1. Hjem Brother
  2. Personvernpolicy

Retningslinjer for personvern for den europeiske Brother-gruppen

Brother er forpliktet til å respektere og beskytte ditt personvern når du får tilgang til og bruker våre tjenester.  Disse retningslinjene angir hvordan vi bruker, innhenter, overfører, lagrer og utleverer dine data.

Disse retningslinjene for personvern, sammen med gjeldende bruksvilkår for nettstedet og varsel om bruk av informasjonskapsler, samler retningslinjene for hvordan Brother bruker personopplysninger innhentet fra deg via de elektroniske tjenestene angitt under, enten som gjest eller registrert bruker:


annet Brother-nettsted som lenker til disse retningslinjene for personvern («nettstedet»)
Brother nettskjemaer
Brother servicesentre
mobilapplikasjoner
Managed Print Services
Brother Business Academy og
Brother partnerportal

 

Disse retningslinjene for personvern angir også hvordan Brother bruker personopplysninger gitt til Brother på alternative måter som via telefon, e-post eller annen korrespondanse.

Når du bruker en spesiell tjeneste kan det være ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for behandlingen av dine personopplysninger. Derfor er det viktig at du leser alle gjeldende vilkår og betingelser for hver tjeneste du bruker. I tilfelle, og i den grad det oppstår konflikter eller uoverensstemmelser mellom ytterligere vilkår og betingelser og disse retningslinjene for personvern, skal vilkårene for den aktuelle tjenesten ha forrang over disse retningslinjene.  

I tillegg kan et nettsted, fra tid til annen, inneholde lenker til og fra nettsteder betjent av våre partnernettverk, annonsører, tilknyttede virksomheter eller andre tredjeparter.  Hvis du følger lenker til noen av disse nettstedene, må du være oppmerksom på at disse nettstedene har sine egne retningslinjer for personvern og informasjonskapsler som styrer deres bruk av personopplysningene dine. Vi anbefaler på det sterkeste at du ser igjennom disse før du utleverer opplysningene dine. Brother tar ikke ansvar for deres retningslinjer og den personvernpraksisen som utøves på tredjeparts nettsteder.  

Vi ber deg om å kontakte oss hvis du har spørsmål om disse retningslinjene og hvordan de brukes. Nedenfor finner du opplysninger om hvordan du går frem.  

Hvem innhenter opplysninger?

Brother International Europe Limited, et aksjeselskap registrert i England og Wales under organisasjonsnummer 664172 med registrert kontoradresse ved Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE («Brother») er hovedkontoret til den europeiske Brother-gruppen.  Brother International Europe Limited har filialer i EU, og det er også et nettverk av salgskontorer for Brother i hele EU. Ditt lokale salgskontor er Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S, organisasjonsnummer 996594157 med kontoradresse Karvesvingen 5, 0579 Oslo.  Begge disse selskapene kontrollerer data innhentet gjennom eller i forbindelse med et nettsted eller noen av de elektroniske tjenestene nevnt ovenfor. 

Brother International Europe Limited er det europeiske hovedkontoret til Brother Industries Limited, som er basert i Nagoya, Japan.  Brother er en global produsent og distributør av skrivere og symaskiner, samt bedriftsløsninger, og driver globalt i over 40 land.  

 

Opplysninger vi innhenter

Brother kan innhente og behandle opplysninger om deg, som:

Opplysninger som du gir ved utfylling av skjema, eller på annen måte sender eller gjør tilgjengelig, på et nettsted eller en tjeneste levert av Brother. Dette omfatter for eksempel:
(a) opplysninger gitt ved registrering som bruker av nettstedet eller for tjenester gjort tilgjengelig av Brother
(b) opplysninger gitt i dokumenter, materiell, kommunikasjon eller annet innhold lastet opp, overført, delt, spredt eller på annen måte gjort tilgjengelig av deg i forbindelse med din bruk av nettsteder eller tjenester levert av Brother 
(c) e-postadresse, IP-adressen til nettleseren og faktureringsadresse ved gjennomføring av kontroller for å forebygge svindel
Hvis du kontakter oss, uavhengig av årsak, kan Brother beholde dokumentasjon for den korrespondansen.
• Opplysninger som kan fanges opp gjennom logging av feil, og rapporteringsverktøy som fanger opp datafeil og som etter ditt valg sender disse dataene til Brother for at Brother skal  holdes informert om programvarefeil eller problemer som kan oppstå under din bruk av et nettsted eller andre tjenester fra Brother.
• Detaljer om dine besøk på nettstedet eller bruk av tjenester, aktivitetene du foretar deg når du bruker tjenestene gjort tilgjengelig av Brother, enten det er fra nettstedet eller ressursene du får tilgang til eller gjennom nettstedet.

Hvordan vi bruker opplysningene dine

Brother kan bruke opplysningene om deg på følgende måter:

 

• Til å presentere innhold og informasjon på nettstedet på en måte som er tilpasset deg, samt utstyr og enheter som du bruker nettstedet fra.
• Til å gi deg informasjon, produkter eller tjenester som du har forespurt fra Brother, eller som Brother mener kan interessere deg, der du har samtykket i å bli kontaktet for slike formål.
• Til å levere tjenester du har forespurt fra Brother fra tid til annen (enten betalt for eller ikke), for å kommunisere med deg i henhold til disse tjenestene og for å behandle bestillinger på produkter eller tjenester der dette er passende.
• For å gjennomføre kundeundersøkelser og markedsundersøkelser for å forbedre våre produkter og tjenester.
• For å styre og administrere kontoer, og kontakte deg fra tid til annen som nødvendig i forbindelse med din bruk av nettstedet og/eller Brother sine tjenester, inkludert men ikke begrenset til, varsel om endringer i nettstedets tjenester og grunnlaget som disse leveres på.

Under visse omstendigheter kan Brother gi tredjeparter aggregerte opplysninger om brukere på nettstedet. Dette kan omfatte opplysninger om datamaskinen din, inkludert IP-adresser hvor mulig, operativsystem og nettlesertyper, for systemadministrasjon, for å identifisere og følge potensielle salgsmarkeder og for å rapportere aggregerte opplysninger til våre annonsører. Dette er statistiske data om brukernes atferdsmønstre og handlinger i nettlesere, og kan ikke identifisere enkeltpersoner.


Hvor vi lagrer dine opplysninger

Generelt vil Brother lagre og behandle dine personopplysninger innenfor EØS. Imidlertid kan data Brother innhenter fra deg overføres til, og lagres i, land utenfor EØS, hvor lovene i dette landet ikke gir samme grad av beskyttelse av opplysningene dine, men vi vil alltid sørge for at de får tilsvarende beskyttelsesnivå, og at organisasjoner som behandler dataene dine utenfor EU eller Brother Group, opptrer i samsvar med våre uttrykkelige instruksjoner i behandlingen av dine personopplysninger. 

Selv om Brother vil ta sikte på å beskytte personopplysningene når de er mottatt av deg, er vi ikke ansvarlige for overføringen din av opplysninger til oss over internett, som kanskje ikke er fullstendig sikker. For å unngå tvil tar Brother ikke noe ansvar for tap eller skade du kan lide som følge av enhetsinnstillingene dine eller en usikker internett-forbindelse.

I tilfeller der Brother har gitt deg, eller der du har valgt, et passord for å få tilgang til visse deler av nettstedet eller din registrerte brukerkonto, skal du ikke dele dette passordet med andre.

Oppdatering av opplysningene dine

Hvis du sender opplysninger til Brother, må du påse at slike opplysninger er nøyaktige og melde fra dersom opplysningene endrer seg, slik at vi ikke har registrert feil informasjon om deg. Hvis du har registrert en konto på nettstedet, kan du gjennomgå og oppdatere personopplysningene dine selv ved å logge på kontoen din.

Utlevering av opplysningene dine

Brother vil lagre dine personopplysninger i Brother-gruppen, med mindre utlevering er pålagt eller tillatt ved lov. Merk at noen av selskapene i Brother befinner seg utenfor EØS-området. Se «Hvor vi lagrer dine opplysninger»-avsnittet over for mer informasjon. 

Vi vil vanligvis ikke utlevere personopplysningene dine utenfor Brother-gruppen, men fra tid til annen kan Brother utlevere personopplysninger med tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer under følgende omstendigheter:

• Hvis Brother selger virksomhet eller eiendeler, der Brother i så fall kan utlevere dine personopplysninger til en potensiell kjøper av slik virksomhet eller slike eiendeler.

