En person ved et rullebånd skanner strekkoder på pakker

Fordelene ved sanntidssporing

Fem grunner til at sanntidssporing gir raskere, enklere og mer effektiv logistikk i virksomheten

 

De fleste forbrukere har blitt godt kjent med sporingsapper, der de kan følge med på ruten til forsendelser og pakker og se hvor de befinner seg til enhver tid, hovedsakelig ved hjelp av QR-koder og strekkoder. Teknologien er fortsatt ny, men utrolig vellykket med tanke på de millionvis av telefonsamtalene de utvilsomt har spart logistikkleverandørene for. Kundene trenger ikke lenger å ta opp telefonen eller sende av gårde en irritert e-post for å få vite hvor bestillingene deres befinner seg.

Avansert teknologi fra Brother kan skrive ut de sporbare kodene som sporingssystemene trenger for å kunne fungere.

Tilsvarende sporingsapper får stadig større innpass i logistikkbransjen generelt. Sporingsfunksjonen har gitt mye mer pålitelige beregninger av forventet ankomsttid (ETA). Det gir åpenbare fordeler for leverandører, transportører, lager- og distribusjonssentre i den daglige planleggingen og kommunikasjonen, og i håndteringen av uventede forsinkelser. 

Hva er sanntidssporing?

Sanntidssporing muliggjør nå full synlighet for alle varer og forsendelser gjennom hvert ledd i forsyningskjeden, både under transport og ved bytte av transportform eller lagersted. Sporing var tidligere begrenset eller mulig bare ved visse transportformer, noe som skapte en “siloeffekt”. 

Denne sømløse forbindelsen har åpnet en hel rekke muligheter for effektivisering av forsyningskjeden. De mest avanserte plattformene for transporthåndtering gjør nå mer enn bare å varsle ved unntak. De anbefaler også beste fremgangsmåte når disse unntakene oppstår, tilpasset til kriterier som du og relevante partnere har blitt enige om.

Sanntidssporing som forretningsmulighet

I en artikkel fra 2021 spådde det anerkjente analysefirmaet Gartner at “50 % av de ledende virksomhetene i verden kommer til å ha investert i løsninger for sanntidssporing innen 2023”1. Slik sporingsteknologi har beroliget tidligere overbelastede driftskontorer, som allerede er hektiske arbeidsplasser med høyt tempo. Og det stopper ikke med bare sporing. Sanntidssporing (RTV) har nå blitt et mye større og mer omfattende fenomen og kan potensielt endre omfanget og hastigheten på beslutningstaking innen logistikk – på måter som ikke har vært mulig for bransjen tidligere.

 

Fem eksempler på hvordan sanntidssporing muliggjør mer produktive forretningsprosesser

Bedre sanntidssporing gir store muligheter for å oppnå mer effektive prosesser gjennom hele leveransen.

 

1. Bedre beslutningstaking

Sanntidssporing gir mulighet for å ta tak i situasjoner raskere enn før, fordi varsler kommer i sanntid. Sporingshullene som tidligere oppstod i forsyningskjeden, er der ikke lenger. Den globale giganten Nestlé har kunnet rapportere om større kundetilfredshet, nedgang i behovet for manuelle driftsressurser og større stabilitet2. Tilgjengelige tiltak omfatter blant annet omdirigering av lastebiler, bytte av transportform eller ombooking av ankomsttid. Alt dette gir mulighet for tids- og kostnadsbesparelser, og samtidig er det sjeldnere at løftet om full levering til rett tid (OTIF) ikke overholdes, noe som ofte er en viktig betingelse i avtalen mellom leverandører, transportører og kunder.

2. Smidigere drift på stedet

I hektiske logistikk- og lagermiljøer – der det er vanlig at uforutsigbare forsinkelser og flaskehalser oppstår – er all informasjon som kan være til hjelp i den daglige planleggingen, et stort pluss. Hvis informasjonen om ankomsttid både er mer pålitelig og gis tidligere, er alt personell bedre informert til enhver tid. Samtidig kan prosessene og vareflyten i anlegget håndteres bedre, og de blir mindre påvirket av uventende hendelser.

Nøyaktig beregnede ankomsttider gir enklere logistikkhåndtering ved lasterampen, slik at fordelingen av personalressurser og lagerbevegelser kan optimaliseres på en kostnadseffektiv måte. Samtidig gir datadrevet beslutningstaking deg mulighet til å identifisere kilden til vanlige flaskehalser raskere, ved hjelp av tydelige tall.

3. Optimering av lasting og lossing

Pålitelige leveringstider og varsler ved forsinkelser gir bedre planlegging og lengre reaksjonstider. Tildelingen av laste-/losseramper ved lageret, noe som kan bli en utfordring hvis flere kjøretøy med varierende størrelse og last ankommer til samme tid, blir mer pålitelig. Lastebilene lastes og losses raskere og ventetiden for førerne reduseres. Det gir besparelser både i førertimer og kostnader.

I et kundeeksempel sier den Hamburg-baserte stålspesialisten ArcelorMittal at de har kuttet ledetidene med 90 % og ventetiden for lastebilene med 30 % ved hjelp av en slik løs-ning. 

4. Effektiv transporthåndtering

Transporthåndtering handler om vareflyten mellom leverandører og kunder, både på veien (og andre transportmåter) og ved knutepunkt som lagre og distribusjonssentre. Selskapene som er best på å håndtere forsinkelser, har den beste muligheten til å redusere kostnaden ved slike forsinkelser, også de potensielle kostnadene knyttet til oppfyllelse av lovgivning for CO2-utslipp.

“Sanntidssporing har gitt en 40 % nedgang i forespørsler fra kunder og medarbeidere om ordrestatus. Det har medført en direkte reduksjon i personalkostnadene innen internsalg og transportplanlegging,” sier sjefen for transporthåndtering hos mineralullspesialisten Saint-Gobain Isover i en kundestudie.

5. Reduserte avgifter og bøter 

Leverandører og transportører ønsker forståelig nok å unngå å betale forsinkelsesavgifter som følge av at transportcontainere enten blir liggende for lenge i havnene eller blir returnert senere enn avtalt når de er tomme. Sanntidssporing gir et nøyaktig innblikk i plassering, tidsskjema og forsinkelser for den aktuelle containeren, synlig for alle relevante parter. Det gir den ansvarlige leverandøren/transportøren mulighet til å ta mer proaktiv styring der det er mulig.

Konklusjon: Sporing understøttet av pålitelighet

Sporing er en forretningsmulighet med potensial til å få en enda viktigere rolle i fremtiden, særlig fordi virksomheter ønsker å effektivisere transporten i kampen for å kutte CO2-utslipp.

Det finnes også et annet viktig hensyn. Sporing er nyttig bare hvis man er helt sikker på at det er den riktige forsendelsen eller pakken som spores, og at den er på vei til riktig bestemmelsessted til riktig tid. For å kunne være sikker på dette er det viktig å ha tillit til data-kilden. Hvis vi går ned til pall-, kasse-, handlepose- eller pakkenivå, er nøyaktigheten og påliteligheten til dataene som skrives på etiketten, kvaliteten på selve etiketten samt strekkoden eller RFID-en, avgjørende hvis fordelene ved sporing skal få betydning på tvers av de globale forsyningskjedene. 

 

Her er Brother en viktig aktør. Vi vet at pålitelig etikettutskrift av høy kvalitet er helt avgjørende for å oppnå smidig logistikkdrift. Samtidig vet vi at etikettutskrift ikke er noe ledere ønsker å bruke mye tid og energi på. Vi er derfor levende opptatt av etiketten på deres vegne. Vi har fokus på etterrettelig presisjon, pålitelighet og kvalitet – for hver etikett, hver gang. 

 

 
Finn ut mer om hvorfor Brother elsker etiketter!

Kilde:

1. Artikkel: Gartner Predicts The Future of Supply Chain Technology, April 2021

2. Case study: How Nestlé is using real-time visibility to manage supply chain disruptions, Sixfold, 2022

 

Mer fra Effektivitet

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen