1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Effektivitet
  6. 2022
  7. Fordeler og ulemper ved å jobbe hjemmefra: Fordelene og ulempene ved den nye normalen
En mann jobber fra sitt hjemmekontoret med en Brother laserskriver ved siden av seg. I bakgrunnen sitter en kvinne i en brun sofa.

Fordeler og ulemper ved å jobbe hjemmefra: Fordelene og ulempene ved den nye normalen

Måten vi jobber på har gjennomgått en stor forvandling. Antallet mennesker som nå jobber hjemmefra på del- eller fulltid er fordoblet, noe som skaper en helt ny jobbverden for mange.


I en studie har vi spurt små og mellomstore bedrifter i hele Europa om deres erfaring med hjemmekontor før og under pandemien, og de har fortalt oss om fordelene og ulempene ved hybridarbeid i det som har blitt den «nye normalen».

Fordelene ved mindre pendling

44 % av deltakerne i studien sa at tiden og pengene som ble spart på pendling var det som hadde størst positiv effekt på arbeidet deres.1

Og det er en kjensgjerning at mindre pendling sparer folk for flere timer hver uke. Det kan også virke positivt inn på folks velvære, i og med at pendling kan være en stressfaktor.2

I tillegg til at mindre pendling reduserer faren for å få smittsomme sykdommer, viser ny forskning fra London School of Hygiene and Tropical Medicine at hundrevis av liv over hele Europa kan ha blitt spart på grunn av bedre luftkvalitet under nedstengingene.6


Bedre balanse mellom jobb og fritid

I vår studie sa 28 % av deltakerne at den økte forbedringen i balansen mellom jobb og fritid var en av de største fordelene ved å jobbe hjemmefra.1 

Like mange svarte at de likte fordelene som fleksibel arbeidstid gav for livskvaliteten.1 Større frihet til å planlegge sin egen arbeidstid gir folk ekstra fleksibilitet gjennom arbeidsdagen, slik at de for eksempel kan gjøre ærender eller kjøre barna til og fra skolen.2

Men fordelene ved å arbeide hjemmefra er ikke noe bare arbeidstakerne setter pris på.

Bedre balanse mellom jobb og fritid skaper gjerne økt engasjement og lojalitet blant medarbeiderne, noe som reduserer personalomsetningen og fremmer produktivitet og innovasjon.2 I studien vår oppgav en fjerdedel av deltakerne at produktiviteten deres hadde økt.

Selv om det utvilsomt er mange fordeler ved å jobbe hjemmefra, skaper det også utfordringer – både for arbeidsgiverne og arbeidstakerne.
 

Hva er den nye normalen? Uklare grenser mellom jobb og fritid

Et av de vanskeligste spørsmålene ved å jobbe hjemmefra er at det av og til kan være vanskelig å skille mellom å «ha hjemmekontor» og å «bo på kontoret». I en studie gjennomført av EU i 2020 kom det frem at 28 % av dem som jobbet hjemmefra, jobbet i fritiden hver dag eller flere ganger i uken, sammenlignet med 8 % av dem som jobbet på selve arbeidsstedet.3

I studien vår kom det også frem at det har sine egne utfordringer å skulle jobbe og bo på samme sted. 35 % av deltakerne oppgav også at grensene mellom jobb og privatliv ble mer uklare, og 36 % hadde lengre arbeidsdager fordi jobben «spiste av» fritiden.1

Bedrifter som ikke gjør noe med dette kan risikere å få problemer knyttet til arbeidsmiljø og helse.

I januar 2021 fremmet Europaparlamentet et lovinitiativ om retten til å koble fra – som innebærer at arbeidstakerne skal ha rett til å være frakoblet jobb og jobbrelatert kommunikasjon, for eksempel e-post, utenfor arbeidstiden. Belgia, Spania, Frankrike, Italia og Irland er blant landene som allerede har vedtatt lovgivning om den enkeltes rett til å koble fra.
 

Faren for ensomhet

Den største utfordringen de som jobber hjemmefra står overfor, er ensomhet.4

Å føle seg isolert kan få alvorlige følger for psykisk helse, produktivitet og samarbeidsevne.4 I vår studie oppgav 44 % av deltakerne at mangelen på kontakt med kollegaer og kunder var den største negative konsekvensen ved å jobbe hjemmefra.1

Her er det klart at bedriftene må gjøre det de kan for å støtte medarbeiderne sine, slik at de potensielt negative effektene blir minimale.
 

Jobbsøkere ser etter fleksibilitet

De som lengter etter at «den gamle normalen» skal vende tilbake, kan bli skuffet. Hybridarbeid ser ut til å ha kommet for å bli. Fleksible arbeidsforhold har blitt en viktig faktor ved valg av arbeidsplass. 40 % av jobbsøkerne oppgir at fleksibilitet nå er en av de tre viktigste faktorene når de tar karrierevalg.5 Dette skaper store utfordringer for dem som tar IT-beslutninger.

Gjøre desentralisert IT enklere

Når en rekke enheter er spredt på ulike steder, er det lett å glemme sikkerhetsrutinene som ellers er på plass i et kontormiljø. Dette gjør det også svært vanskelig å håndtere kostnader og ha oversikt over bruken.

Her kan Managed Print Services være en løsning for å få større enhetlighet og kontroll i forbindelse med utstyret medarbeiderne bruker. Det gir ikke bare tryggheten ved å ha et høyt sikkerhetsnivå for nettverk, enheter og dokumenter, men også mulighet til å desentralisere kontorteknologien og samtidig ha oversikt over kostnader og bruk – uansett hvor enhetene er plassert.

Hvis du vil vite mer om hvordan Managed Print Services fra Brother kan hjelpe deg med å få større kontroll over innkjøp, håndtering, vedlikehold og kostnader i forbindelse med utstyret ditt – og gjøre det enklere for virksomheten din å trives i den nye normalen – kan du undersøke våre MPS-løsninger.

 

 

Kilder:

1.    Brother's New Normal Survey -  november 2021: et utvalg av 936 små og mellomstore bedrifter i hele Europa
2.    Det europeiske byrå for helse og sikkerhet på arbeidsplassen – «Teleworking during the COVID-19 pandemic: risks and prevention strategies», februar 2021  
3.    Eurofound: "Industrial relations: Right to Disconnect in the 27 EU Member States April 2020
4.    Buffer: "The 2020 State of Remote Work" / fitforworksg.com: "4 Ways to Fight the Loneliness of Working From Home"
5.    BusinessNewsDaily.com: "Want Top Talent? Give Employees the Flexibility They Seek" - november 2021
6.    Guardian.com: "Better air in lockdown may have saved hundreds of lives in Europe, study finds" - 26. january 2022


Mer fra Effektivitet

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen