1. Hjem Brother
  2. Om Brother
  3. Nyheter og pressemeldinger
  4. 2024
  5. Brother anerkjent som "Leader" in Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Assessment by IDC MarketScape

Brother anerkjent som "Leader" i Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Assessment by IDC MarketScape

Brother Industries, Ltd. (President: Ichiro Sasaki) kunngjorde i dag at selskapet har blitt anerkjent som "Leader" i "IDC MarketScape for Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment*¹", som vurderer bærekrafts programmer og -tjenester blant utvalgte leverandører av hardcopy-produkter gjennom IDC MarketScape-modellen. 

Denne IDC MarketScape-undersøkelsen evaluerte 11 leverandører av utskrifts-produkter og er basert på et omfattende rammeverk for å evaluere nøkkeltall innen bedriftsstrategier, forretningsdrift, produkter og forretningsmodeller, samt styrings-, risiko- og samsvarstiltak som tilbys i forbindelse med bærekraft. Ettersom bærekraft har blitt et viktig tema i dag, mener vi at rapporten fungerer som en indikator som kan brukes av bedrifter og andre enheter som vurderer å innføre utskriftsprodukter og -tjenester når de skal velge produsent. 
Ifølge IDC MarketScape er Brother en sterk utfordrer for små og mellomstore bedrifter som er på utkikk etter utskriftsenheter som kan levere på alle de viktigste bærekraftsegenskapene. Brothers produkter kan hjelpe kundene med å redusere miljøpåvirkningen gjennom et bredt spekter av miljøvennlige produktfunksjoner. Brother bør også være på den korte listen over leverandører når man ser etter en leverandør som investerer i å fremme bærekraft i hele sin egen virksomhet, inkludert et sterkt fokus på aktiviteter for å bevare biologisk mangfold." 

I "Brother Group Environmental Vision 2050", som ble formulert i 2018*², uttrykker Brother-konsernet tydelig sin kontinuerlige forpliktelse til å løse de viktigste samfunnsproblemene knyttet til klimaendringer, ressursuttømming, miljøforurensning og ødeleggelse av økosystemet. Som et selskap som bruker energi og ressurser til å produsere produkter ved hjelp av biobaserte materialer som papir, tråd og tøy, arbeider Brother kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen og øke bærekraften i vår forretningsvirksomhet. Vi tar hensyn til miljøet i alle faser av et produkts livssyklus, fra design, utvikling og produksjon til kundens bruk, avhending og resirkulering. 

Brother-konsernet har identifisert "reduksjon av CO2-utslipp", "ressurssirkulasjon" og "bevaring av biologisk mangfold" som de tre prioriterte områdene å ta tak i, og har satt 2050-visjonen og målet på mellomlang sikt for FY2030 som milepæler for å nå denne visjonen, og fremmer ulike initiativer for å nå disse målene. I IDCs evaluering av bærekraft fikk Brother-konsernet høy karakter for sin innsats for å minimere miljøpåvirkningen fra forretningsvirksomheten basert på Brother-konsernets miljøvisjon for 2050, for å fremme bevaring og restaurering av økosystemer og for ulike aktiviteter i samarbeid med kunder og forretningspartnere. 

Ichiro Sasaki, Representative Director & President i Brother Industries, Ltd. Sier "Vi har jobbet for å møte behovene til kundene våre, inkludert de i SOHO-markedet (Small Office Home Office) og SMB-markedet (Small Medium Business), ved å tilby produkter som balanserer bærekraft med innovasjon. Vi mener at anerkjennelsen som "Leader" i IDC MarketScape-vurderingen er et bevis på vår innsats for å fremme bærekraft i hele virksomheten, i tråd med vårt miljømål, "Brother Group Environmental Vision 2050". Vi tolker denne anerkjennelsen som en anerkjennelse av våre initiativer for å redusere CO₂-utslipp og sirkulasjon av ressurser, som fremhevet i vår vesentlighet, inkludert resirkulering av tonerkassetter og bruk av resirkulerte materialer i noen av produktene våre, samt fremskyndelse av installasjoner av solcellepaneler på fabrikkene våre. Vi er stolte av denne prestasjonen og er forpliktet til å forbedre vår miljøbevisste innsats ytterligere, bidra til samfunnet og beskytte jorden." 

Brother vil gjennom sine bedriftsaktiviteter fortsette å arbeide aktivt for å realisere et bærekraftig samfunn. 

Om IDC MarketScape 
IDC MarketScape er en modell for leverandørvurdering som er utformet for å gi en oversikt over konkurransedyktigheten til leverandører av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i et gitt marked. Forskningsmetoden benytter en streng poengberegningsmetodikk basert på både kvalitative og kvantitative kriterier som resulterer i en enkel grafisk illustrasjon av hver leverandørs posisjon i et gitt marked. IDC MarketScape gir et tydelig rammeverk som gjør det mulig å sammenligne produkt- og tjenestetilbud, evner og strategier samt nåværende og fremtidige suksessfaktorer for IT- og telekommunikasjonsleverandører på en meningsfull måte. Rammeverket gir også teknologikjøpere en 360-graders vurdering av styrker og svakheter hos nåværende og potensielle leverandører. 

Om Brother Group 
Brother Group har opparbeidet seg et rykte som en ledende leverandør av hjemmekontor- og forretningsprodukter samt industrielle løsninger som revolusjonerer vår måte å leve og arbeide på. Med et verdensomspennende salg på over 815 milliarder yen startet denne globale virksomheten for mer enn 115 år siden. For mere informasjon, besøk https://global.brother/en 
 
*1: IDC MarketScape Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment, doc #US49892223, December 2023 

*2: Delvis revidert i 2022

 
IDC Sustainability Social 16-9