter. De benyttet seg av manglende samkjøring av nettverk da hjemmekontor ble normalen. Angrep fra ondsinnet programvare økte med 358 %* bare i 2020.

Cyberangrepene fortsatte selv etter at folk vendte tilbake til kontorene sine – med en global økning på 125 % i 2021*. Denne oppadgående trenden viser dessverre ingen tegn på å avta.

Men til tross for alarmerende statistikk, er det et stort skille mellom oppfatning og virkelighet**. Bare 17 % av virksomhetene oppgav at de hadde merket en økning i trusler mot cybersikkerheten. 

Kanskje er det bare flaks. Eller kanskje ser virksomhetene rett og slett ikke truslene de utsettes for – noen ganger er det de truslene vi ikke ser, som er farligst.

Når over 50 % av alle selskaper nå har innført en fleksibel, hybrid arbeidsmodell, er virksomhetene mer sårbare enn noensinne**. Den største bekymringen er imidlertid hvor få av oss som er oppmerksomme på dette.

Vi har laget en egen blogg om nettfisking, som er en av de raskest økende formene for cyberangrep. Les den her, så får du vite hvordan du beskytter deg selv og teamet ditt.

 

Bedre opplæring i cybersikkerhet betyr bedre motstandskraft

Illustration of a Brother employee working at her desk with workplace security icons around her

Virksomheten din er mer utsatt for å bli mål for et cyberangrep nå enn noen gang før. Og sannsynligheten blir større hele tiden.

Resultatene av den europeiske undersøkelsen vår viser imidlertid at svært få virksomheter er oppmerksomme på den økende risikoen. Samtidig oppgir 39 % av alle virksomheter i Storbritannia at de har opplevd cyberangrep i 2022*.

Problemet er kanskje at folk rett og slett ikke vet hvordan en cybertrussel arter seg. Og dette gir grunn til å stille spørsmålet om hvilken opplæring de har fått – eller ikke fått.

Rundt halvparten av virksomhetene som deltok i undersøkelsen, sa at de har hatt en form for opplæring i sikkerhetsbevissthet – som betyr at halvparten ikke har det.

Og tallene varierer for de ulike landene. For eksempel er det mer sannsynlig at virksomheter i Tyskland har fått opplæring i sikkerhetsbevissthet (rundt to tredjedeler) enn i Frankrike, der bare 37 % har fått det**.

Et annet spørsmål er om opplæringen de får er relevant for formålet. Risikoen øker eksponentielt, men bevisstheten gjør det ikke.

Det er åpenbart at virksomheter trenger opplæring i sikkerhetsbevissthet for å kunne lære opp medarbeiderne i hvilke farer de står overfor, og hvordan de kan avdekke trusler. Du kan tross alt ikke stoppe dem hvis du ikke kan se dem.

Bloggen vår om å planlegge for robusthet er full av nyttige tips for hvordan du forbereder deg og sørger for trygghet i virksomheten.

Er kollegaene det svakeste leddet i cybersikkerhet?

Two employees looking over a laptop over a bright yellow background with security and connectivity icons

En av de største feilene folk gjør når det gjelder cybersikkerhet, er å tro at truslene er enkle å oppdage. De tror at angrepene er åpenbare. Og at de selv er for smarte til å la seg lure. 

Men cyberangrepene blir mer og mer utspekulerte. Manglende bevissthet om taktikken ved brudd på cybersikkerheten gjør at medarbeiderne verken setter spørsmålstegn ved mistenkelig aktivitet eller tar velinformerte beslutninger.

Ved hver korsvei må medarbeiderne spørre seg selv: “Burde jeg virkelig klikke på dette?” og “Kan dette være nettfisking?”.

Den menneskelige faktoren fortsetter å være et kritisk sårbart punkt for sikkerheten i en virksomhet. 82 % av sikkerhetsbruddene mot virksomheter innbefatter menneskelig beslutningstaking*.

Men dette er ikke ukjent for mange IT-eksperter som deltok i undersøkelsen vår om cybersikkerhet. De varslet om at kollegaene ofte ikke forstår truslene som ligger foran dem**.

Mennesker er din største sårbarhet og din største sikkerhetstrussel, enten det er medarbeidere som sender passord i e-poster eller ikke varsler om mistenkelig aktivitet**.

Små virksomheter trenger mer hjelp til å håndtere cyberangrep

An illustration of two Brother IT employees conducting a virtual meeting about cyber security

Hva om virksomheten din stod overfor et databrudd eller ble offer for nettfisking? Ville du visst hva du skulle gjøre?

Ny global forskning* viser at sju av ti små til mellomstore virksomheter mangler kunnskapen (eller evnen) til å håndtere sikkerhetstrusler effektivt.

Brother sin in[ctrl]-undersøkelse underbygger dette.

Ifølge undersøkelsen er det mer sannsynlig at mindre virksomheter har merket en økning i antall trusler mot cybersikkerheten, samtidig som det er mindre sannsynlig at de vet hvordan de skal håndtere truslene. De føler seg dårlig rustet, både for hvordan de skal identifisere trusler, og hvordan de skal håndtere dem**.

Men hjelpen finnes der ute. For eksempel kan Brother sikkerhetsløsninger hjelpe virksomheter med å få en bedre forståelse for cybersikkerheten. Løsningene omfatter alt fra skreddersydde råd til et løfte om produktsikkerhet og gjør virksomheter i stand til å beskytte dataene sine og hindre kriminelle fra å hacke seg inn og få tilgang til deres skrivernettverk.

Les mer om sikkerhetsløsninger fra Brother >

For disse tre bransjene er opplæring i cybersikkerhet en absolutt nødvendighet

Three illustrations symbolizing the industries at risk for cyber security threats and crime: education, healthcare, and retail industry

Tre bransjer – over hele Europa – har et ekstra stort behov for å sette inn økt innsats når det gjelder cybersikkerhet: utdanning, helsevesen og detaljhandel**.

Det mest bekymringsfulle er at det er disse tre bransjene som ble hardest rammet under pandemien – og de sliter fortsatt med bivirkningene.

Da er det lett å forstå hvorfor opplæring i cybersikkerhet har havnet langt ned på prioriteringslisten. De har rett og slett nok med å komme seg gjennom hver dag. Et cyberangrep kunne imidlertid fått store konsekvenser.

Undersøkelsen vår viser at opplæringsnivået for cybersikkerhet innen utdanning, helsevesen og detaljhandel er betydelig lavere enn i andre bransjer**.

Ikke overraskende har IT, finans og profesjonelle tjenester innført et høyere nivå enn gjennomsnittet for opplæring i cybersikkerhet. Det som kanskje er mer overraskende, er at 65 % av produksjonsvirksomhetene oppgir at også de har fått sikkerhetsopplæring**.

Det er mulig at virksomheter innen utdanning, helsevesen og detaljhandel ikke i like stor grad har innført hybride arbeidsmodeller, og at de derfor føler at de er trygge, at cybersikkerheten deres ikke er mer utsatt enn før. Men truslene – og konsekvensene – er større enn noensinne.

Disse tre bransjene har et presserende behov for å forbedre opplæringen innen cybersikkerhet – og de må handle raskt.

Har du råd til å gjøre denne cybersikkerhetsfeilen?

An illustration of a laptop with a computer hacker log-in screen and coins and bank notes falling around it
Cyberkriminalitet er en kostbar affære. Beregninger viser at slik kriminalitet kostet den globale økonomien svimlende 6,5 billioner euro i 2022, og eksperter mener at dette tallet vil eksplodere til nesten 10 billioner innen 2025*.

I 2022 ble britiske virksomheter rammet ekstra hardt. Da kostet cyberkriminalitet hver enkelt et gjennomsnittlig beløp på 4 907 euro. Mellomstore og store virksomheter måtte tåle en enda tyngre økonomisk byrde, med en gjennomsnittlig kostnad på 22 664 euro.

Når en virksomhet utsettes for et databrudd, er ettervirkningene langt større enn det opprinnelige økonomiske tapet. Kostnadene knyttet til utbedring av databruddet og innhenting etter nedetid, kan fort komme ut av kontroll**. I bloggen vår om nettfisking går vi nærmere inn på hvor mye et angrep kan koste virksomheten din.

Fordi cyberkriminelle blir smartere, må organisasjoner overalt investere i mer avanserte sikkerhetstiltak, regelmessig oppdatere opplæringen sin i cybersikkerhet – ikke minst de store selskapene – og engasjere eksperter innen cybersikkerhet for å skape større motstandsdyktighet.

Å la være å handle kan bli en kostbar feil som få har råd til å gjøre.

 

*Kilde:  AAG – The Latest 2023 Cyber Crime Statistics (oppdatert i mai 2023)

**Kilde:  Brother sin in[ctrl]-undersøkelse om cybersikkerhet

 

 

 

Mer fra Sikkerhet

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen