1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Miljø
  6. 2022
  7. Forretningsmessige fordeler ved å implementere CSR
sieviete iet pa ce'lu ar telefonu rokās

Samfunnsansvar: Hvilke fordeler har det for virksomheten din å ta samfunnsansvar?

Alle bedrifter er en del av samfunnet de driver virksomhet i. I tillegg til å skape jobber og inntekter, kan bedrifter også være en god kraft i samfunnet og bidra til å fremme positive samfunns- og miljømessige endringer.

 

Over hele verden kjemper myndigheter og samfunnsinstitusjoner om å beholde folks tillit1. Dette gir bedrifter mulighet til å oppfylle folks forventninger om sosialt ansvar og positive samfunnsendringer og til å vise vei i spørsmål som er viktige for kundene deres. 

Forskning viser at aktiviteter knyttet til samfunnsansvar (CSR) ikke bare er fasadepussing2, og at en positiv innvirkning på samfunnet kan bidra til å skape vekst i virksomheten på samme måte som andre forretningsaktiviteter. 

 

Så hvilke fordeler har CSR for virksomheten?

 

1. CSR styrker omdømmet ditt

Det er en dokumentert forbindelse mellom en bedrifts CSR-aktiviteter og omdømmet den har. På det mest grunnleggende nivået vil en kunde som skal velge mellom to potensielle leverandører, velge den som har det mest pålitelige omdømmet.11

I svært konkurranseutsatte markeder er CSR en viktig differensiator, og kundene velger gjerne bedrifter som forholder seg til samfunnsansvar på en måte som er i tråd med deres egne kjerneverdier og preferanser. 90 % av forbrukerne sier faktisk at de gjerne baserer en kjøpsbeslutning på hvilket varemerke som står for en sak de er opptatt av.3

 

2. CSR er positivt for rekruttering, opprettholdelse og produktivitet 

Forskning viser at effektive CSR-programmer styrker følelsen av tilhørighet hos medarbeiderne – noe som øker motivasjonen, senker personalomsetningen og skaper større jobbtilfredshet og høyere produktivitet.4

Dette gjenspeiles ved det faktum at 64 % av millenniumsgenerasjonen sier at de ikke ønsker å jobbe for bedrifter som ikke har en tydelig CSR-policy, og 83 % sier at de vil være mer lojale mot en bedrift som hjelper dem med å bidra i samfunns- og miljøforhold.5

Yngre personer er ikke bare mer motiverte til å jobbe for bedrifter som viser sosial samvittighet, tre firedeler av dem sier også at de gjerne jobber for en lavere lønn hvis arbeidstakeren tar sosialt ansvar.6

 

3. CSR øker kundelojaliteten 

Når du setter CSR-verdier i sentrum for forretningsstrategien, øker kundelojaliteten.7  
Ifølge en Statista-rapport er 70 % av forbrukerne enige i at de er mer lojale overfor bedrifter som er villige til å vise resultater innen samfunnsansvar.8

Dette er særlig viktig i en verden etter pandemien, der det i stadig større grad er andre faktorer enn pris og kvalitet som motiverer kundene. Faktisk velger de ikke bare bort bedrifter som ikke støtter verdiene deres – de betaler gjerne mer til dem som gjør det.9

 

4. CSR tilfører sosial verdi og økonomisk verdi

Poenget er at bedrifter som tar et tydelig samfunnsansvar tiltrekker seg kunder som er mindre prisfølsomme. Det betyr at kunder heller velger å handle hos et dyrere varemerke som tilfører sosial verdi enn hos et rimeligere som ikke gjør det.3

En studie av Nielsen viste at nesten to tredeler av forbrukerne er villige til å betale ekstra for produkter og tjenester som kommer fra bedrifter som er forpliktet til å tilføre sosial verdi. Denne villigheten til å betale mer er den samme innen alle inntektsgrupper – og representerer flertallet i alle aldersgrupper.10

 

Ta samfunnsansvar seriøst

For at CSR-aktiviteter skal oppfattes som ekte, må de bunne i et virkelig engasjement. Her i Brother tror vi på å støtte saker som er i tråd med verdiene våre – slik at det å ta samfunnsansvar blir en naturlig det av forretningsfilosofien vår.

Siden 2008 har Brother støttet Cool Earth, en ideell organisasjon som støtter regnskogsamfunn over hele verden, med det formål å beskytte 27 millioner trær som lagrer over 37 millioner tonn karbondioksid.

Brother sine europeiske kontorer støtter vårt Cool Earth Eco-Rewards Initiative, ved å tilby gratis innsamling og resirkulering av blekkpatroner og tonerkassetter. Dette reduserer avfall, gir minimal innvirkning på miljøet og bidrar med viktig finansiering av Cool Earths aktiviteter.

Hvis du vil vite mer om Brother sitt langvarige partnerskap med Cool Earth, kan du laste ned vår infografikk.Kilder:

1. Edelman: "2021 Trust Barometer" - 2021
2. SSRN: "CSR Performance and the Economic Value of Innovation" -  April 2020/October 2021
3. StampMe.com: "How Can Corporate Social Responsibility Impact Loyalty Programs?" - November 2019
4. emerald insight: "Corporate social responsibility impact on talent retention among Generation Y" - October 2020
5. Forbes: "The Power Of Purpose: The Business Case For Purpose" May 2020
6. sustainablebrands.com: "3/4 of Millennials Would Take a Pay Cut to Work for a Socially Responsible Company"
7. tandfonline.com: "The effects of corporate social responsibility on consumer loyalty through consumer perceived value" - May 2018
8. Statista: 'As a consumer, are you more loyal to a product of a company that showcases a corporate social responsibility (CSR) policy?' - July 2021
9. www.accenture.com: "Life Reimagined: Mapping the motivations that matter for today’s consumers" - 2021
10. marketingcharts.com/Nielsen: "Will Consumers Pay More For Products From Socially Responsible Companies?" – 2015
11. smartinsights.com: "Consumers are increasingly trusting brands that take a stance" - September 2019

Mer fra Miljø

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen