1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Sikkerhet
  6. 2022
  7. Håndtere informasjonssikkerhet i den nye normalen
A man sitting at the desk, looking into screen, thinking!

Håndtere informasjonssikkerhet i den nye normalen

Siden 2020 har forutsetningene for IT-sikkerhet i bedriftene endret seg. Antallet mennesker som enten jobber hybrid eller jobber hjemmefra på fulltid er fordoblet. Hvordan kan sikkerhetstiltakene holde tritt?

IT-nettverkene har nå kommet inn i arbeidsrommet og kjøkkenet til folk – og fordi tilkoblet utstyr nå er spredt på en rekke steder, har skrivere og skannere blitt enda større mål for cyberangrep.

Med en slik spredd utstyrspark – inkludert skrivere og skannere brukerne selv har kjøpt – kan IT-avdelingen lett komme til å overse sikkerhetsrutinene som vanligvis praktiseres for å beskytte bedriften.

Vi har spurt et bredt utvalg av små og mellomstore bedrifter over hele Europa om hvilke holdninger de hadde til informasjonssikkerhet under pandemien. Resultatet var sjokkerende. Et stort antall bedrifter tar daglig risiko med informasjonssikkerheten og stiller seg i en utsatt posisjon for brudd på dokumentsikkerheten og datatyveri.

 

Fire av ti bedrifter forsømmer informasjonssikkerhet

Svarene på studien1 vår viser at informasjonssikkerhet – for mange bedrifter – fortsatt er et område som krever større oppmerksomhet.

Selv om bare 12 % av bedriftene sa at de hadde opplevd dokumentsikkerhetsproblemer på grunn av at folk jobbet hjemmefra – og 70 % fortalte oss at de hadde vært heldige og ikke hatt noen hendelser – svarte nesten en femtedel at de ikke engang visste om de hadde opplevd dokumentsikkerhetsproblemer.

Da vi spurte hvordan bedriftene hadde håndtert dokumentsikkerheten i forbindelse med arbeid hjemmefra, var det færre enn en tredjedel som svarte at de skapte økt bevissthet ved å gi opplæring eller informasjon. Bare 18 % sa at de hadde utarbeidet eller oppdatert policyer for å inkludere dem som brukte sitt eget utstyr.

Vår største bekymring er imidlertid at fire av ti bedrifter oppgav at de ikke hadde vurdert dokumentsikkerhet i det hele tatt.

Bedriftene må derfor bli bedre til å innføre forebyggende tiltak for å ivareta informasjonssikkerheten og beskytte utskrifts- og dokumentinfrastrukturen.

 

Informasjonssikkerhet for dem som jobber hjemmefra

Hjemmekontoret har ført til mindre enhetlig utstyr. Dette utgjør en betydelig risiko for IT-sikkerheten og gir de IT-ansvarlige mange nye spørsmål å håndtere. Det gjelder ikke minst fordi EUs rammeavtale om fjernarbeid fastslår at arbeidsgiveren har ansvar for å beskytte data som brukes og behandles av medarbeidere som jobber hjemmefra. 

Vi anbefaler derfor alltid utskrifts- og skanneløsninger med robuste funksjoner for informasjonssikkerhet, for dermed å styrke nettverkssikkerheten og redusere faren for at data og dokumentasjon kommer i feil hender.

 

Fire skriverfunksjoner som kan gi bedre informasjonssikkerhet

 

  • Sikker utskrift, der dokumenter lagres trygt på enheten, nettverket eller i skyen til utskrift godkjennes av brukeren. 
  • Innføring av integrerte NFC-kortlesere som tillater at utskriftsjobber igangsettes utelukkende av en autentisert bruker. 
  • Digitalt signert fastvare som hindrer uautoriserte endringer av maskinvaren, for dermed å opprettholde enhetens integritet og beskytte mot ondsinnet aktivitet som tyveri, ødeleggelse og manipulering av data.
  • Automatisk detektering av inntrenging for å registrere unormal nettverksaktivitet. Hvis det blir oppdaget ondsinnede prosesser, stenges enheten ned. 

 

En annen effektiv måte å overvåke og styre enheter eksternt på, er ved å bruke Managed Print Services (MPS) som gir et høyt nivå av transparens.

I en verden med hybridarbeid gir MPS bedre oversikt over brukeratferd ved å spore bruken av hver enkelt skriver på nettverket – uavhengig av plassering. Det optimaliserer også utskriftsinfrastrukturen med tanke på optimal ytelse.

Hvis du vil vite mer om hvordan sikker kontorteknologi fra Brother gjør det enklere og mer effektivt å håndtere formålstjenlige sikkerhetsprotokoller for sluttbrukerne – uavhengig av enhetens plassering – se våre sider om dokumentsikkerhet.


Kilder:

1. Brothers New Normal Survey – november 2021: et utvalg av 936 små og mellomstore bedrifter i hele Europa 

 

Mer fra Sikkerhet

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen