1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Effektivitet
  6. 2022
  7. Hvordan bidrar merking til bedre elsikkerhet?
Sähköasentaja kiinnittää tarramerkintää sulakekaappiin

Hvordan bidrar merking til bedre elsikkerhet?

Hvert år skjer det rundt 3,1 millioner arbeidsulykker i EU, og over 3 000 av dem har dødelig utgang.


Andelen dødsulykker forårsaket av elektrisk støt1 er 30 ganger høyere enn for andelen øvrige ulykker i EU2. Dette har ført til oppfordringer fra Europaparlamentet om å ta særlig hensyn til elsikkerhet og forebygging av elulykker på arbeidsplassen.

Vision Zero er allerede på plass – et initiativ som EU-kommisjonen har iverksatt for å eliminere arbeidsrelaterte dødsulykker, ved å få arbeidsgivere til å øke bevisstheten om risikoer som fører til ulykker og skader på arbeidsplassen.3 Et skifte i elbransjen, der prosesser og arbeidskraft desentraliseres i mindre og mer spredte enheter, har gjort det vanskeligere å informere medarbeiderne om potensielle elfarer.4

En konsekvens av dette er dårligere bevissthet og rutiner knyttet til arbeidsmiljø og kultur og færre ressurser til å håndtere dette. I tillegg regnes det som vanskelig å kommunisere og håndheve god praksis innen arbeidsmiljø på tvers av en spredt arbeidsstyrke Det er imidlertid ikke bare elektrikere som er utsatt.4

 

Kunnskap om farene ved elektrisitet


I EU skjer det et stort antall elulykker blant andre yrkesgrupper enn elektrikere. Forskning viser at de fleste elulykker med dødelig utgang skjer i forbindelse med arbeidsoppgaver som ikke er spesifikt knyttet til elarbeid.5 Det er neppe overraskende. 

Gjeldende arbeidsmiljølovgivning krever at informasjon og opplæring i elfarer skal være obligatorisk bare for personer som utfører elarbeid (elektrikere). Andre yrkesgrupper (innen vedlikehold, IT og installasjon) får nesten ingen opplæring i farene ved elektrisitet.5

Dette er en sterk indikasjon på behovet for nøyaktig merking og for å sikre at informasjonen på arbeidsplassen er så tydelig og lesbar som mulig, for å gjøre oppmerksom på elfarer og forebygge farlige feil.

 

Redusere menneskelige feil


Forskning viser at menneskelige feil ved håndtering av elsikkerhet spiller en viktig rolle ved ulykker,5 i og med at 80 % av alle elulykker skyldes menneskelige faktorer.6

De fleste elulykker skjer av to årsaker: Den første er at folk arbeider med utstyr de tror er koblet fra, men som er strømførende. Den andre at det utføres arbeid på utstyr som man vet er strømførende, men der de som utfører arbeidet ikke har tilstrekkelig opplæring eller ikke har tatt de nødvendige forholdsreglene.6

Manglende bevissthet og skilting er også en faktor som påvirker evnen til å vurdere risiko.7 Så hvordan sikrer du at medarbeiderne får den sikkerhetsinformasjonen de trenger for å unngå elfarer?

 

En hånd holder i en kabel på et elektrisk støpsl som er festet med en merkelapp med utropstegn.

Hva er elsikkerhet, og hvorfor er det viktig? 

EUs rammedirektiv om helse og sikkerhet på arbeidsplassen fastslår at arbeidsgivere har en lovpålagt plikt til å vurdere alle risikoer for helsen og sikkerheten til arbeidstakerne samt iverksette egnede forebyggende tiltak. Dette omfatter risikoer som oppstår på grunn av bruk av elektrisk utstyr og elektriske installasjoner.8

Direktivet pålegger arbeidsgivere – for å unngå risiko og bidra til å bekjempe elfarer ved kilden – å gi arbeidstakerne nødvendige instruksjoner, iverksette tiltak som gir et bedre beskyttelsesnivå, og innføre disse tiltakene i aktivitetene som utføres.

Andre direktiver fastslår at arbeidsgivere har en lovpålagt plikt til å garantere at arbeidsplassen oppfyller minstekravene til arbeidsmiljø for elinstallasjoner9 – og at det skal plasseres tydelige varselskilt i risikofylte områder.10

EUs forordninger fastslår at funksjonen til skilt og etiketter ikke skal forringes på grunn av dårlig utforming, feil plassering eller dårlig tilstand. For å sikre effektiv bruk skal de vedlikeholdes, kontrolleres, repareres og, om nødvendig, byttes ut regelmessig for å sikre at de opprettholder funksjonen.10

 

Slik kan profesjonell merking forbedre elsikkerheten

Tydelig merking av kabler og elutstyr er en enkel metode for å sikre egnede og tydelige instruksjoner «ved kilden» og unngå farer.

Selv om håndskrevne etiketter er akseptable teknisk sett, er de tidkrevende å håndtere, og materialene som brukes er ofte verken robuste eller særlig holdbare. Med tiden kan de forringes, som betyr at utstyr ikke lenger er forsvarlig merket. Det øker ikke bare faren for ulykker, men også tidsforbruket og kostnadene ved å erstatte dem.

Mobile etikettskrivere har derfor blitt et viktig verktøy som gjør det mulig for elektrikere å lage profesjonelle og slitesterke etiketter til kabler, ledninger, strømbrytere, elskap og elpaneler på stedet.

For å sikre at medarbeiderne er oppmerksomme på elfarene, er det viktig å velge etiketter i godt synlige farger som dekker mange bruksområder og gjør informasjonen så tydelig som mulig.

Men vi anbefaler også at du velger etiketter som er robuste nok til å oppfylle kravene ved tøffe arbeidsforhold, og som er svært bestandige mot slitasje, ekstreme temperaturer, vann, kjemikalier og falming. Jo lengre etikettene er i god stand, jo lavere blir faren for elulykker, og jo sjeldnere trenger du å bytte dem ut.

Les om hvordan Brother sin serie av profesjonelle merkemaskiner for elektrikere gjør arbeidet sikrere og enklere.


Kilder:

1. ec.europa.eu (Eurostat): "Statistics explained - Accidents at work statistics" - November 2020
2. europarl.europa.eu: "Question for written answer E-001413/2021"
3.  European Commission: "EU strategic framework on health and safety at work 2021-2027 Occupational safety and health in a changing world of work" - June 2021
4. European Agency for Safety and Health at Work / European Risk Observatory: "Green Jobs, new risks? New and emerging risks to occupational safety and health in the electricity sector (Workshop for European Sectoral Social Dialogue Committee ‘Electricity’)"
5. International Journal of Environmental Research and Public Health: "Risk Profiling from the European Statistics on Accidents at Work (ESAW) Accidents′ Databases: A Case Study in Construction Sites" - December 2019
6. oshwiki.eu: "Electricity" - (Ivan Božič, Institute of Occupational Safety, Slovenia)
7. ESENER: "Workplace risk assessments carried out regularly, by country, 2014-2019"
8. European Agency for Safety and Health at Work's Framework Directive 89/391/EEC: "Improvements in the safety and health of workers at work"
9. EU Directive 89 /654/EEC: "Minimum safety and health requirements for the workplace"
10. EU Directive 92/58/EEC: "The minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work"


Mer fra Effektivitet

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen