1. Hjem Brother
  2. Om Brother
  3. Nyheter og pressemeldinger
  4. 2023
  5. Brother når “Global first” milepæl for sin gjenproduksjon

Brother når “Global first” milepæl for sin gjenproduksjon

Brother har offisielt Europas mest miljøvennlige gjenproduserte tonerkassetter. Det er et faktum etter at Brother, som første selskap i verden, har fått tildelt den reviderte sertifiseringen Blue Angel DE-UZ 177 (2021) for en av sine gjenproduserte tonerkassetter.

Brother, eksperten på løsninger for utskrift og skanning, har nådd enda en milepæl innen bærekraft. Som første produsent i verden har selskapet fått tildelt den reviderte Blue Angel DE-UZ 177-sertifiseringen, en miljømerking som er oppnådd på grunnlag av strenge krav til miljøvennlige produkter og tjenester.

Brother er tildelt sertifiseringen basert på en rekke uavhengige tester og grundige revisjoner som i løpet av de siste to årene er utført ved produksjonsanlegget deres i Krupina i Slovakia. Blue Angel oppgir at målet med å tildele miljømerket til gjenproduserte tonerkassetter og/eller blekkpatroner, er å redusere mengden avfall og dermed bidra til å bevare ressurser. Miljømerket stiller krav til materialene som benyttes, fargepigmentet (toneren i Brother sitt tilfelle), utslippene til inneluften under utskriftsprosessen og ytelsesegenskapene til tonerkassettene eller blekkpatronene. Brother fikk tildelt sertifiseringen for TN-3512 RE-toneren etter at det var bevist at selskapet gjenbruker komponenter tilsvarende minst 75 % av produktvekten, kan gjenprodusere hver kassett til like høy standard som ny kvalitet, og kan garantere at alle komponentdeler er fullt sporbare.  

Craig McCubbin, administrerende direktør ved Brother Industries UK og Brother sitt globale senter for gjenproduksjon, sier: “Vi har arbeidet for å oppnå disse reviderte Blue Angel-kriteriene siden 2021, et bevis på at vi forplikter oss til å redusere miljøpåvirkningen vår og bevare ressurser. Som en av Europas ledende miljøsertifiseringer bekrefter merkingen også fremgangen vår innen dette området og gir kundene våre en garanti for at gjenproduserte tonerkassetter fra Brother bidrar til miljøvennlige utskrifter.” 

“Vi er glade for å kunne tildele Brother, som første OEM (Original Equipment Manufacturer), sertifiseringen i henhold til de reviderte kriteriene for gjenproduserte tonerkasseter og blekkpatroner for skrivere, kopimaskiner og multifunksjonsenheter (DE-UZ 177, utgave 2021). Den utfordrende sertifiseringsprosessen innbefatter testing av materialene Brother bruker, samt bruksegenskapene til sort toner. Toneren skal også være i samsvar med kontorutstyr med lave utslipp og oppfylle de strenge kravene våre knyttet til utslipp av fine og ultrafine partikler ved utskrift”, fastslår Christoph Eßer-Ayertey, sjef for RAL Environment. 

Utmerkelsen kommer på en tid der skriverprodusentene er under økt press for å redusere CO2-utslipp, avfallmengden og den generelle miljøpåvirkningen sin på planeten. 

“Dette er en fantastisk prestasjon og noe alle i Brother er utrolig stolte av”, legger Craig McCubbin til. “At Brother er den første OEM som oppnår dette, er et bevis på hardt arbeid, besluttsomhet og på at Brother sitt opplegg for gjenproduksjon er i en klasse for seg selv.” 

“I tillegg har vi hittil bare søkt om denne sertifiseringen for en av modellene våre. På grunn av økodesignen kassettene og patronene våre omfattes av, kan vi gjenprodusere rundt 85 % av alt som samles inn. Og 0 % av alle originale Brother-tonerkassetter vi får tilbake havner på deponi, takket være de akkrediterte anleggene våre – en enorm oppgave med tanke på volumet. I gjennomsnitt klarer vi også å gjenbruke mer enn 75 % av alle modellene våre, målt i vekt.”

“Som selskap har vi forpliktet oss til å samle inn, resirkulere og ikke minst gjenprodusere brukte tonerkassetter i 18 år. Jeg kan med hånden på hjertet si at ingen annen skriverprodusent gjør dette i samme skala som oss.”
Til nå har Brother gjenprodusert rundt 40 millioner originale tonerkassetter, og de ambisiøse planene er å øke antallet enda mer, samt innføre flere prosesser for gjenproduksjon for hele porteføljen. 

Craig McCubbin tilføyer: “Vi har ambisiøse planer og går alltid inn for å øke gjenproduksjonen, samtidig som vi fortsetter å sikre at ingenting går til deponi. Vi forplikter oss også til å samarbeide med kundene og partnerne våre for å utvikle nye metoder for bærekraftig gjenproduksjon eller resirkulering av utskriftsporteføljen vår.”

“Denne forpliktelsen omfatter også de andre aktivitetene våre knyttet til bærekraft, samt beslutningen vår om å gjøre prosessene våre mest mulig sirkulære. Dette avspeiles i vår Environmental Vision 2050, der vi har satt oss ambisiøse mål om å redusere CO2-utslippene våre med 65 % innen 2030* og gjøre hele virksomheten CO2-nøytral innen 2050. Alle disse målene er sertifisert av Science Based Targets initiative (SBTi).”

Den Blue Angel-sertifiserte TN-3512 RE-toneren brukes nå utelukkende i forbindelse med eksklusive B2B-kontrakter i Europa. Hvis du er interessert i å høre mer om denne modellen,så ta kontakt.

Om DE-UZ 177

Gjenproduserte tonerkassetter og blekkpatroner for skrivere, kopimaskiner og multifunksjonsenheter (DE-UZ 177)

Tonermoduler med miljømerkingen Blue Angel bidrar til å redusere mengden avfall og dermed bevare ressurser. Disse tonermodulene skal også oppfylle strenge krav både til materialene som benyttes, til tonerne i sort eller farger, samt til bruksegenskapene. Sist men ikke minst skal tonermodulene med miljømerkingen Blue Angel som brukes i kontorutstyr med lave utslipp i henhold til DE-UZ 171 eller DE-UZ 205, oppfylle de strenge kravene til utslipp av fine eller ultrafine partikler ved utskrift.

Om Blue Angel

Les mer om miljømerkingen Blue Angel her


_______________

*Utslipp innen scope 1 og 2