• Hvis Brother eller så å si alle våre eiendeler erverves av en tredjepart, vil personopplysninger Brother har lagret om deg og andre kunder, i så fall være en av de overførte eiendelene.
• Hvis Brother engasjerer underleverandører til tjenesteleveranser som krever behandling av dine opplysninger, for eksempel i tilfeller der man engasjerer en tredjepart: (i) til å levere og vedlikeholde IT-utstyr brukt til å lagre og få tilgang til dine personopplysninger; (ii) til å betjene og vedlikeholde dette nettstedet eller tjenestene; eller (iii) på annen måte i forbindelse med anskaffelsen av visse tjenester levert til deg på eller via dette nettstedet.
• Hvis Brother har en plikt til å utlevere eller dele dine personopplysninger for å oppfylle juridiske forpliktelser, eller for å håndheve bruksvilkårene knyttet til et nettsted eller tjenester; eller for å beskytte rettigheter, eiendom eller sikkerheten til en person (for eksempel for å påvise og forebygge svindel). 

Hvorfor vil Brother bruke opplysningene mine?

Vi vil bruke opplysningene dine bare når loven tillater det. Vanligvis bruker vi opplysningene dine under følgende omstendigheter:

• Der det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt vi er i ferd med å inngå eller har inngått med deg.
Der det er nødvendig for å ivareta våre berettigede interesser (eller en tredjeparts berettigede interesser), og der dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke overstyrer disse interessene.
Der det er nødvendig for å kunne oppfylle en juridisk forpliktelse.

Når vil Brother kontakte meg for markedsføringsformål?

Brother vil informere deg (ved innhenting av opplysninger) hvis Brother ønsker å bruke dine data for markedsføringsformål, men vil kun gjøre dette dersom du samtykker i slik bruk av dine personopplysninger. Du kan håndheve din rett til å forhindre slik bruk når Brother innhenter dine opplysninger, ved å angi at du ikke ønsker å bli kontaktet for markedsføringsformål.  Du kan også kontakte Brother dersom du endrer mening på et senere tidspunkt, ved å kontakte Brother på privacy@brother-uk.com eller via din konto på nettstedet

Hvor lenge vil Brother beholde opplysningene mine?

Brother vil beholde opplysningene dine så lenge det er nødvendig for den relevante aktiviteten opplysningene ble innsendt for.  Hvis du sletter kontoen for nettstedet, vil dine personopplysninger enten slettes eller anonymiseres, og kun brukes for analytiske formål.
Opplysninger som gis via nettskjema, beholdes og brukes i en periode på 6 måneder og vil så anonymiseres og kun brukes for analytiske formål.

Dine rettigheter

I henhold til personvernforordningen har du rett til å be om detaljer om hvilke opplysninger som er lagret om deg, og i visse omstendigheter også be om sletting av personopplysninger eller at vi opphører med behandlingen av dine personopplysninger.  Dersom du ber om tilgang til opplysninger vi har om deg, vil Brother behandle slike forespørsler i henhold til personvernforordningen, slik den til enhver tid er endret, variert eller supplert. For å sikre at slike forespørsler er genuine og at vi ikke utleverer personopplysninger til noen andre enn den registrerte, kan vi anmode om at du fremlegger identifikasjon, hvis vi med rimelighet har mistanke om at anmodningen ikke er genuin.

 

Endringer i disse retningslinjene for personvern

Brother kan endre disse retningslinjene fra tid til annen og vil indikere dette på denne siden eller andre steder på nettstedet. Du forventes å sjekke denne siden fra tid til annen for å gjøre deg kjent med endringer vi har gjort, da disse er bindende for deg.

 

Ytterligere informasjon om personvern og personvernforordningen

Du finner nærmere informasjon om beskyttelse av personopplysningene dine på nettstedet til din lokale personvernmyndighet.
Hvis du ønsker å kontakte oss med spesifikke spørsmål eller bekymringer knyttet til disse retningslinjene for personvern, kan du ta kontakt på privacy@brother.no.  Hvis personvernsjefen ikke kan håndtere klagen din på en tilfredsstillende måte og du må ta kontakt med en personvernmyndighet, anbefaler vi at du tar kontakt med den lokale personvernmyndigheten i din jurisdiksjon.

Informasjonskapsler (Cookies)

Brother bruker informasjonskapsler på nettstedet sitt. For mer informasjon om informasjonskapslene Brother bruker, og hvilke formål Brother bruker dem for, henviser vi til Varsel om informasjonskapsler.


Informasjonskapsler er små datafiler som inneholde unike identifikatorer som sendes til din datamaskin, mobil eller nettbrett.  De brukes til å lagre eller hente opplysninger om deg og din enhet, vanligvis for å gi deg en personlig opplevelse på internett.  

 

Se vår policy om informasjonskapsler her

Vilkår og betingelser

Se også vår hjemmesides vilkår og betingelser.

Klikk her