1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Effektivitet
  6. 2024
  7. Er fjernarbeid en suksess? Se hva Brother sin undersøkelse om hybridarbeid 2023 sier om å få mest mulig ut av fjernarbeid
Illustrasjoner av ansatte som jobber eksternt eller utfører hybridarbeid på kontoret og hjemme

Er fjernarbeid en suksess? Se hva Brother sin undersøkelse om hybridarbeid 2023 sier om å få mest mulig ut av fjernarbeid

Fjernarbeid eller hybridarbeid har blitt innført av mange selskaper i Europa, men fungerer det for alle? Vi ser nærmere på resultatet av Brother sin undersøkelse om hybridarbeid 2023 og deler fire faktorer som er viktige i vurderingen av hva som fungerer.

A GIF showing increasing notifications for job applications popping up on a background of an open laptop

Fjernarbeid, der man jobber noen dager hjemme og noen på kontoret, har kommet for å bli. For millioner av arbeidstakere i Europa har dette faktisk blitt normalen. 

Visste du at stillinger på LinkedIn med mulighet for fjernarbeid har 2,6 ganger flere visninger og nesten 3 ganger flere søkere enn andre stillinger? Dette viser at selskaper som ønsker å være konkurransedyktige på markedet, må tilby fjernarbeid, eller i det minste være fleksible der det er mulig. 

For å finne ut mer gjennomførte Brother undersøkelsen om hybridarbeid 2023 for å se nærmere på noen av fordelene og ulempene ved hybridarbeid. Det var til sammen 1385 deltakere i undersøkelsen, som gav noen interessante resultater. 

For eksempel er 66 % av de europeiske deltakerne i undersøkelsen i et opplegg med hybridarbeid eller jobber kun hjemmefra. Dette er 6 % mer sammenlignet med en tidligere undersøkelse og viser en økende trend.

Bransjene der det er mest vanlig med en blanding av hjemme- og kontorarbeid, er IT og kommunikasjon, finans, profesjonelle tjenester og teknikk. Særlig ser det ut til at IT-stillinger har tilpasset seg godt til fleksibelt arbeid, blant annet på grunn av et allerede desentralisert miljø, og dette gir viktig lærdom.

Etter å ha samkjørt resultatene av undersøkelsen, har vi fire viktige forslag til hva som kan gjøre fjernarbeid enklere for medarbeiderne dine:

 

1. Tilbyr du det riktige utstyret for fjernarbeid?

Det er viktig at medarbeiderne har riktig utstyr når de jobber hjemmefra. 

Dette var en av de viktigste årsakene til at 58 % av deltakerne vurderte virksomheten sin som “utmerket” eller “god” når det gjelder innføring av fjernarbeid. Her var det faktisk de spanske deltakerne som gav høyest karakter til virksomheten sin. 

Ellers oppgav mange at tiden og kostnadene som krevdes for å installere seg hjemme, var en negativ opplevelse. Samtidig rapporterte noen at de ikke hadde mulighet til å få samme utstyrsnivå hjemme som på kontoret, og at det gjorde hjemmearbeid vanskeligere. Den samme tekniske standarden – uansett om arbeidet skjer hjemmefra eller på kontoret – er avgjørende for å sikre ytelse i tråd med forventningene til medarbeiderne. Og derfor er det så viktig å utstyre medarbeiderne med de beste løsningene for hjemmearbeid, slik at de har både skrivere, skannere, merkesystem og MPS-løsninger på hjemmekontoret.  

 

2. Har virksomheten din en policy for hjemmearbeid eller fjernarbeid?

Ifølge undersøkelsen sa 51 % at virksomheten har en offisiell policy for fleksibelt arbeid. Dette er et viktig punkt på oppgavelisten, hvis du ikke allerede har det.  

En offisiell policy skaper forventninger, og det er interessant å se at over halvparten av virksomhetene tar dette seriøst. 

Undersøkelsen viser at det er de som jobber innen IT og kommunikasjon, finans og produksjon som mest sannsynlig har en offisiell policy for fleksibelt arbeid, særlig i Tyskland. Deltakerne i Frankrike er de som har minst sannsynlighet for å si at virksomheten deres tilbyr en policy for fleksibelt arbeid.

Det er altså mer å gjøre, særlig når vi vet at noen av deltakerne i undersøkelsen følte at linjen mellom privatliv og arbeidsliv var uklar.  
   

3. Feire fordelene ved fjernarbeid

Det er mye positivt ved å jobbe hjemmefra, og dette bør kommuniseres til medarbeiderne dine i forbindelse med eventuelle policyendringer. De positive sidene har faktisk vist seg å være de samme som i forrige undersøkelse. Det viser at fordelene er vedvarende. 

For eksempel var arbeidstakerne i både Spania, Frankrike, Italia og Tyskland enige om at mindre tid og penger brukt på å pendle er den største fordelen. Dette ble etterfulgt av bedre balanse mellom privatliv og arbeidsliv og fleksible arbeidstider. 

Andre fordeler er økt produktivitet, færre forstyrrelser og mer tid med familien.  

Du kan passe på at disse fordelene beholdes, ved å hjelpe medarbeiderne dine med å skape et strukturert arbeidsmiljø og unngå at prosjekter spiser av fritiden, noe som er flagget som potensielle fallgruver.

 

4. Oppmuntrer kontorlokalene dine til samarbeid når medarbeiderne har kontordager?

Hvis medarbeiderne jobber hjemmefra, er det viktig å sørge for mest mulig samarbeid på kontordager, i og med at mangelen på samhandling med kollegaer og kunder ble oppgitt som en ulempe i undersøkelsen. Selv om alle har ulike tidsplaner og dager de jobber hjemmefra, er det en god start å prøve å ha minst en dag der alle er på kontoret. 

I noen tilfeller er det rett og slett ikke mulig å tilby fjernarbeid. 29 % av deltakerne oppgav at de fortsatt jobber fra kontoret. Dette gjelder særlig dem som jobber innen offentlige tjenester, helsevesenet og detaljhandelen. Det er imidlertid alltid måter å forbedre kontormiljøet på.

Michael Ford, CVP ved Global Workplace Services, gir følgende råd: “Utform arbeidsplassen med nok fleksibilitet til at hver enkelt medarbeider tas hensyn til. En blanding av stille soner, områder for samarbeid og avkoblingsmuligheter er med på å sikre at alle kan være tilkoblede, engasjerte og produktive.” 

 

 

Mer fra Effektivitet

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen