1. Hjem Brother
  2. Om Brother
  3. Nyheter og pressemeldinger
  4. 2018
  5. Teknologi anno 2025 og de syv trinnene fra kontor til økosystem

Teknologi anno 2025 og de syv trinnene fra kontor til økosystem

Det er bare syv år til 2025, men siden vi lever i en tid der de digitale omveltningene skjer raskt, er syv år nærmest som en evighet å regne, særlig på arbeidsplassen.

Ifølge Quocircas nye rapport Print 2025 vil arbeidsplassen anno 2025 se veldig annerledes ut enn i dag når det gjelder hvordan og hvor vi jobber og hva slags skriverteknologi vi bruker.

I rapporten tar Quocirca for seg en rekke kommende trender. Brother har trukket frem sju av dem, som vi mener vil kjennetegne det virtuelle, tilkoblede kontorøkosystemet frem mot 2025.

1) Mobile medarbeidere vil utgjøre nesten 60 prosent av arbeidsstokken

Quocirca har avdekket at virksomhetene forventer at nesten 60 prosent av medarbeiderne vil være mobile innen 2025. I 2017 var 38 prosent av medarbeiderne mobile.

Dette dramatiske skiftet vil være mulig på grunn av integrerte kontorløsninger som interaktiv skjermteknologi, taleassistenter, virtuelle assistenter samt den økte populariteten til samarbeidssentre og arbeidsfellesskap.

2) Fremveksten av tingenes internett (IoT), kunstig intelligens (AI) og dataanalyse

Bruken av IoT, skytjenester, dataanalyse og AI vil øke raskt i løpet av de neste sju årene, noe som vil gi mange nye muligheter for tilkoblingsbarhet.

I 2025 vil anslagsvis 80 milliarder IoT-enheter generere data som ved hjelp av AI og prediktiv analyse kan brukes på mange nye måter og for en rekke formål.

Multifunksjonsskrivere vil bli enda mer integrerte i dette utvidede IoT-miljøet. Dataanalyse vil i sin tur drive utviklingen videre, og kan bidra til å øke maskinenes levetid og gjøre vedlikehold og støtte mer effektivt og kundeopplevelsen bedre.

3) Fra transaksjonsbasert til kontraktsbasert – Managed Print Services (MPS) vil vokse

MPS er blitt svært populært blant bedrifter, og frem mot 2025 antas det at 57 prosent av alle små og mellomstore bedrifter vil ta i bruk denne nettsentriske tjenestemodellen.

MPS kombinerer den nyeste tilkoblede skriverteknologien med optimert, støttet bruk, og en økning i bruken av slike tjenester vil være en pådriver for virtualisering av arbeidsplassen.

4) Millenniumsgenerasjonen vil dominere arbeidsstokken

84 prosent av virksomhetene mener at sikkerhet står høyt på prioriteringslisten. Stadig nye sikkerhetsutfordringer vil dukke opp i årene fremover, og Quocirca forventer at i 2025 vil de fleste enheter måtte bekrefte brukerens identitet ved hjelp av biometri, lokasjonsdata og talegjenkjenning.

Slike teknologier vil spille en viktig rolle i å sørge for tilfredsstillende sikkerhet i morgendagens kontorøkosystem.

7) Kontoret blir ikke papirløst, men vi bruker mindre papir

Ifølge Quocirca kommer ikke papirutskriftene til å forsvinne med det første.

Mange har jo ment at papirutskrifter vil bli mindre viktige med den hyperdigitale milleniumsgenerasjonen, men mye tyder på at det er det motsatte som vil skje. 74 prosent av dem mellom 18–34 år mener at papirutskrifter er viktige i dag, mens 77 prosent forventer at de vil være viktige i 2025.

Antall papirutskrifter vil gå ned, men rapporten fra Quocirca er en indikasjon på at utskrifter fortsatt vil være en en viktig del av det smarte, tilkoblede økosystemet. 

For å være forberedt på de nye, virtuelle rammene må produsentene satse på innovasjon, fremholder Quocirca.

De må utvikle produkter med flere og bedre funksjoner og forbedre brukeropplevelsen. Brother investerer tungt i forskning og utvikling, og vil fortsette å trekke veksler på sine 110 år med nyskaping. I samspill med kundene skal selskapet skape fremtidsrettede produkter som gir forbrukerne det de til enhver tid trenger.

Undersøkelsesmetode

Quocirca har gjennomført 575 nettbaserte intervjuer med IT-ledere og beslutningstakere i små og mellomstore bedrifter og selskaper i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland og USA. De har også gjennomført 55 telefonintervjuer med toppledere fra et bredt utvalg skriverprodusenter, kanalpartnere og uavhengige programvareforhandlere i USA, Europa og Japan. Begge undersøkelsene ble gjennomført i oktober og november 2017.

Les Brother versjonen av rapporten her

 

 

Kontormiljø