Vi satte oss ned med Brother CIO Basil Fuchs for å snakke om IT-robusthet

Intervju med CIO – IT-robusthet og hvorfor du trenger en plan for 2023

Basil Fuchs, CIO for Brother International Europe ble trukket mot en karriere innen IT etter å ha lært seg selv kode som barn på 80-tallet. 

 

I dag har han ansvaret for europeisk IT-leveranse og for digital og datastyrt innovasjon fra selskapets europeiske hovedkontor i Manchester.

Vi avtalte et møte med Basil for å finne ut hvorfor planlegging for robusthet er avgjørende for 2023 og for å finne ut mer om hvordan du kan sikre at virksomheten din er forberedt.

Photo of Brother CIO Basil Fuchs
Basil Fuchs, CIO for
Brother International Europe 

Hva inspirerte deg til å arbeide innen IT-sektoren?

Som barn hadde jeg tilgang til en Commodore 64, og jeg var det barnet som programmerte spill i friminuttene på skolen. Jeg ble tidlig tiltrukket av datamaskinen og oppdaget den forretningsmessige siden av IT senere. Før jeg begynte i Brother jobbet jeg i IT-avdelingen for den sveitsiske hæren, og det var en interessant tid.

Hvor lenge har du jobbet i Brother, og i hvilke stillinger?    

Jeg begynte som IT-sjef i Brother (Sveits), der jeg hadde en rekke oppdrag over hele Europa før jeg flyttet fra Sveits til Manchester i 2011. Jeg begynte i Brother Europe som porteføljeforvalter, og i dag har jeg ansvaret for den europeiske IT-leveransen som CIO.

Hvorfor er IT-robusthet så viktig?IT-robusthet er evnen til å holde viktig IT-infrastruktur og nødvendige systemer og applikasjoner i gang, til tross for katastrofer og forstyrrelser. Dette er viktig fordi det beskytter dataene dine og reduserer faren for nedetid og potensielt datatap.
Hvem er ansvarlig for IT-robusthet, og hvordan henger det sammen med robusthet i virksomheten generelt?   IT-robusthet innbefatter risikohåndtering og informasjonsstyring. Som IT-eksperter er vi nært knyttet til selskapets risikohåndtering og forretningskontinuiteten, fordi vi muliggjør så mange prosesser.
De eksterne partnerne og IT-partnerne våre er spesialister innen området, og vår oppgave på den interne IT-avdelingen er å samle alle trådene. Det betyr at vi må planlegge på tvers av deltakerne og sikre at de alle er samkjørte og på samme nivå.
 
Å opprettholde IT-robusthet er et felles ansvar mellom ledelse, medarbeidere og partnere. Til syvende og sist har alle en viktig rolle å spille for å gjøre organisasjonen mer robust mot forstyrrelser. Det er for eksempel viktig å bygge opp en robust arbeidsstyrke, der alle er oppmerksomme på IT-risiko og kan bli en del av løsningen gjennom pågående opplæring og støtte fra virksomheten. 
Hvilke tiltak hadde Brother på plass før covid-19?En global pandemi og nedstenging var ikke scenarioer vi hadde planlagt for, men vi hadde tilstrekkelige IT-robusthetsplaner på plass til å håndtere overgangen til hjemmearbeid bra.  
 
Pandemien var en unik situasjon, så den nærmeste sammenligningen er beredskapsøvelsene vi gjør hvert år. Her går lederteamet gjennom visse scenarioer som kan komme til å skje, eller som har skjedd i andre selskaper, for å teste hvordan vi håndterer dem. Dette gir organisasjonen innsikt i hva vi kan gjøre bedre hvis den tenkte situasjonen oppstod i virkeligheten.Hvordan håndterte Brother covid-19-pandemien?Vi gikk raskt over til hjemmekontor, og fordi vi hadde verktøyene og nettplattformene på plass, var dette en smidig prosess for oss. I en overgangsperiode hadde vi hybridarbeid, der det var behov for en viss tilgang til de fysiske lokalene for systemer som ikke kjørte i skyen.
 
Det vi trodde ville føre til store problemer, som tilgang til datasystemer, ble ikke nødvendigvis de største utfordringene. Det handlet mer om den personlige sikkerheten, tryggheten og arbeidsforholdene til medarbeiderne våre. Det handlet om å sørge for at de fikk utstyr som webkamera eller kontorstol hjemme, hvis de ikke hadde det fra før.Hva har dere som virksomhet lært om IT-robusthet?  Det er en naturlig utvikling. Hvert år gjennomfører vi katastrofegjenoppretting, kontrollerer at sikkerhetskopieringen fungerer, og at systemene kan startes på nytt eller flyttes til et annet sted hvis det skulle oppstå en større krise. I en mer moderne tilnærming blir denne jevnlige gjennomgangen utvidet med mer planlagte scenarioer der vi ikke bare reagerer på noe, men ser på hvordan vi proaktivt kan forbedre systemene våre. 
 
I tillegg har pandemien påvirket måten vi utvikler nye tjenester og produkter på. Vi har for eksempel forbedret Brother Managed Print Services for å kunne hjelpe kundene med å oppnå best mulig IT-robusthet og produktivitet og redusere kostnadene sine i dagens hybride arbeidsmiljø. Hvordan har dette formet tilnærmingen din til IT-robusthet for fremtiden?Vi kan ikke planlegge for alt, det er en viktig lekse å lære. Det er viktig å ha fleksibilitet og et team med myndighet til å handle både selvstendig og raskt innenfor de rammene vi har satt. Like viktig er det at vi benytter oss mer av partnerne våre og Managed Print Services for å lette børen for IT-avdelingen.Hva er de største utfordringene som IT-beslutningstakere står overfor i dag?  Dagens IT-landskap er mye mer sammensatt. Tidligere var det slik at alt var i datasenteret, og det var det vi beskyttet. Nå skjer databehandlingen hjemme, på reise og i skyen. Derfor er det viktig å sikre god styring og lettfattelige retningslinjer som kan gjøre det enklere for alle å håndtere informasjonen på en sikker måte.Hvilke tre ting mener du er viktig å prioritere for å sikre IT-robusthet?Mange faktorer kan bidra til IT-robusthet. De tre tingene jeg mener vi må prioritere, er:
 
Sikkerhet: For å oppnå IT-robusthet må informasjon og systemer beskyttes mot uautorisert tilgang, overtredelser og tyveri. Dette gjør vi ved å investere i prosesser og teknologier som kryptering, autentisering, brannmurer og antivirusprogrammer. I tillegg er det avgjørende at vi lærer opp medarbeiderne i beste praksis for cybersikkerhet, som å bruke sterke passord og unngå e-poster med nettfisking.
 
Fleksibilitet: Robusthet avhenger av evnen til å tilpasse seg endrede behov og omstendigheter. Dette krever bruk av teknologi som muliggjør mobilt arbeid. Det krever også et robust IT-miljø. Et miljø som kan håndtere forstyrrelser eller påvirkning på ytelsen og gjenopprette tilgjengeligheten raskt. Mitt råd er å utfordre beredskapen med jevnlige krisegjenopprettingstester og risikobasert planlegging.
 
Samarbeid: Et sterkt nettverk av pålitelige medarbeidere i og utenfor organisasjonen er avgjørende for å sikre en robust IT-organisasjon. Dette nødvendiggjør prosesser som fremmer kommunikasjon og samordning mellom team og interessenter. Det krever også tillit, ansvarsfølelse og transparens hos ledere og medarbeidere. Til slutt er det viktig å passe på at planene for forretningskontinuitet er samkjørt med strategien for IT-robusthet.
 
Ønsker du å vite mer om hvordan Brother kan hjelpe virksomheten din? Ta kontakt 
 
 
 

Mer fra Sikkerhet

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen