1. Hjem Brother
  2. Om Brother
  3. Nyheter og pressemeldinger
  4. 2017
  5. Kunstig intelligens: et gode eller et onde?

Kunstig intelligens: et gode eller et onde?

Fremveksten av kunstig intelligens (AI). @Ian-Metcalfe, daglig leder for Sales & Marketing ved Brother International Europe, drøfter endringene og mulighetene som kunstig intelligens kan by på

Kunstig intelligens: et gode eller et onde?

Fremveksten av kunstig intelligens. @Ian-Metcalfe, daglig leder for Sales & Marketing ved Brother International Europe, drøfter endringene og mulighetene som kunstig intelligens kan by på.

Enten man tenker på den ferske filmen «Blade Runner 2049», der skillet mellom ekte og kunstig intelligens viskes ut, eller en virkelighet der maskinene styrer verden med mennesket som energikilde, som i «Matrix», eller et selvbevisst dataprogram som anser alle mennesker som en trussel mot jordens videre eksistens – så har interessen rundt kunstig intelligens igjen nådd overskriftene fordi blant andre Stephen Hawkins, Elon Musk and Bill Gates har gått ut og advart om hvilken retning denne teknologien tar.

Kunstig intelligens finnes overalt: Vi har tatt den inn i hjemmene våre med teknologier som Amazon Echo, den styrer telefonene våre og andre enheter med programvare som Siri og Cortana, og den er til og med bygget inn i bilene våre.

Men selv om det er langt igjen til truslene som skildres i kassasuksessene fra Hollywood, finnes det eksempler fra virkeligheten på hvordan kunstig intelligens kan skade oss. Revisorselskapet PWC advarte nylig om at flere enn ti millioner arbeidere står i fare for å miste jobbene sine fordi det innføres ny automasjon.

Vi ser nå starten på en bølge av nedskjæringer i den indiske IT-bransjen, callsentre og outsourcingtjenester som følge av at det innføres «bots» (en programvare for automatisert oppgavekjøring), maskinlæring og algoritmer som setter i gang robotstyrte prosesser. Finansavisen Mint meldte at de sju største IT-selskapene i India ville si opp flere enn 56 000 ansatte bare i 2017.

Mange rapporterer om at butikkjobber og samlebåndjobber vil forsvinne etter hvert som robotikken og den kunstige intelligensen erstatter mennesker med robotarbeidere som aldri går lei.

Kunstig intelligens benyttes allerede i tusenvis av selskaper over hele verden. Selv om teknologien er langt fra perfekt, bruker mange selskaper taleaktivering for å sortere i produktene og tjenestene sine og slik lette samhandlingen med kundene. I løpet av de neste fire årene anslås det at talestyring vil generere inntekter på mer enn 11,7 milliarder dollar. Presisjonsnivået forbedres lynraskt, og man ser store fremskritt innen talegjenkjenning, språkprosessering og maskinell læring.

Kina har satt inn store ressurser på å beherske kunstig intelligens. Der planlegger myndighetene å investere hundrevis av milliarder yuan i denne teknologien, og kinesiske selskaper rekrutterer og utdanner stadig flere eksperter på kunstig intelligens. Målet er å utnytte den nye teknologien til å gjøre industriene mer produktive og å skape nye forretningsmuligheter.

Følgende områder innen kunstig intelligens kan i dag regnes som reelle muligheter:

Ved hjelp av maskinlæring kan datamaskiner lære uten eksplisitt programmering. Plattformer for «dyp læring» er en underart av maskinlæring som er inspirert av den måten hjernen virker på, og bruker kunstige nevrale nettverk til å endre seg eller «lære» basert på utputt og innputt. De fungerer best med store datamengder og kan gjenkjenne mønstre og organisere informasjon på et nivå som er vanskelig for den menneskelige hjerne. Dette er allerede tatt i bruk av banker og finansselskaper for lettere å oppdage mistenkelige transaksjoner.

Beslutningsstyring maksimaliserer verdien av stordata ved å forbedre prosessene for beslutningstaking. Dette oppnår man ved å bruke all tilgjengelig informasjon for å treffe en best mulig avgjørelse og slik øke fleksibiliteten, konsekvensen og presisjonen i arbeidet. Automasjon er nyttig når man skal treffe mange avgjørelser, og den gjør avgjørelsene mer informasjonsdrevet, effektive og konsekvente.

Prosessering av naturlige språk handler om kommunikasjon mellom menneskespråk og datamaskinspråk.  Programmene kan nå samhandle med menneskelig tale og respondere på brukernes spørsmål. Dermed kan man sette virtuelle agenter til å hjelpe kundene 24/7. Dette brukes allerede i stort omfang til service og support og har potensial til å forbedre selskapenes interne prosesser.

Programvare for generering av naturlige språk kan brukes til å gjøre om alle typer data til tekst som kan leses og forstås av vanlige mennesker. Det er nå mulig å automatisere virksomhetsrapporter, regnskapsrapporter, produktbeskrivelser og møtereferater.

Teknologien er åpenbart i rivende utvikling og blir stadig forbedret. Man kan i dag høste reelle verdier av kunstig intelligens, og det er på tide at selskapene konsentrerer seg om hvordan de kan løse reelle forretningsmessige oppgaver for å nå målene sine.

Robot