1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Effektivitet
  6. 2021
  7. Hvordan merking og skanning kan kutte matsvinnet i detaljhandelen
Lintuja parveilee kaatopaikalla

Hvordan merking og skanning kan kutte matsvinnet i detaljhandelen

Hvis du arbeider i en dagligvarevarebutikk, regner du sannsynligvis matsvinn som et uunngåelig faktum i virksomheten. 

 

Tenk bare på frukt og grønt som ikke ser perfekt ut, bokser med mangelfulle etiketter, åpnede multipakninger og søtsaker med sesonginnpakning. I alle disse tilfellene regnes matvarene som uegnet for salg og blir kastet eller solgt til nedsatt pris.

Dette er et enormt problem over hele kontinentet. Det årlige matsvinnet i EUs forsyningskjede er på hele 88 millioner tonn, med estimerte tilknyttede kostnader på 143 milliarder euro. 5 % av EUs matsvinn skjer i detalj- og engros-fasene av matsyklusen1, noe som utgjør et matsvinn på 4,4 millioner tonn til en verdi på 7,2 milliarder euro.

Matsvinn har også en stor innvirkning på miljøet, i og med at hele 8–10 % av de globale utslippene av drivhusgasser2 er knyttet til mat som ikke blir spist.

At så mye mat går til spille, skyldes ikke først og fremst for store innkjøp eller dårlig lagerrotasjon, men heller kundens oppfatning av ferskhet. Det råder en vanlig misforståelse om etiketter – EU-kommisjonens rapport om matsvinn avdekker at forvirringen rundt merkingen «best før» og «siste forbruksdag» er en medvirkende faktor til det økende problemet med matsvinn1.

Det arbeides med innovasjoner som skal håndtere disse problemene, ved å gi sanntidsinformasjon om tilstanden til matvarer – enten det er emballasje med sensorer som endrer farge når innholdet går ut på dato, eller smart merking som endrer strukturen når produktet er i ferd med å bli dårlig.

Men disse løsningene er fortsatt under utvikling og enda ikke på markedet, så hva kan dagligvarehandelen gjøre nå for å håndtere problemet med matsvinn?

 

Lagerstyring og nedsatt pris på produkter ved hjelp av sanntidsinformasjon

At hyllene må se fulle ut for å gjøre produktene mer attraktive for kundene, er selve essensen ved dagligvarehandelen.

Fra kundens perspektiv er et produkt med en senere utløpsdato ferskt, mens et produkt som nærmer seg utløpsdatoen, regnes som mindre bra. Det er altså ikke til å unngå at visse varer må prises ned på siste salgsdato. 

For de fleste supermarkeder og mindre til mellomstore dagligvarehandlere er prosedyrene ved nedsetting av pris den samme. Betjeningen skanner strekkodene til artikler som nærmer seg «siste forbruksdag». Systemet bruker deretter tidligere omsetning til å finne ut hvor mye de kan forvente å selge av beholdningen som er igjen. Basert på dette bestemmer enten systemet eller betjeningen en ny pris.

Dette er en tilnærming som er verdt å vurdere hvis du ikke allerede har investert i en prosedyre der du kan styre lagerbeholdningen i sanntid og/eller velge å sette ned produktprisene manuelt.

 

Hvordan kan etikettskrivere bidra til å kutte matsvinnet?

Ved å innføre en trådløs etikettskriver som kommuniserer med en skanner eller smartenhet koblet til programvaren på administrasjonskontoret, kan produktprisene settes ned basert på oppdatert informasjon. Hvis betjeningen for eksempel oppdager at et nedsatt produkt ikke selger like godt som antatt, kan prisen settes ned igjen og nødvendige etiketter skrives ut raskt og effektivt.
 
Det er også lurt å tenke gjennom hvordan teknologi kan bidra til at du får mest mulig igjen for usolgt mat, samtidig som du må være klar over at minimale økonomiske tap ikke nødvendigvis betyr en reduksjon i matsvinn. Det finnes smarte plattformer som fungerer som digitale B2B-markedsplasser, der virksomheter tilbys muligheten til å selge overflødig mat. Disse kan være spesielt nyttige i tilfeller der lokale skoler, ideelle organisasjoner og matsentraler ikke kan befri deg for dem.

 

Hva er fordelene ved å ta tak i matsvinn?

Virksomheter som har iverksatt tiltak for å redusere matsvinn, har også større sannsynlighet for å oppnå økonomiske fordeler ved det de gjør. Forskning gjennomført av World Resources Institute (WRI) og Waste & Resources Action Programme (WRAP), viste at de fleste selskaper sparte 14 dollar eller mer for hver dollar de investerte i å redusere matsvinn3

Tiltak mot matsvinn gir også varemerket ditt et bedre omdømme, fordi dette er noe folk generelt er svært opptatt av. I 2021 sa 66 % av alle europeiske forbrukere at de var villige til å tilpasse seg et mer bærekraftig kosthold. Dette tallet har steget i løpet av pandemien, i og med at 37 % av verdens forbrukere sier at interessen for bærekraftige produkter har økt2.

 

Hvilke europeiske tiltak mot matsvinn bør du være oppmerksom på?
 
EU og medlemsstatene har forpliktet seg til å halvere det globale matsvinnet per innbygger på detalj- og forbrukernivå, og til å redusere matsvinnet i produksjons- og forsyningskjedene innen 2030. Dette er i tråd med FNs bærekraftmål nr. 12, som handler om å sikre ansvarlig forbruk og produksjon, og som inneholder et bestemt mål om å kutte matsvinn.1
 
EU kaster i gjennomsnitt 173 kg mat per person per år2, men detaljhandelen står for bare en liten mengde matsvinn. Husholdninger genererer over halvparten av det totale matsvinnet i EU – tilsvarende 47 millioner tonn.3

 

Hvordan kan tilpassede matvareetiketter bidra til å lære opp kundene?
Et problem er at kunder kanskje kjøper nedsatte produkter, men at de deretter kaster dem hvis de ikke spiser dem samme dag som de kjøpes. Her har dagligvarehandlere av alle størrelser mulighet til å tilpasse etiketter og dermed lære opp kunder i hva ferskhet innebærer.
 
En mulighet er å lage og skrive ut klistremerker med QR-kode, særlig for frukt og grønt som er i løsvekt og ikke har etiketter, men som kan være skadet etter hardhendt håndtering. Mange handlende har smarttelefon og responderer gjerne på oppfordring til handling i ulike former. Ved å skanne QR-koden kan kundene for eksempel ledes til en nettside med informasjon om hvorfor uperfekt og skadet frukt er fullt spiselig, eller hva etikettene med «siste forbruksdag» og «best før» faktisk betyr.

 

Hvis kundene vet at du håndterer matsvinn på en seriøs måte og tar tak i problemet med praktiske tiltak, øker sannsynligheten for at de kommer tilbake og handler hos deg igjen.

Ved å ta i bruk ny teknologi og utfordre kundens atferd utelukker du ikke matsvinn fullt og helt, men det er en sunn start både for forretningsdriften og for bunnlinjen.

Finn ut mer om Brother sine løsninger for merking av mat og etikettskrivere.
1 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170505STO73528/food-waste-the-problem-in-the-eu-in-numbers-infographic 
2 https://www.stylus.com/the-food-waste-opportunity - ©Stylus Media Group 2021
3 https://ec.europa.eu/food/food/food-waste/stop-food-waste_en
 

Mer fra Effektivitet

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen