1. Hjem Brother
  2. Om Brother
  3. Nyheter og pressemeldinger
  4. 2018
  5. Brother lanserer produkter med bedre ytelse og mindre miljøavtrykk

Brother lanserer produkter med bedre ytelse og mindre miljøavtrykk

Takket være Brothers miljøinnsats har det ukentlige strømforbruket til fargeskriverne gått ned med 29 prosent, mens strømforbruket til sort-hvitt-skriverne har gått ned med 10 prosent. Samtidig har modellene fått bedre funksjonalitet og ytelse.

Skriver- og teknologispesialisten Brother har siden 2012 hatt fokus på å redusere typisk strømforbruk (TEC) per uke, i samsvar med kravene for miljømerkingen ENERGY STAR.

Produktenes miljøavtrykk gjennom hele livssyklusen, fra produksjon og bruk til avhending og resirkulering, er blitt mindre, ettersom strømforbruket har gått jevnt nedover i de siste seks årene.

Brother har oppnådd dette blant annet gjennom å være medlem i EuroVAPrint, som er en frivillig organisasjon som fører tilsyn med implementering og overvåkning av ulike miljøtiltak.

Medlemmene i organisasjonen forplikter seg til å jobbe for å oppfylle kravene i Handlingsplanen for energieffektivisering (EEAP), Veikartet for ressurseffektivitet og EUs direktiv for energirelaterte produkter.

I tillegg til at typisk ukentlig strømforbruk har gått ned, har kundenes preferanser endret seg i retning av multifunksjonsmodeller, både med sort-hvitt og farge.

DCP-modeller med skriver, kopimaskin og skanner med sort-hvitt og MFC-modeller med skriver, kopimaskin, skanner og faks med farge utgjorde den største andelen solgte modeller fra Brother i 2017*.

I løpet av de siste fem årene har andelen solgte DCP- og MFC-modeller med farge doblet seg*.

Geir Langedrag hos Brother Norge uttaler: – Som et miljøbevisst selskap jobber vi hele tiden med å redusere strømforbruket til produktene våre. Ekspertteamene våre har lagt ned en stor innsats i å gjøre skriverne mer energieffektive, og nå bruker fargeskriverne 29 prosent mindre strøm, mens sort-hvitt-skriverne bruker 10 prosent mindre. På de siste seks årene har strømforbruket gått jevnt og trutt nedover, samtidig som modellene har blitt bedre. Det synes vi er helt fantastisk.

Kunder som velger en modell fra Brother, kan føle seg helt trygge på at vi gjør alt vi kan for å redusere miljøavtrykket vårt, samtidig som vi jobber med å utvikle maskiner som er raskere og har flere funksjoner enn tidligere modeller.

*Informasjonen er verifisert av EuroVAPrint
Dame ved kontorpult