1. Hjem Brother
  2. Business Solutions
  3. Ressurssenter
  4. Blogg
  5. Sikkerhet
  6. 2019
  7. Hva er Pull Printing og hvordan forbedrer det sikkerheten?
Et nærbilde av et standard QWERTY-tastatur med enter / print-tasten i blått med et dokumentikon og ordutskriften skrevet på den

Hva er Pull Printing og hvordan forbedrer det sikkerheten?

Datasikkerhet er høyt prioritert i alle virksomheter, men til tross for mer øremerkede midler og krav til samsvar, er sikkerhetsbrudd fortsatt svært vanlig.

 

En trussel – og tilgangen til konfidensiell informasjon – er ikke lengre unna enn at det bare er å bla gjennom stabelen av uhentede dokumenter som ofte blir liggende ved siden av skriveren på kontoret.  

Forebygging av slike brudd skjer ofte i form av Pull Printing. Termen er kanskje kjent for mange, men akkurat hvordan kan den være til hjelp for virksomheten din?

Pull Printing i klartekst

Når du sender et dokument til utskrift på en enhet som ikke har Pull Printing teknologi, skrives det ut så snart du klikker på utskriftsknappen.

Med Pull Printing teknologi holder programvaren utskriftsjobber tilbake i en sikker virtuell kø frem til brukeren som la utskriftsjobben er fysisk til stede ved skriveren, og bekrefter at hun eller han er klar til å hente utskriftene sine. Enheten frigir da eller «trekker ned» sidene for utskrift.

Fysisk autentisering kan håndteres via PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, et NFC-aktivert ID-kort, mobilapp eller QR-kode.  

I og med at Pull Printing så langt bare er innført i 40 % av alle virksomheter1, kan løsninger som Brother Secure Print+, som aktiverer utskriftsbeskyttelse med NFC, og PrintSmart Secure Pro som ber brukerne om PIN-kode, bringe pull-utskriftsautentisering inn i eksisterende nettverk.

En hånd holder en korallfarget konvolutt med hvite dokumenter inni med ordene konfidensielle skrevet i rødt, alt mot en solid blågrønn bakgrunn

Hvordan forbedrer Pull Printing sikkerheten?

Virksomheter regner skadelig programvare som sin største sikkerhetsrisiko. Denne tvilsomme æren er det imidlertid brukerne som skal ha. De er nemlig opphav til 32 % av alle databrudd. Utskrift og skanning bidrar til dette problemet, i og med at 11 % av alle sikkerhetshendelser er utskriftsrelaterte1.

Brukerfeil i forbindelse med utskrift er et vanlig fenomen, enten det gjelder konfidensielle papirer som blir liggende uten tilsyn på skriveren (35 %), utskrifter som ikke hentes (34 %) eller medarbeidere som plukker opp konfidensielle dokumenter som ikke er deres (27 %)2.

Pull Printing bekjemper disse risikoene og forbedrer sikkerheten ved å sørge for at brukerne autentiserer seg ved maskinen og beviser at de har de nødvendige rettighetene.

Kutte kostnader ved å hindre misbruk

I tillegg til sikkerhetsaspektet har Pull Printing mange fordeler. Tilbakeholdte utskriftsjobber som blir værende digitale, reduseres avfallsmengden, i og med at mindre forbruk av papir, blekk eller toner bidrar til en grønnere forretningsløsning. Dokumenter som ikke er hentet etter en viss tid, fjernes fra skriverens minne, med lavere sikkerhetsrisiko for nettverket som resultat.

Og fordi brukerne vet at utskrift og skanning spores, stopper også annet misbruk, enten det gjelder utskrifter til personlig bruk eller skanning og kopiering av sensitivt materiale.

Et viktig verktøy i sikkerhetsverktøykassen din

Pull Printing er kanskje bare en variabel i utskriftssikkerhetsligningen, men den er desto viktigere. Pull Printing gir lavere risiko for å miste sensitive data, gjenoppretter kontrollen for ledelsen, reduserer kostnader og bevarer ressurser.  

Fordi den interne kompetansen innen utskriftssikkerhet ofte er mangelfull, er Managed Print Services (MPS) ofte valget til selskaper som klassifiseres som ledere innen utskriftssikkerhet.

Pull Printing er en viktig støtte når det gjelder data- og dokumentsikkerhet, uansett om du håndterer overgangen internt eller velger å samarbeide med en partner.

Hvis du vil vite mer om Brother sine MPS-løsninger, les mer her

1 Quocirca Global Print Security Landscape 2019
2 Savanta, Future proofing your business, 2019

 

 

Mer fra Sikkerhet

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen