Kaksi työntekijää istuu toimistolla taustallaan kaksi tulostinta ja lasi-ikkunat

Hvordan innlemme prinsipper for sirkulær økonomi i virksomhetens utskrifter

Ressursene på kloden vår er begrensede. I tillegg øker bevisstheten om at vi må gå bort fra kjøp-bruk-og-kast-atferden som fører til at disse ressursene sløses bort og at fullt ut brukbare komponenter ender opp på deponi. 

 

Dette har gitt en økende tendens mot en sirkulær økonomi: en økonomisk modell som skal omdanne bruk-og-kast-samfunnet til et samfunn der ressurser resirkuleres, avfall reduseres og påvirkningen vår på miljøet begrenses.

Når det gjelder de spesifikke typene materialer vi kaster, er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) den raskest voksende avfallsstrømmen i EU, og over 60 % av dette havner på deponi.2 Det er lett å se behovet for å bidra i den sirkulære økonomien.

Hva er sirkulær økonomi?

Enkelt uttrykt er den sirkulære økonomien en produksjons- og forbruksmodell som innebærer å gjenbruke, reparere, gjenvinne og resirkulere eksisterende materialer og produkter lengst mulig. 

Ved å gjøre dette forlenges livssyklusen for produktene, kostnadene til utskifting kan reduseres, og etter endt livssyklus for et produkt kan ressursene gjenvinnes og brukes til å produsere nye produkter.3

Hvis din virksomhet som mange andre gjennomfører en miljøkonsekvensanalyse, er det å velge en teknologipartner som bygger opp under bærekraftmålene dine et enkelt trinn som kan hjelpe virksomheten din inn i en mer «sirkulær» tankegang.

Hvordan kan forretningsutskriftene mine bidra til den sirkulære økonomien?

1.    Forleng levetiden til skriveren din

 

Når det gjelder miljøpåvirkning bruker en skriver som det er lett å reparere og oppgradere, færre ressurser enn om hele skriveren blir byttet ut. 

Når du velger en leverandør av kontorteknologi, bør du se etter en som designer produkter med tanke på at de skal vare. I kombinasjon med regelmessig vedlikehold sikrer det at du har skriveren din lengre. Ved å gå over til modulreparasjon der deler enkelt kan repareres eller skiftes ut, unngår du at fullt brukbare skrivere må kasseres.

Med modulreparasjon kan du fjerne, oppdatere og oppgradere mange enkeltkomponenter uten å måtte bytte ut hele enheten. Programvareoppdateringen kan også utføres eksternt, for å sikre at skriveren har det nyeste innen system og funksjoner. Dette betyr at du over tid kan investere i bedre spesifikasjoner og sørge for at enhetene dine er best mulig sikret for fremtiden.

 

2.    Resirkuler blekkpatroner og tonere

 

Gjenvinning og reproduksjon er kjernen i den sirkulære økonomien – og mange leverandører tilbyr nå et opplegg for kostnadsfri resirkulering av blekkpatroner og tonerkassetter.

 Alt dette skal sikre at minst mulig avfall går til deponier. Og når de resirkulerte delene får et nytt liv i nye produkter, er sirkelen sluttet. En kvinne på hjemmekontoret med en kompakt Brother-skriver

3.    Resirkuler skriveren din

Selve skriverne kan og bør også resirkuleres, på samme måte som tonerkassetter og blekkpatroner. Det er viktig å gi skriveren lengst mulig levetid og om mulig sørge for at den kan gjenbrukes. Det nest beste alternativet er å ta den fra hverandre med tanke på resirkulering. Enkeltkomponenter kan deretter gjenbrukes eller resirkuleres, til og med kabinettet kan få nytt liv.

EU forstår betydningen av dette og har innført retningslinjer for mengden avfall som elektrisk og elektronisk utstyr genererer.4 Disse retningslinjene skal bidra til bærekraftig produksjon og forbruk, øke ressurseffektiviteten og bidra til den sirkulære økonomien.

 

Hva Brother gjør for den sirkulære økonomien 

Vi ønsker å støtte virksomheter som arbeider for å bidra til en sirkulær økonomi, enten det er gjennom skrivere, leverandører eller et utskriftsabonnement. 

Alle blekkpatroner og tonerkassetter som sendes tilbake til oss blir reprodusert ved våre europeiske fabrikker – 95 % av delene gjenbrukes for å produsere nye tonerkassetter. Det som ikke kan reproduseres, brytes ned og blir til 100 % resirkulerte tonerkassetter. Båndkassettene for faksmaskiner som produseres ved vårt gjenvinningsanlegg i Wales, lages også av 100 % resirkulert plast. 

 

Hvis du vil vite hva vi gjør for å redusere miljøpåvirkningen fra kontorutstyret vårt og bidra til den sirkulære økonomien, besøk vår side om sirkulær økonomi.

 

1 https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview

2 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201208STO93325/e-waste-in-the-eu-facts-and-figures-infographic
 
3 https://wrap.org.uk/resources/guide/electricals/repair-electricals#

4 https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

Mer fra Miljø

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen