Lagt til handlekurv

Vær miljøvennlig

Har det noe å si hva det står på klistremerket når man kjøper miljøvennlige skrivere?

Både bedrifter og privatpersoner ønsker å gjøre det de kan for miljøet. Og det kan man gjøre på mange måter: Ved å gjenvinne, ved å kjøre en mindre bil (kanskje en elbil) eller ved å montere solcellepanel på taket. Hvis vi er nøye når vi velger ulike produkter og tjenester kan vi treffe miljøvennlige avgjørelser hver eneste dag.

Men hvordan kan vi vite at et angivelig «grønt» eller «bærekraftig» produkt virkelig er miljøvennlig? Jo, vi er avhengige av å få pålitelig informasjon på kjøpestedet. Da er de forskjellige miljømerkene og ISO-merkingen svært nyttige.

Hva i all verden har ISO med miljømerking å gjøre?

Miljømerker indikerer at et produkt tar hensyn til miljøet og gir kundene nyttig informasjon når de skal velge miljøvennlige produkter.

Det finnes tre forskjellige miljømerker (type I, II og III) som er standardisert av Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO), og et samsvarsmerke som indikerer at produktet overholder spesifikke ytelseskriterier.

Det benyttes forskjellige miljømerker i de landene og regionene Brother driver forretninger i. I Europa er det tre viktige miljømerker som bør nevnes.

  • Det å få et produkt til å overholde type 1-standarden, for eksempel tyske Blue Angel, er en krevende prosess der man nøye vurderer produktets utslipp, energiforbruk og gjenvinnbarhet og andre miljøkriterier og miljøfordeler. Enhetens evne til å etterleve merkestandarden verifiseres av en «miljøjury».
  • Vi har også sikret oss det nordiske Svanemerket. Prosessen for å sikre seg denne sertifiseringen minner om Blue Angels, men med enda flere miljøkriterier som må oppfylles. Alt verifiseres av Nordisk Miljømerkingsnemnd, som forvalter det nordiske Svanemerket.
  • I Europa er Brother med i EU Energy Star-ordningen, som kontrollerer at bildebehandlingsutstyr overholder kriteriene til energibruk. Dette er standarden for miljøbevissthet som europeiske produsenter bør ønske å leve opp til. EU Energy Stars nettsted gir forbrukerne en database over Energy Star-kvalifisert kontorutstyr der de kan se over og få hjelp til å velge de mest energieffektive modellene.

Flere merker bygger tillit til miljøytelsen

I Europa får kundene våre en bekreftelse på at de velger en miljøvennlig utskriftsenheter med akkrediteringene for Blue Angel, Svanemerket og EU Energy Star.
Vi starter designprosessen som en del av forsknings- og utviklingsarbeidet flere år før produktet blir lansert, og tar hensyn til alle kravene miljømerkene stiller.

Vennligst klikk her for mer miljørelatert informasjon om Brothers produkter med en spesifisering av miljøegenskaper og målemetoder.