1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Miljø
  6. 2021
  7. Digital transformasjon og bærekraft: Betydningen av å ta hensyn til hele livssyklusen
Lasinen maapallo sammalmättäällä

Digital transformasjon og bærekraft: Betydningen av å ta hensyn til hele livssyklusen

Bærekraft er mye mer enn et biprodukt av digital transformasjon – de to konseptene henger nøye sammen og er i seg selv en drivkraft for hverandre. 

 

Selv om fordelene med tanke på kostnadsbesparelser, levetid og miljø er store, kan transformasjonstakten holdes igjen rett og slett fordi digital transformasjon oppfattes som noe svært komplekst. Og bærekraft er ofte vanskelig å definere konkret – særlig når det gjelder teknologiprodukter. 

For å hjelpe virksomheter med å lage langsiktige teknologiplaner som bidrar til produktivitet og kutter kostnader, har Brother lansert en serie rapporter om digital transformasjon.

Et viktig tema i denne serien er bærekraft, ikke minst betydningen av å tenke på hele livssyklusen. For å bidra til å forme tankegangen i virksomhetene og skape bedre innkjøpsprosesser bestemte vi oss for å undersøke hvordan disse to viktige konseptene henger sammen. 

Nært forbundet: digital transformasjon og bærekraft

Når digital transformasjon innføres på linje med bærekrafttiltak, kan dette være lønnsomt både for virksomhetene og miljøet. Bare ved å migrere teknologitjenester til skyen kan bedrifter for eksempel spare penger, bruke 77 % færre servere, 84 % mindre strøm og redusere karbondioksidutslippene med 88 %1

Og ikke nok med det; digital transformasjon handler i bunn og grunn om å forbedre produktivitet, effektivitet og prosesser med data. Innen området digital transformasjon og bærekraft kan intelligente, tilkoblede systemer hjelpe oss med å forbedre oss innen ikke-økonomiske mål som CO2-utslipp og avfallshåndtering.

I årene fremover vil bærekraft fortsette å avansere på agendaen, både politisk og innen virksomhetene. Innsatsen i virksomhetene kommer da til å være enda mer innrettet mot kundene, det regulatorisk nivået, forsyningskjeden og til og med det økonomiske nivået. Vi ser at bærekraft og etisk rapportering begynner å bli vanlig i Norge, og de avanserte datautvinningsegenskapene til ledende, omhyggelig innkjøpte systemer blir viktigere enn noensinne.

Med tanke for hele livssyklusen – bærekraftig innkjøp av skrivere

Når det gjelder bærekraftmål i virksomheter, skorter det som regel ikke på ambisjonene. I tillegg er de ofte innlemmet i innkjøpsprosessene. Den overordnede effekten kan imidlertid begrenses av at statistikk for kontorteknologi i svært stor grad vektlegger livssyklusen knyttet til drift.

En fin måte å sørge for at innkjøp av maskinvare, som for eksempel skrivere, skjer i tråd med selskapets bærekraftmål, er å utvide kriteriene. En omfattende sjekkliste for innkjøp av skrivere bør ta hensyn til forhold som ikke bare omfatter driften, men også forhold relatert til effekten av produksjon, frakt, emballasje, resirkuleringsordninger og ikke minst; kvaliteten på produsentens egne CSR-programmer. 

71 % av alle små og mellomstore bedrifter er enige om at det er viktig å vurdere bærekraft for maskinvare gjennom hele livssyklusen for virkelig å kunne måle miljøytelsen2. Tanke for hele livssyklusen er det viktige neste trinnet ved anskaffelse av høytytende utstyr. Utforsk viktigheten av å ha tanke for hele livssyklusen og mulighetene for bærekraftig utskrift ved å lese vår rapport om å implementere digital transformasjon

 

Kontor for fremtiden som skildrer skyskrapere i et bykvarter fra bakken og ser opp til himmelen

Den langsiktige tankegangen – digital transformasjon og miljøvennlig utskrift 

Noen virksomheter kan være bekymret for hvordan avansert digital transformasjon arter seg, men enkelt sagt oppnås den ved å kjøpe bedre IT-maskinvare og -programvare som varer lengre og virker bedre sammen. 

Forretnings- og hjemmekontorbrukere som ønsker å implementere bærekraftige utskriftspraksiser, har allerede omfavnet konseptet med å resirkulere og reprodusere originale utskrifts- og tonerkassetter. Det neste logiske trinnet mot en tankegang basert på hele livssyklusen og drift av en miljøvennlig skriver, er målet om å holde samme enhet i gang så lenge som mulig for å oppnå maksimal bærekraft og avkastning.

Å utføre modulreparasjoner på maskiner det er feil på, i stedet for å bytte ut hele enheten, er en viktig måte for virksomheter å forlenge levetiden til utskriftsteknologi på, og dermed oppfylle målene om bærekraftig utskrift. Modulreparasjoner som innbefatter deler og teknologioppgraderinger, kan medføre betydelig lengre levetid for skrivere og bane vei for både digital transformasjon og miljøvennlig utskrift. 

Kraft til å forvandle virksomheten for godt

I en verden der teknologi er i stadig utvikling, går et helhetlig, langsiktig syn på innkjøp hånd i hånd med opprettholdelse av et ledende system. 

I planer om digital transformasjon utviklet for å prioritere fremtidig fleksibilitet, bør det legges stor vekt på bærekraft og omtanke for hele livssyklusen. Dette gir deg en bedre strategi for innkjøp av kontorteknologi, og samtidig bedre miljøytelse generelt. 

En fleksibel, langsiktig tilnærming gir virksomheten ikke minst mulighet til å utnytte og høste fordelene ved digital transformasjon og bærekraft, fordi den får sett direkte hva som skjer når disse driver hverandre fremover.

Det virkelige utbyttet for virksomheter? Virkningsfulle systemer, tilkoblet informasjon, større forretningsinnsikt og selvsagt stadig bedre miljøytelse – alle faktorer som bidrar til mer fornøyde kunder. Kunder som ikke bare drar nytte av en utmerket opplevelse, men som også får en svært positiv oppfatning av merkevaren din. 

Og er det ikke egentlig dette alle virksomheter går inn for å oppnå?

Du kan få hjelp til å lage en bærekraftig innkjøpsstrategi for virksomheten din ved å laste ned bærekraftrapporten fra vår serie om digital transformasjon

Hvis du vil vite hvordan Brother kan hjelpe deg med å oppnå målene dine om miljøvennlig utskrift ved hjelp av miljøbevisst anskaffelse av skriverutstyr, kan du se på hva vi gjør for å skape positiv endring. 

 
Kilder:

1 https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/11/08/10-reasons-sustainability-needs-to-be-part-of-your-digital-transformation-strategy/?sh=4895c5e07ef6

2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf

Mer fra Miljø

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen