1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Miljø
  6. 2023
  7. Hvordan kan vi oppnå bærekraftig utskrift?
B2203 - WxB Sustainability - header image (1)

Hvordan kan vi oppnå bærekraftig utskrift?

For virksomheter betyr samfunnsansvar å se på hvordan virksomheten kan redusere bruken av energi og ressurser mer generelt.

Miljømessig bærekraft er en av de største utfordringene for alle som håndterer teknologi, og utskriftsinfrastruktur er ikke et unntak. 

Studier fra det uavhengige analyseinstituttet Quocirca viser at miljøpåvirkning er høyeste prioritet for amerikanske og britiske organisasjoner i 2025, og at 60 prosent har som mål å oppnå nullutslipp innen 20601.

Selskaper innfører systemer for miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG), ikke bare fordi de ønsker det, men fordi de må. Det kan skyldes bestemmelser om kassering av utstyr eller forventede EU-regler om bærekraftrapportering for børsnoterte selskaper.

Det handler også om omdømme. Studier utført av Deloitte i 2021 viste at klimaendringer og miljøvern var høyeste prioritet for millenniumsgenerasjonen, og at 60 prosent av millenniumsgenerasjonen og mange fra generasjon Z frykter at “bedriftsledere” ikke er opptatt av å beskytte miljøet. 

Så hva kan du gjøre for å forsikre deg om at du har en utskrifts- og dokumentinfrastruktur som bidrar til målene dine for bærekraftig utskrift?

Miljøvennlig utskrift er mer enn bare papir

E-post-fotnoter som minner mottakerne om å “tenke på miljøet før de skriver ut”, har blitt en klisjé i løpet av årene. Men Quocircas studier bekrefter at virksomhetene ser på ansvarlig, miljøvennlig utskrift som del av løsningen for å oppnå mer bærekraftig drift. 

Det kan innebære en vurdering av miljøpåvirkningen fra blekket eller toneren som brukes til å skrive ut, fra selve kassettene og patronene, og energien som kreves for å holde skriveren i gang.

Men dette er bare de mest åpenbare aspektene. Det handler også om å vurdere energien og råmaterialene som brukes i produksjonen av kassetter, patroner og selve utskriftsenhetene, samt kostnadene ved å transportere dem. Og kasserte blekkpatroner og tonerkassetter – eller utbrukte maskiner – bidrar til den stigende strømmen av elektronisk avfall. Det er årsaken til at skrivere og forbruksvarer er med i EUs handlingsplan for sirkulær økonomi, som har som mål å sikre at produkter kan repareres eller i det minste resirkuleres2.

Å oppfordre leverandører til å gi informasjon om ressurser som brukes til å produsere utstyr, samt energiforbruk, CO2-utslipp osv., er en viktig start for å få oversikt over miljøpåvirkningen vår og begynne å kontrollere den. Men en tilnærming basert på enkeltvise enheter er ikke nok.

Ledere må kunne visualisere problemet som en helhet. Det betyr at de må spore bruken og sikre effektivitet, på patron-/kassett-, enhets- og organisasjonsnivå. 

Det er her resirkuleringsordninger for tonerkassetter, Managed Print Services og intelligente, energieffektive enheter kommer inn i bildet. Like viktig er MPS-plattformer for utskriftsstyring, som kan gi full oversikt over både utskriftsforbruk og dokumentinfrastruktur, slik at du kan ta tak i og håndtere ikke-bærekraftige utskriftsrutiner gjennom hele levetiden til enhetene. 

Gjør effekten av bærekraftig utskrift synlig

Gjør effekten av bærekraftig utskrift synlig
At det blir enklere å reparere skrivere, er bra, men virksomheter må også ha gode rutiner for å overvåke dem, slik at problemene kan avdekkes før de oppstår. Og for å utføre reparasjoner må de ha tilgang til kvalifiserte teknikere. Hvis enheter kan oppdateres eksternt, kan de optimaliseres gjennom skriverens levetid, uten behov for service på stedet.

Når bruken av kassetter og enheter kan spores, blir det også mulig å iverksette mer målrettede tiltak for å redusere avfall, som å bruke elektroniske signaturer for visse dokumenter og effektivisere arbeidsflyten. Det gir deg det grunnlaget du trenger for å overbevise brukerne om å skrive ut ansvarlig, for eksempel ved å bruke miljøvennlig tosidig utskrift og utkastmodus når det er mulig.

Det betyr også at håndteringen av forbruksvarer kan effektiviseres, slik at blekk og toner bestilles bare ved behov og ikke på ren rutine, for deretter å legges på lager og glemmes. Spørsmålet er da om du enkelt kan returnere brukte patroner og kassetter, og om leverandøren din tilbyr resirkulering eller gjenproduksjon for å sikre at de ikke havner på deponi

Alt dette sikrer at innsatsen din for å bli mer bærekraftig er datastyrt, sporbar og synlig. Dette er viktig både for brukere av utskriftsenheter, de miljøansvarlige i virksomheten og eksterne interessenter, uansett om de er aksjonærer eller miljøorganisasjoner.

Hvis du virkelig er opptatt av bærekraftig utskrift, kan du se her.


1 - https://print2025.com/wp-content/uploads/Quocirca-Sustainability-Trends-2022-Exec-Summary-0322-ToC.pdf

2 - https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en

Mer fra Miljø

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen