1. Hjem Brother
  2. Om Brother
  3. Nyheter og pressemeldinger
  4. 2021
  5. Banebrytende løsning for resirkulering i Brother

Banebrytende løsning for resirkulering i Brother

Den nye, innovative løsningen for resirkulering hos Brother reduserer bruken av ny plast i hele Europa

Den ledende skriverprodusenten Brother har siden 2004 vært nyskapende i arbeidet med å innhente og reprodusere tomme tonerkassetter. Brother Group startet opprinnelig med å gjenvinne og gjenbruke de slitesterke delene i tonerkassetten.

Ved hjelp av prinsippene for sirkulær økonomi har Brother utviklet bærekraftige resirkuleringsteknikker som gjør det mulig for dem å gjenvinne og resirkulere materialet fra tomme tonerkassetter og bruke dem som kilde for materiale til produksjon av «nye» kassetter.

Med denne innovative løsningen resirkuleres kassettrammene Brother ikke kan reprodusere, til sitt fulle potensial. Viktige deler blir gjenvunnet og gjenbrukt, mens plasten fra de utvendige rammene males til korn og brukes til å støpe «nye» produkter med nøyaktig samme standard som nytt materiale.

Med denne nye utviklingen kan hver eneste del av en tonerkassett som returneres til fabrikkene i Wales og Slovakia, nå enten reproduseres, gjenbrukes eller resirkuleres, med redusert behov for å bruke ny plast som resultat. Dette er en mye mer bærekraftig og etisk løsning.

Julian Cooper – Environmental and Quality Manager i Brother (UK) hadde følgende kommentar til utviklingen; «Dette er en stor milepæl for Brother og blir et stort skritt fremover i vårt engasjement for å gjøre utskrift mer bærekraftig og bidra mot en sirkulær økonomi i Europa.

«Den ekstremt høye kvaliteten på materialet vårt har gjort det mulig for oss å oppnå 100 % resirkulert HIPS (High Impact Polystyrene). Vi imøtekommer dermed de strenge spesifikasjonene og oppnår alle de mekaniske kriteriene. Å lage en tonerkassett av 100 % resirkulerbar plast med samme kvalitet som en helt ny, er en stor prestasjon. Og vi er svært stolte over å kunne tilby denne kassetten til miljøvennlige hjem og forretningsbrukere som ønsker å oppfylle selskapets miljøkvoter».

Julian tilføyer; «Brother Group har svært ambisiøse CO2-mål, og denne store prestasjonen bidrar til at vi klarer å oppfylle disse før tiden. Det faktum at vi har en intern avdeling for støp gjør det enklere for oss å iverksette en slik tankegang basert på sirkulær økonomi. Dette gir redusert avfall og mange fremtidige muligheter til å styrke miljøforpliktelsen til Brother.

«I tillegg til de åpenbare fordelene bidrar resirkulering av tonerkassetter gjennom oss også til fordeler for vår veldedighetspartner Cool Earth. For hver blekkpatron og tonerkassett som returneres til Brother for resirkulering, gir vi en donasjon til Cool Earth for å støtte arbeidet de gjør i regnskogsamfunn for å bremse avskoging og innvirkningen dette har på klimaendring.»

Ved bruk av 100 % resirkulert materiale styrker Brother sitt løfte om å sende null avfall til deponier. Det bidrar også til en bærekraftig sirkulær økonomi og støtter FN sitt bærekraftsmål.

Disse blekkpatronene og tonerkassettene selges nå side om side med helt nye forbruksvarer over hele Europa.

Resirkulert Brother tonerkassett